Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identitet og subkultur SAM 1 SVAR PÅ QUIZ 26.oktober 2009 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identitet og subkultur SAM 1 SVAR PÅ QUIZ 26.oktober 2009 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Identitet og subkultur SAM 1 SVAR PÅ QUIZ 26.oktober 2009 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes

2 Nevn minst fire teoretikere som er sentrale i forbindelse med identitet og subkultur: George Herbert Mead George Herbert Mead Zygmunt Bauman Zygmunt Bauman Anthony Giddens Anthony Giddens Ulrich Beck Ulrich Beck Erving Goffman Erving Goffman Thomas Ziehe Thomas Ziehe Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu Sarah Thornton Sarah Thornton Paul Willis Paul Willis Anne Krogstad Anne Krogstad Dick Hebdige Dick Hebdige

3 Forklar begrepet IDENTITETS- KONSTRUKSJON og knytt det til pensum Fra tilskrevne roller til å skape sin egen identitet Fra tilskrevne roller til å skape sin egen identitet Handler om valg Handler om valg Frihet Frihet Og tvang Og tvang Pensum: Giddens, Bauman, Beck, Ziehe Pensum: Giddens, Bauman, Beck, Ziehe

4 Hva kalles de fem nøkkelbegrepene til Pierre Bourdieu? Habitus Habitus Felt Felt Kapital Kapital Rom Rom Doxa Doxa

5 ”Kultur i kulturen” ”Kultur i kulturen” En gruppe mennesker som etablerer seg i en aller annen grad av motsetning til mainstream/allmennkulturen En gruppe mennesker som etablerer seg i en aller annen grad av motsetning til mainstream/allmennkulturen Knyttet til moderniteten Knyttet til moderniteten Ofte knyttet til symboler og ytre stil (uniformering), musikksmak, felles aktiviteter osv. Ofte knyttet til symboler og ytre stil (uniformering), musikksmak, felles aktiviteter osv. Pensum: Bourdieu, Thornton, Willis, Krogstad, Hebdige Pensum: Bourdieu, Thornton, Willis, Krogstad, Hebdige Forklar begrepet SUBKULTUR og knytt det til pensum

6 Forklar begrepet REFLEKSIVITET og knytt det til pensum Evne til refleksjon Evne til refleksjon Vi reflekterer over oss selv og over vår refleksivitet Vi reflekterer over oss selv og over vår refleksivitet - stadig tidligere, iflg Ziehe - stadig tidligere, iflg Ziehe Forutsetter selvobjektivering Forutsetter selvobjektivering Thomas Ziehe Thomas Ziehe Anthony Giddens Anthony Giddens

7 På hvilken måte er G.H. Mead sentral i forbindelse med identitetsteorier? Mente at selvet er bygd opp av ulike nivåer (jeg – meg) Mente at selvet er bygd opp av ulike nivåer (jeg – meg) Evne til å ta andres perspektiv er viktig (selvobjektivering) Evne til å ta andres perspektiv er viktig (selvobjektivering) Fokus på samspill Fokus på samspill Hans poeng: barn er ikke født sosiale, men lærer å bli det gjennom sosialiseringsprosess Hans poeng: barn er ikke født sosiale, men lærer å bli det gjennom sosialiseringsprosess

8 Hvordan forklarer Giddens begrepet selvidentitet? Selvet = det individuelle og det sosiale Selvet = det individuelle og det sosiale Identitet skapes gjennom en sammenhengende fortelling om meg selv og andres oppfatninger av meg Identitet skapes gjennom en sammenhengende fortelling om meg selv og andres oppfatninger av meg Selvet = et refleksivt prosjekt Selvet = et refleksivt prosjekt Livsstil er iscenesettelser av selvet Livsstil er iscenesettelser av selvet

9 Forklar begrepet DESKRIPTIVE/ REGULATIVE SYMBOLSYSTEMER og knytt det til pensum Viktig for å forstå symbolbruk i subkulturer Viktig for å forstå symbolbruk i subkulturer DEKLARATIVE: DEKLARATIVE: Til ”omverdenen” (informasjon til de utenforstående) Til ”omverdenen” (informasjon til de utenforstående) REGULATIVE: REGULATIVE: Innad i gruppen (informasjon til de innvidde) Innad i gruppen (informasjon til de innvidde) Pensum: Anne Krogstad Pensum: Anne Krogstad

10 Hva mener Giddens med uttrykket ”intimitetens transformasjon”? Den nye seksualiteten (fristilt fra forplantning) har medført nye familiemønstre og livsstils- muligheter Den nye seksualiteten (fristilt fra forplantning) har medført nye familiemønstre og livsstils- muligheter Vennskap får stadig større betydning, slektskap mindre (unntatt kjernefamilien!) Vennskap får stadig større betydning, slektskap mindre (unntatt kjernefamilien!)

11 Hva mener Zygmunt Bauman at kjennetegner overgangen fra fast til flytende modernitet? FAST MODERNITET: FAST MODERNITET: Klasse, nasjon, kjønn Klasse, nasjon, kjønn Produsentrolle Produsentrolle Identitet avhengig av grp.tilhørighet Identitet avhengig av grp.tilhørighet Ytelse Ytelse FLYTENDE MODERNITET: FLYTENDE MODERNITET: Marked og forbruk Marked og forbruk Konsumentrolle Konsumentrolle Identitet avhengig av egen dyktighet Identitet avhengig av egen dyktighet Nytelse Nytelse

12 Akkumulerte ressurser som legitimerer statusforskjeller, f.eks kunnskaper, språk, ideer, verdier, vaner Akkumulerte ressurser som legitimerer statusforskjeller, f.eks kunnskaper, språk, ideer, verdier, vaner Symbolsk karakter Symbolsk karakter Stor betydning for reproduksjon av ulikhet Stor betydning for reproduksjon av ulikhet Distinksjoner opprettholdes ved at ulike grupper har ulik smak Distinksjoner opprettholdes ved at ulike grupper har ulik smak Utdanningskapital: den attesterte formen for kulturell kapital Utdanningskapital: den attesterte formen for kulturell kapital Pensum: Bourdieu Pensum: Bourdieu Forklar begrepet KULTURELL KAPITAL og knytt det til pensum

13 Hva betyr det for en subkultur når moteindustrien tar i bruk symboler som står sentralt i miljøet? Symbolene blir tømt for meningsinnhold Symbolene blir tømt for meningsinnhold Bourdieu: Massene tar i bruk elitens symboler og dermed blir de devaluert. Eliten må da finne nye symboler… Bourdieu: Massene tar i bruk elitens symboler og dermed blir de devaluert. Eliten må da finne nye symboler…

14 Hvordan blir skjulte regler synlige, ifølge Goffman? Når de brytes, blir de synlige. F.eks pinlige situasjoner = brudd på skjulte regler Når de brytes, blir de synlige. F.eks pinlige situasjoner = brudd på skjulte regler

15 Hva kalles de fem nøkkelbegrepene til Thomas Ziehe? Refleksivitet Refleksivitet Kulturell fristilling Kulturell fristilling Gjørbarhet Gjørbarhet Individualisering Individualisering Mulighetshorisonter Mulighetshorisonter

16 Hvordan vil dere forklare begrepet FELT? Områder av samfunnet Områder av samfunnet Uavhengig av tid og rom Uavhengig av tid og rom Kamper om definisjon av feltets grenser Kamper om definisjon av feltets grenser Etablerte vs nykommere Etablerte vs nykommere Skille produksjon vs konsumpsjon Skille produksjon vs konsumpsjon Bourdieu Bourdieu

17 Hva er ”habitus”? Kroppsliggjorte disposisjoner Kroppsliggjorte disposisjoner Dypstruktur, dvs kan ikke direkte iakttas Dypstruktur, dvs kan ikke direkte iakttas Ikke determinerende! Sitter dypt, men kan endres. Ikke determinerende! Sitter dypt, men kan endres. Livsstil er det manifeste uttrykket for habitus Livsstil er det manifeste uttrykket for habitus Hexis = måten man fører kroppen på (han beskriver f.eks bønder på ball) Hexis = måten man fører kroppen på (han beskriver f.eks bønder på ball) Bourdieu Bourdieu

18 Hva menes med ”risikosamfunnet” og hvem knytter dere begrepet til? Moderne trusselbilder:abstrakte, usynlige trusler, rammer mange Moderne trusselbilder:abstrakte, usynlige trusler, rammer mange Nye sosiale ulikheter er knyttet til risikoutsetting og lavkostproduksjon Nye sosiale ulikheter er knyttet til risikoutsetting og lavkostproduksjon Avhengighet av ekspertuttalelser Avhengighet av ekspertuttalelser Ulrich Beck Ulrich Beck

19 Hva betyr begrepet ”sosialt rom”? Et underliggende system av sosiale forskjeller Et underliggende system av sosiale forskjeller Multidimensjonalt Multidimensjonalt Plassering i det sosiale rom har betydning for sannsynlige sosiale baner Plassering i det sosiale rom har betydning for sannsynlige sosiale baner Mentale strukturer svarer til det sosiale rom, dvs preget av hvor i rommet man selv befinner seg Mentale strukturer svarer til det sosiale rom, dvs preget av hvor i rommet man selv befinner seg Bourdieu Bourdieu

20 Hvilke kapitalformer opererer Bourdieu med? Økonomisk kapital Økonomisk kapital Sosial kapital Sosial kapital Kulturell kapital Kulturell kapital Symbolsk kapital Symbolsk kapital Feltspesifikk kapital Feltspesifikk kapital

21 Hva betyr ”doxa”? = kunnskap som blir tatt for gitt = kunnskap som blir tatt for gitt Ortodokse: de som forsvarer doxa, de ”rettroende” Ortodokse: de som forsvarer doxa, de ”rettroende” (Ortodoksi = et rett/herskende syn) (Ortodoksi = et rett/herskende syn) Feltets historie viktig for å formidle hva som gjelder, det underforståtte, doxa Feltets historie viktig for å formidle hva som gjelder, det underforståtte, doxa Sammenheng med makt Sammenheng med makt Bourdieu Bourdieu


Laste ned ppt "Identitet og subkultur SAM 1 SVAR PÅ QUIZ 26.oktober 2009 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google