Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Laparoskopisk skylling versus primær reseksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Laparoskopisk skylling versus primær reseksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Laparoskopisk skylling versus primær reseksjon
ved perforert divertikulitt En randomisert multisenter studie

2 Er SCANDIV nødvendig Primær reseksjon ved perforert divertikulitt (Hartmann / Primær Anastomose) høy mortalitet og høy morbiditet Laparoskopisk skylling ved purulent peritonitt muligens bedre enn reseksjon Ingen randomiserte sammenlignende studier Har vist

3 Bakgrunn E. Myers et. al., BJS “Laparoscopic peritoneal lavage for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis” Laparoskopi av 100 pasienter med perforert divertikulitt Laparoskopisk skylling hos 92 pasienter 8 pasienter konvertert til Hartmann p.g.a. fekal peritonitt Mortalitet 3%, morbiditet 4% Lignende resultater i flere artikler med færre pasienter Få reoperasjoner ? Ga de tall for dette? Morbiditet 4% er et alternativ

4 Om SCANDIV Laparoskopisk skylling versus primær reseksjon ved perforert divertikulitt ny metode (laparoskopisk lavage) sammenlignes med dagens praksis (reseksjon som Hartmann eller med primær anastomose) Randomisert multisenter studie Hittil 24 sykehus i Norge og Sverige

5 Endepunkter SCANDIV Primært endepunkt Sekundære endepunkter
Alvorlige komplikasjoner innen 90 dager (Clavien-Dindo >IIIa) Sekundære endepunkter Operasjonstid Liggetid Komplikasjoner hver for seg Stoma 1 år etter operasjon Livskvalitet etter operasjon Forenklet livskvalitets score “Cleveland Global Quality of Life” Kostnadsberegninger

6 Inklusjon av pasienter
Inklusjonskriterier: Alder over 18 år Klinisk mistanke om perforert divertikulitt med operasjonsindikasjon CT som viser fri luft og er forenlig med perforert divertikulitt Pasienten tolererer generell anestesi Pasienten har gitt skriftlig samtykke Eksklusjons kriterier: Graviditet Operasjonsindikasjon ileus

7 Inklusjon av pasienter

8 Operasjonsteknikk Laparoskopisk skylling: Uansett metode:
Vanlig portplassering: umbilicus, suprapubisk, hø fossa Ved Hinchey IV (fekal peritonitt) konvertering til Hartmann Adheranser rundt sigmoid løses ikke Uansett metode: Skylling med 4l saltvann Plassering av dren (2 dren ved laparoscopisk skylling) Gradering etter Hinchey

9 Opprinnelig Hinchey klassifikasjon
(Hinchey EJ, Schaal PG, Richards GK. Treatment of perforated diverticular disease of the colon. Adv Surg 1978; 12: )

10 Modified Hinchey Classification
Stage I: Pericolic abscess confined by the mesentery of the colon Stage IIa: Distant pelvic abscess amendable to percutaneous drainage Stage IIb: Complex abscess associated with or without fistula Stage III: Generalized purulent peritonitis Stage IV: Fecal peritonitis Ref: M. E. Sher, F. Agachan, M. Bortul, J. J. Nogueras, E. G. Weiss, S. D. Wexner Laparoscopic surgery for diverticulitis Surg Endosc (1997) 11: 264–267

11 Fekal vs. purulent peritonitt (Hinchey III / IV)
Fekal peritonitt (Hinchey IV) Åpen kommunikasjon mellom tarm og bukhule synlig hull i tarmen og/eller formet avføring, matrester, brunaktig eller gallefarget væske i bukhulen Purulent peritonitt (Hinchey III) Abscess ruptur til abdomen uten persisterende åpning til tarmlumen puss i åpen bukhule, selv om væsken kun ligger i en kvadrant

12 Viktigst på vakt Huske på studien Ta CT av aktuelle pasienter
Informere og randomisere pasienten

13 Randomisering www.scandiv.com
Alt. https://webcrf.medisin.ntnu.no/client/index.php All studieinformasjon legges ut på disse nettstedene

14 Praktisk informasjon Skjemaer (2 typer):
Registreringsskjema fylles ut ved første opphold Kontrollskjema fylles ut både 3 og 12 måneder postoperativt Alle skjemaer arkiveres lokalt, kopi til AHUS Sannsynlig senere langtidsoppfølging

15 Praktisk informasjon Ved spørsmål om studien: Hovedansvarlige SCANDIV:
Johannes Schultz, Sheraz Yaqub, Tom Øresland (telefonnumrene på

16 Registreringsskjema (Gråe felt MÅ fylles ut)

17 Oppfølgingsskjema (Gråe felt MÅ fylles ut)

18 Pasientinformasjon


Laste ned ppt "Laparoskopisk skylling versus primær reseksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google