Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statistikk i forskningen. Del II Thore Egeland, Rikshospitalet og UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statistikk i forskningen. Del II Thore Egeland, Rikshospitalet og UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statistikk i forskningen. Del II Thore Egeland, Rikshospitalet og UiO.

2 2 Innhold Repetisjon. Diskusjon: Seteleie og keisersnitt. Metanalyser. Sædkvalitet. Regresjonsanalyse. Statistikkprogrammet SPSS.

3 3 Repetisjon. Protokoll. Randomisert Klinisk Prøvning. P-verdier. Konfidensintervaller. Hvor stor studie? Gjennomgangseksempler, spissformulert: - Keisersnitt eller vaginal forløsning ved seteleie? Hannah et al., 2000. - Nedgang i sædkvalitet? Carlsen et al., 1992.

4 4 Keisersnitt ved seteleie? (primært) utfall: perinatal/neonatal mortalitet eller alvorlig neonatal morbiditet Sannsynl. for utfall ved keisersnitt = 17/1039 = 0.016 = 1.6% Sannsynl. for utfall ved vag forløsning = 52/1039 = 0.050 = 5.0% Relativ risiko, RR = 1.6/5.0 = 0.33. P-verdi<0.0001. Fortolkning: Risikoen for utfall 1/3 for keisersnitt (eller: 3 ganger høyere for fødsel) Diskusjon

5 5 Metaanalyser. Definisjon "Quantitative review and synthesis of the results of related but independent studies". (Normand) "...identifying consistent patterns and sources of disagreement". (Greenland) Eksempler

6 6 Metaanalyser. Avgrensning Vi skal fokusere på de statistiske aspektene; litteratursøk, prosess mm, blir ikke diskutert.

7 7 Sædkvalitet Carlsen et al. 1992. Se abstract og tabell s 610.

8 8

9 9 Hvordan er p-verdien beregnet? Hvordan tallfester vi nedgangen?

10 10 a 12 b Regresjonsanalyse sperm count= a+b*YEAR YEAR

11 11 Regresjon. SPSS-utskrift Herav: Sperm.count=1917.65-0.93*YEAR Estimert nedgang: 0.93 per år, p-verdi<0.001

12 12 Fordeler ved metaanalyser Ved å kombinere studier kan vi komme frem til kunnskap som ellers er uoppnåelig. (Men "A difference is only a difference if it makes a difference.") Bekvem oppsummering av forskning med ambisjon om å være mer objektiv enn tradisjonelle oversiktsartikler. Man kan studere tidseffekter (Eks: sædkvalitet)

13 13 Problemer ved metaanalyser For lett å komme til konklusjoner: n blir stor og p-verdien fort liten. Må ha med effektmål. "Publication bias".

14 14 Sammenligning med tradisjonelle studier Planlegging Design Datainnsamling Analyse Fortolkning Publikasjon Altman, BMJ, 1980 Vanskelig å rette feil Mulig å rette feile

15 15 Litteratur. Del II S.T.Normand. ”Meta-analysis...”, Statistics in medicine, 18, 321-359, 1999. A.D. Oxman et al. "Users' guide to medical literature..." JAMA, Nov 2, 1994, Vol 272, No. 17. S. Greenland. ”Meta-analysis...”, in Rothmans Epidemiol. E. Carlsen et al. "Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years", BMJ 1992; 305:609-13. N. Keiding. "Decline of semen quality during the last 50 years and possible links with environmental chemicals.", Dep of Biostatistics, U. of Copenhagen 97/15.


Laste ned ppt "1 Statistikk i forskningen. Del II Thore Egeland, Rikshospitalet og UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google