Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 1 Digital forvaltning Introduksjon Hva er digital forvaltning Nasjonale og internasjonale perspektiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 1 Digital forvaltning Introduksjon Hva er digital forvaltning Nasjonale og internasjonale perspektiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 1 Digital forvaltning Introduksjon Hva er digital forvaltning Nasjonale og internasjonale perspektiver Noen ulike faglige utfordringer Forsøk på et rammeverk

2 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 2 Digital forvaltning (EG) - hva er det ? Anvendelse av IKT for å understøtte den offentlig forvaltning arbeid med tjenesteyting, administrative oppgaver og demokratiske funksjoner E-demokrati E-service eller e-tjenester E-administrasjon (eller e-forvaltning)

3 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 3 Digital forvaltning er endring på flere nivåer: Operativt : Endre oppgaveutføringen og tjenesteyting over for borgere og næringsliv mm Taktisk - organisatorisk : ny samarbeids- og samhandlingsformer og arbeidsdeling mellom offentlige virksomheter Strategisk – målorienteringen: Endringer i mål, prioriteringer og innretningen av offentlig sektor ? Hvilken rolle spiller IKT i denne utviklingen : Styrende – muliggjørende – eller nøytral?

4 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 4 Noen utfordringer Operativt: utvikle og ta i bruk en tilfredsstillende teknisk infrastruktur og adekvate løsninger Taktisk : Finne en hensiktsmessig organisering og arbeidsdeling Strategisk: Ivareta grunnleggende demokratiske idealer og sikre at ingen faller utenfor

5 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 5 Noen eksempler Enorge :http://www.enorge.org/ OECD-evaluering : http://www.dep.no/filarkiv/220344/040914O ECD,Vickery__NORWAY.ppshttp://www.dep.no/filarkiv/220344/040914O ECD,Vickery__NORWAY.pps Moderniseringsministerens priroteringer : http://www.dep.no/aad/norsk/aktuelt/taler/s tatsraad_a/002001-090056/dok-bn.htmlhttp://www.dep.no/aad/norsk/aktuelt/taler/s tatsraad_a/002001-090056/dok-bn.html eEurope:

6 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 6 eEurope: eEurope 2005 Action Plan http://europa.eu.int/information_societ y/eeurope/2005/all_about/action_plan/ index_en.htmhttp://europa.eu.int/information_societ y/eeurope/2005/all_about/action_plan/ index_en.htm

7 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN Av Are Vegard Haug – AFIN 2004 7 Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn e-servicee-demokrati e-forvaltning AdministrasjonPolitikere Digital forvaltning – forsøk på et rammeverk

8 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN Av Are Vegard Haug – AFIN 2004 8 E-demokrati: dreier seg om hvordan IKT kan benyttes for å etablere nye typer av kanaler, for eksempel elektroniske møteplasser og dialog, mellom innbyggerne og politikerne. E-service: retter oppmerksomheten mot hvordan ny teknologi gjør det mulig for innbyggerne å få tjenester og service via elektroniske kanaler, særlig Internet. E-forvaltning: De administrative systemer og prosesser som gjør at en kan håndtere data og de elektroniske dokumentene og kommunikasjonen som skapes i samspillet mellom tjenesteleverandørene og innbyggerne/brukerne. –Det skjer en rivende utvikling av både systemer og anvendelsesformer på disse tre områdene.

9 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 9 Nettsteder er komplekse byggverk

10 FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 10 Nettsteder er komplekse byggverk


Laste ned ppt "FINF 4001 forelesning 230904 Arild Jansen, AFIN 1 Digital forvaltning Introduksjon Hva er digital forvaltning Nasjonale og internasjonale perspektiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google