Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ET SPRÅKVERKTØY FOR BARNEHAGE OG SMÅSKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ET SPRÅKVERKTØY FOR BARNEHAGE OG SMÅSKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ET SPRÅKVERKTØY FOR BARNEHAGE OG SMÅSKOLE
produktinformasjon

2 SNAKKEPAKKEN® ET SPRÅKVERKTØY FOR BARNEHAGE OG SMÅSKOLE
Et pedagogisk språkverktøy for hele personalgruppen. Egner seg for barn i 2 – 9 årsalderen uansett språkferdighet og morsmål. Skaper motivasjon og lystbetonet bruk av språket. Bidrar til å styrke det språkarbeidet som allerede gjøres i barnehage og småskole. 140 gjenstander, spill og bøker. Ett veiledningshefte og en CD medfølger, kan også kjøpes separat. Høy kvalitet, innholdet appellerer til barn og voksne, alt tåler ivrige hender. Rike muligheter til å gjøre aktiviteter som: fortellinger, leker, rim og regler, bøker, spill og sanger mer tilgjengelige for alle. Brukes i samlingsstunder, gir kvalitet til ventesituasjoner og lekeglede i små barnegrupper. Mange idéer til hvordan et rikt ordforråd, en god ordforståelse, grunnleggende grammatikk og matematikk, rim, former, motsetninger, mønstre, rekkefølger, spørreord, sammensatte ord, overbegrep med mer kan lekes inn. Oppmuntrer til kreativitet, ved bruk oppstår stadig nye idéer. Veiledningsheftet 2011: Ny layout, grundig bearbeidet pedagogisk og metodisk. To nye fortellinger og 16 nøkkelordkort. CD-en 2011: Ny layout og nytt etui. Heftet er plassert i en slisse i etuiet og er enkelt å ta ut og inn. Velkommen inn i Snakkepakkens spennende verden. Møt prinsessen på erten, Gullhår og de tre bjørnene, de tre Bukkene Bruse, Rødhette, haren og skilpadden, løven og musa, dyrene fra skinnvotten, geitekillingen som kunne telle til ti og rundt 10 eventyr til. Mollys hus, møbler, frukt, Thomas og Emma som tøydukker med klær, en dukkefamilie i tre generasjoner, bondegårdsdyr, jungeldyr, magnet- og whiteboardtavle, stoffer i ulike farger og mønstre, former i ulike størrelser, miniflipover, spill som kan høres og pusles, ordbilledbok, et fyldig veiledningshefte, CD-en Se, hør og gjør, le, lek og lær og mye mer. Snakkepakkens oppbygging er grundig utprøvet og gjennomtenkt. Den baserer seg på syv aktuelle områder i barns hverdag, i barnehage, småskole og hjemme: Kropp, mat, klær, hus, farger, dyr og eventyr.

3 VEILEDNINGSHEFTET OG CD-EN
håndfast grunnlag, HJELP TIL å forme Snakkepakken® til eget, personlig og fleksibelt språkverktøy. Rundt 190 aktiviteter som sanger, rim og regler, leker og fortellinger. Viser hvordan Snakkepakkens innhold kan brukes i formidling og lek slik aktivitetene kan tilrettelegges best mulig for å styrke barns språklige utvikling. Alle aktiviteter er sortert under de syv områdene. God forklaring til hver aktivitet og utdyping via tre metodefelt. Metodefeltet nøkkelord og gjenstander inneholder de ordene som vil låse opp for en større forståelse av aktivitetens innhold. Gjenstander i Snakkepakken® er uthevet med blå skrift. Metodefeltet språklig bevissthet gir gode råd om hvor man, fra en språklig betraktning, bør rette søkelyset. Metodefeltet repetisjon og variasjon inneholder idéer til aktiviteter som inneholder gjenstander man allerede har plukket frem, eller ord man har presentert i hovedaktiviteten. Noter til 12 sanger som ikke har så kjent melodi. Enkel besifring. Finnes også på CD-en. Gutt- og jentemal, støtte til ulike sanger. Mer informasjon i heftet. 16 nøkkelordkort. Kjapp oversikt over substantiv, verb, adjektiv og preposisjoner i fortellingene. Fungerer som huskelapper. Fortell friere, mer individuelt, tilpass språket til barnas ulike nivåer. Tilbyr barn gode musikkopplevelser. støtter formidling AV musisk aktivitet i barnegruppen. Kan blant annet brukes i samlingsstunder, i ventesituasjoner og i smågrupper. Heftet på 12 sider gir en rekke tips til praktisk tilretteleggelse og gjennomføring med aktive, deltagende barn. CD-ens 27 sanger og regler er jevnt fordelt på de syv områdene. 13 spor har en instrumentalversjon. Profesjonelle musikere og norsk musikkskoles barnekor. De 140 gjenstandene, spillene og bøkene er knyttet til tekstene. NYHET I veiledningsheftet: NØKKELORDKORT

4 SNAKKEPAKKEN® ÅRET RUNDT
Mange idéer til hvordan Snakkepakken® kan integreres i lokale uke-, måneds- og årsplaner. Gir påfyll, glød og mange tips til aktiviteter som umiddelbart kan praktiseres. En nøkkelordmetode konkretisert i tolv månedsplaner. Gjennom månedsplanenes aktiviteter blir barn kjent med 180 nøkkelord i løpet av et år. Tegningene av nøkkelordene synliggjør viktige ord i barns grunnleggende ordforråd: Årets forløp Personlige eiendeler Leker Natur Inne- og uteaktiviteter Fortellinger Sanger, rim og regler Tradisjoner og høytider Nøkkelordene er springbrett for mye spennende virksomhet: Fortellinger, turer, bøker, lek, forming, vitser og gåter, sanger, rim og regler og matlaging.

5 ÅRET RUNDT-PRODUKTENE
SNAKKEPAKKEN® ÅRET RUNDT FARGELEGGINGSHEFTE Del 1: Om barn, personale, foreldre og bevisstgjøring rundt språk og samarbeid. Del 2 : Om språket i førskolealderen, språkets utvikling i barneårene og det norske språkets oppbygging. Del 3: Om nøkkelordmetoden, den pedagogiske tanken bak alle aktivitetene. Del 4: 12 konkrete månedsplaner. Enkle å tilpasse til egne planer. Sanger til innledning og avslutning av samlinger. 24 små månedsrim og et utvalg måltidssanger. 12 nøkkelordkort fra månedens fortellinger. Plansje med metaforer fra områdene kropp, mat, klær, hus, farger og dyr. Fin innfallsvinkel til å synliggjøre ord og la skrevne og trykte ord inngå på en naturlig og morsom måte. Lar barn møte bokstaver og siffer i daglig sammenheng. Gir støtte til barns initiativ rundt lesing og skriving. PLAKATSETT Visualisering av nøkkelord. 12 plakater i A3-format. Inneholder mellom 12 og 20 ord. August, september, oktober, november, desember, januar, februar, mars, påske, april, mai og juni. Trykket i papirkvaliteten 170 gram silk på nøytral blågrå bakgrunn.

6 NYHETER I 2012 MAT ÅRET RUNDT GUTTEN SOM HADDE VONDT
Temahefte i Året rundt-serien. Inspirasjon til aktiviteter med matlaging. Motiverende fargefotografier av alle 72 oppskriftene. Følger månedsplanene og gir repetisjon og variasjon rundt noen av månedenes nøkkelord. Gjør mataktivitet formålstjenlig, oppskriftene blir pedagogiske virkemidler i arbeid med barn og språk. Prøv Skilpaddebabyens og sjakalens pannekaker, Rødhettes saft, regnbuekaker, kong Løves pinnemat, nisseluer, Bukkene Bruses horn, marracasmaki, marsmousse, papegøyekakao, påskekyllinger, sommerfugllaks eller gelebåter i appelsinskall. En musikalsk lekefortelling på CD. Gutten er syk. Mamma foreslår ham å gå en tur i skogen for å få luft og mosjon. I skogen møter Gutten en rekke dyr, en mus, en rev og en hare, som på ulike måter prøver å hjelpe ham. Han har jo så vondt i hodet, i magen, i knærne, i tærne, ja overalt. Gutten følger dyrenes råd, han snurrer, bøyer seg og hopper. Men ingenting hjelper. Så møter Gutten ei ugle. Historien bringer, ikke uventet, en lykkelig slutt. Med CD-en får barn sanse, tenke og uttrykke seg gjennom språk, lek, musikk og bevegelse. Den spesialkomponerte musikken beskriver og forsterker rolleinnehavernes karakterer. Slik blir det musiske aspektet en viktig ingrediens for å lette barns forståelse av innholdet. Tekst og musikk: Lena Malinovsky og Petter Foss.

7 UTVIKLERNE AV SNAKKEPAKKEN® Produkter og KONTAKTINFORMASJON
Snakkepakken®, en samling med 140 gjenstander, spill og bøker. Snakkepakkens veiledningshefte. Snakkepakkens cd: Se, hør og gjør. Le, lek og lær. ÅRET RUNDT-SERIEN utviklet av Lena Malinovsky Snakkepakken® året rundt. Et inspirasjonshefte. Snakkepakken® året rundt, fargeleggingshefte. 12 A3-månedsplakater med 180 nøkkelord. Mat året rundt (temahefte 2012). Forming året rundt (temahefte under planlegging). PLINGELING-SERIEN utviklere Petter Foss og Lena Malinovsky Gutten som hadde vondt®. Musikalsk lekehistorie på CD (2012). Kona i skogen®. Musikalsk lekehistorie på CD (under planlegging).   Skriv til oss: Postboks 1557 Vika 0117 Oslo Besøk oss: Haakon VII's gate Oslo Mandag - Fredag Torsdag Lørdag Lena Malinovsky: Førskolelærer med bachelorgrad i pedagogikk fra Danmark. Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, fordypning i norsk som andrespråk fra UiO. Ledet i 12 år en korttidsavdeling i Oslo hvor barn, foreldre og kollegaer hadde opprinnelse fra forskjellige land. Hennes brennende interesse for å kombinere nøkkelord, gjenstander og lek har vært en stor inspirasjonskilde for utvikling av Snakkepakken® og har gitt mange ideer til hvordan språktilegnelse kan tilrettelegges. Malinovsky utvikler stadig læringsmateriell og kurs. Lucie Fossum Ihlen: Fysioterapeut og spesialpedagog med førskolelærerbakgrunn. I rundt ti år var Fossum Ihlen ansatt ved et pedagogisk fagsenter. Med musikkterapeut og musikkpedagog ledet hun språkgrupper der begrepstilegnelse foregikk gjennom musikk og bevegelse. Bred erfaring med barns språktilegnelse og personalveiledning. Fossum Ihlen arbeidet med Snakkepakken® frem til sommeren 2011.

8 SNAKKEPAKKEN® LÅS OPP FOR EN STØRRE SPRÅKFORSTÅELSE
Få større glede av Snakkepakken® . Kurs som motiverer, inspirerer og bevisstgjør rundt språk. SNAKKEPAKKEN® LÅS OPP FOR EN STØRRE SPRÅKFORSTÅELSE Systematisk arbeid med barn og språk bidrar til fremgang både på kort og lang sikt. Barn som utvikler et godt språk i tidlig alder trekker fordeler av denne kunnskapen resten av livet.


Laste ned ppt "ET SPRÅKVERKTØY FOR BARNEHAGE OG SMÅSKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google