Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)

2 Frihandelsområde (EFTA 1960) –Ingen toll eller restriksjoner på handel mellom medlemsland –Hvert enkelt land bestemmer toll/restriksjoner på handel med tredjeland –Liten grad av koordinert politikk mellom medlemslandene Tollunion (EEC e. 68) –Frihandel mellom medlemsland –Felles ytre tollgrense for handel med tredjeland –Noen grad av politisk koordinering Fellesmarked (EF e. 92) –Som tollunion –Fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester –Relativt omfattende grad av politisk koordinering/utvikling av felles politikk på sentrale områder Økonomisk og monetær union (EU e. 99-02) –Ytterligere harmonisering av økonomisk politikk (jf. konvergenskriterier og stabilitetspakt) –Faste valutakurser => felles valuta Typer av økonomisk integrasjon

3 Stikker planen Sektorvis nedbygging av alle handelshindringer blant OEEC land. Kvoter og toll Europeisk integrasjonsfond. Dekke behov for investering og omstrukturering som følge av integrasjon Motforslag fra Italia og Frankrike (Pella og Petsche planene): ikke fjerning av toll, kun reduksjon Britisk motstand, uenighet Nederland, Frankrike, Italia. Planene inn på sidespor i OEEC

4 European Defence Community (EDC) Korea krigen, juni 1950 og øst-tysk politistyrke: USA ønsker vest-tysk opprustning. Achesons”Package deal”: –Integrert NATO kommando, utvidet militærhjelp til Europa, øke antall amerikanske styrker –Avhang av: økning av Europas forsvarsbudsjett og vesttyske styrker i NATO Frankrike frykter for sikkerhet og tap av lederposisjon i Europa –Pleven planen oktober 1950: innpasse tyske enheter i felles europeisk hær. Europeisk forsvarsminister avhengig av ministerråd og forsamling. Felles budsjett –Monnet: tre motiver for planen - Styrke vest-europeisk forsvar, redde Schuman-planen, politisk integrasjon

5 EDC (forts.) Lunken mottagelse internasjonalt –USA: innebar utsettelse av tysk opprustning –UK, Bevin: ”kreftsvulst i den atlantiske kropp” –Nederland: Fransk hegemoni uten britisk/US medlemskap NATO-linjen og Europahær linjen –Tyske krav: likebehandling, opphevelse av okkupasjon, størrelsen på styrkene –US oppslutning om EDC avgjørende EDC traktaten, signert 1952 –Nasjonale styrker i enheter på 12-15000. integreres i felles hær –Ministerråd –Kommissariat (kommisjon): 9 medlemmer –Parlamentarisk forsamling –Domstol: overvåke iverksettelse av traktaten EDC koblet til politisk samarbeid

6 European Political Community (EPC) – Europas første grunnlov? Italiensk forslag: de Gasperi, 1952 –Overordnet politisk fellesskap for EDC og ECSC Ad hoc –komiteens forslag, mars 53 (Spaak) –Ministerråd – nasjonale ministre –Eksekutivråd (kommisjon) – medl utpekt av formannen –Parlament: 2 kammer. Direkte valgt forsamling og indirekte valgt senat (velger kommisjonens formann) Oppgaver: –utnevne leder av Høye Myndighet(ECSC) og EDC-kommissær –Kontroll med budsjetten til de to fellesskap, samt evt nye –Ministerrådet koordinere utenrikspolitikk –Parlamentet inngå traktater med tredjeland –Forberede og styre utvikling av et felles marked

7 EPC (forts.) Regjeringenes behandling forskyver maktbalansen i favør av nasjonale regjeringer. –Senatet bestå av regjeringsmedlemmer –Ministerrådet utnevner eksekutivkomiteens leder –Ingen koordinering av utenrikspolitikk –Frankrike ønsker: bare koordinere arbeid med felles marked EPC illustrerer: –Ingen rettlinjet vei fra ECSC til EEC –Nasjonale vurderinger har forrang –Forutsetning for å lykkes: Frankrike og Vest-Tyskland må ha sammenfallende interesser

8 EDC splitter Frankrike 52-54 Bitreste politiske strid siden Dreyfus-saken Regjeringen venter med ratifisering Cédister: Kristelig-demokrater,deler av radikale og sosialistene Anti-Cédister: Gaullister, kommunister, deler av radikale og sosialistene –Gaullistene får økt innflytelse i parlamentet –Krav om revisjon av traktaten. Økt styrke 53-54 Kontekst i endring: Avspenning, kolonikrig og militært nederlag i Vietnam Nasjonalforsamlingen avviser EDC traktaten

9 EDC-krisen Krise i NATO: USA truer med”Agonizing re- appraisal” Krise for europeisk integrasjon Krise i forholdet Frankrike-Vest-Tyskland Resultat: Western European Union (WEU) –UK tar initiativ –Mellomstatlig organisasjon –V-Tyskland i NATO Tapt mulighet eller klargjøring av alternativer? –Ryddet veien for økonomisk integrasjon?


Laste ned ppt "Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google