Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Lånekassen Til foreldremøter. Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Lånekassen Til foreldremøter. Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Lånekassen Til foreldremøter

2 Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra familier som har svak økonomi og som derfor trenger det mest. Hensikten med grunnstipendet: gi elevene bedre muligheter til å ta videregående utdanning, uansett familiens økonomiske situasjon. Bakgrunn for endringen: møte dagens familiesituasjon og den reelle familieøkonomien på en mer treffsikker måte. Konsekvens: Endringene fører til at mange som tidligere fikk grunnstipend, ikke lenger får.

3 Endringer i grunnstipendet Behovsprøvingen endres Inntekt til begge forsørgere behovsprøves, uavhengig om de bor sammen eller ikke. Forsørgerne har etter barneloven plikt til å forsørge barnet. Forsørgerplikten gjelder også etter at barnet har fylt 18 år og går på videregående skole. Inntektstabellen forenkles Intervaller i innteksttabellen fra 30 til 3. Summen på grunnstipendet økes Grunnstipendet er nå på kroner, kroner eller kroner per måned.

4 Slik beregner Lånekassen om eleven kan få grunnstipend Lånekassen ser på inntekten til begge forsørgerne. Med forsørgere menes: Biologiske foreldre Adoptivforeldre Medmor Personer som har overtatt foreldreansvaret etter barneloven § 63 Lånekassen behovsprøver mot inntekten til forsørgeres nye ektefelle/samboer*: Hvis en forsørger har ny ektefelle/samboer*, blir det lagt til et fast beløp på kroner på forsørgerens inntekt. * Foreløpig beregnes kun et tillegg for forsørgers nye ektefelle, men regjeringen har foreslått at dette også skal gjelde for forsørgers nye samboer. Dette er ennå ikke vedtatt.

5 Slik beregner Lånekassen om eleven kan få grunnstipend Lånekassen ser på personinntekt og netto positiv kapitalinntekt Lånekassen ser bare på kapitalinntekter hvis de går i pluss (netto positiv kapitalinntekt). Antall søsken har fortsatt betydning Inntektsgrensen heves for hvert søsken som er under 19 år (inntil tre søsken). Med søsken menes hel- og halvsøsken og adoptivsøsken. Ikke stesøsken. Les mer om grunnstipend og hvordan Lånekassen beregner på lanekassen.no/grunnstipend lanekassen.no/grunnstipend

6 Endringer i lån for elever på videregående Gis bare til elever over 18 år som bor borte. Blir ikke behovsprøvd mot foreldrene sin økonomi. Inntil kroner per måned. Det vil fortsatt kunne gis lån til elever under 18 år til eventuelle skolepenger (opptil kroner per skoleår).


Laste ned ppt "Informasjon om Lånekassen Til foreldremøter. Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google