Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
Av: Aina, Jeanette, Linn og Silje GLU 5-10, norsk

2 Problemstilling Hvordan motiverer læreren elevene til lesing i norsk og geografi, og på hvilken måte er dette positivt for elevenes læring?

3 (Asdal, F. A., & Justdal, H. (2008). NB!: Norskboka 10: Tekstsamling)

4 Hvordan de jobbet med teksten
Læreren forteller kollektivt om stykket Elevene skal tenke seg om i 1 minutt Forteller raskt handlingsforløpet i skuespillet Ber elevene skrive ned sitatet og temaene Forteller hva som kjennetegner et skuespill Elevene leser sine utdelte roller Timen avsluttes

5 Forslag til endringer Ikke røpe slutten
Ikke anta at alle har sett Haisommer Spørre litt mer Reflektere i slutten av timen

6 En multimodal tekst i geografi

7 En multimodal tekst som består av flere meningsskapende komponenter som skaper sammenheng i teksten
En vanskelig fagtekst med mye informasjon og historie de aldri har vært borti før som de må se i forhold til denne modellen Vanskelige begreper som for eksempel ”demografisk krise”, ”dødsrate” og ”fødselsrate”

8 Elevene må leies inn i teksten for å forstå:
At forholdet mellom fødselsraten og dødsraten utgjør befolkningsutviklingen De må også klare å lese av ulike faser forskjellige land befinner seg i, ut fra hvor god økonomien til landet er Dette tekstlige samspillet i denne multimodale teksten er det viktig å diskutere sammen i klassen Viktig at elevene ikke overlates til seg selv i lesingen

9 Hvordan de jobbet med teksten
Forarbeid Lærer foreleser om befolkningsutvikling Tidligere gjennomgang av vanskelige begreper nevnes (demografisk krise, dødsrate og fødselsrate) Læringsmålene for kapittelet skrives på tavla. I dette kapittelet skal du lære om: Demografiske kriser Befolkningsutviklingen i de industrialiserte landene i Vest-Europa de siste 200 årene Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200 årene Utviklingslandene og befolkningsutviklingen der (Birkenes og Østensen, 2008:131) Videre forelesning

10 Tekstarbeidet Gjennomgang av modellen Etterarbeidet Oppgaver Felles gjennomgang av oppgaver

11 Forslag til endringer Burde spørre elevene mer underveis i forelesningen Ta i bruk ”sidenotiser” Forklare at overskriftene til de ulike fasene i modellen er til stor hjelp Tatt i bruk bilde til fase 2 i modellen

12 Motivasjon Typisk foreleser Kollektiv, muntlig undervisning
“Eleven som leser skal tilegne seg kunnskap, og det medfører til at fagstoffet må forstås og virke attraktivt. Dersom eleven ikke lykkes i å knekke tilstrekkelig mange koder som er innlagt i teksten, kan han eller hun bli frustrert og i verste fall gi opp hele lesingen” (Aamotsbakken, B., 2008) Typisk foreleser Kollektiv, muntlig undervisning Elever blir ofte overlatt til seg selv

13 Konklusjon Vi mener at lærerens kollektive og muntlige innføring i fagene er en god måte for å veilede elevene inn i de forskjellige tekstene fordi hun hadde god fagkunnskap, og fordi hun på denne måten i stor grad fikk med alle elevene. Det vi derimot savnet var flere spørsmål til elevene som kunne innledet til refleksjon og diskusjon.

14 Referanser Aamotsbakken, B. (2008). Leserposisjoner og læreboktekster. I: Fou i praksis 2/2008. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Asdal, F. A. og Justdal, H. (2008). NB!: Norskboka 10: Tekstsamling. Oslo: Cappelen Damm AS Askeland, N og Aamotsbakken (2010): Læraren som leselærar. I Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 3, s Birkenes, J. og Østensen, U. E. S. (2008). Underveis: Samfunnsfag for ungdomstrinnet: Geografi 10. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Maagerø, E. (2009). De langsomme tekstene. Om å lese i matematikk. Læsepedagogen 5/2009 Maagerø, E og Skjelbred, D. (2010): ”De store orda” Om sammensatte ord i lærebøker og andre fagtekster. I Skjelbred, D. og Aamotsbakken, B. (red.) Lesing av fagtekster i skole og barnehage, s Reichenberg, M. (2007): La det bli et eventyr å lese lærebøker. I: Braten, Ivar (red.): Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen, s


Laste ned ppt "Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google