Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POLITIKK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POLITIKK."— Utskrift av presentasjonen:

1 POLITIKK

2 LÆREPLANMÅL 1a: Ha kunnskap om de viktigste politiske styringsorganene sentralt og lokalt. 1b: Kjenne til domstolsystemet og kunne noen årsaker til kriminalitet. 1c: Kjenne til hva de politiske partiene står for. 1d: Kunne gjøre rede for hvordan politisk innflytelse oppnås gjennom valg, partiarbeid, organisasjoner, aksjoner, massemedier og uformelle kanaler. 1e: Kunne drøfte hvilke krefter som truer demokratiet, og hva som kan gjøres for å ta vare på og videreutvikle det.

3 HVA ER POLITIKK? Politikk - av gresk polis (bystat), av politikos (det som gjelder staten) Demokrati - av demos (folk) og kratia (styre) - fordeling av goder og byrder - løse fellesoppgaver - løse konflikter (interesse- og verdikonflikter) - fastlegge retningslinjer for samfunnsutviklingen

4 TO TYPER DEMOKRATI Indirekte eller representativt demokrati
Direkte demokrati Folkeavstemming: Vedtas av Stortinget Vet dere om noen norske folkeavstemminger?

5 PLURALISTISK SAMFUNN mange politiske partier frie massemedier
uavhengige organisasjoner

6 VIKTIGE BEGREPER Konservatisme Liberalisme Sosialisme Sosialdemokrati
De viktigste politiske partiene i Norge, og hvor de er plassert i forhold til hverandre når det gjelder politikk.

7 FORUTSETNINGER FOR DEMOKRATI
Ytringsfrihet (begrensninger?) Allmenn stemmerett Organisasjonsfrihet  Religionsfrihet (begrensninger?) Sikkerhet mot overgrep Likhet for loven

8 STYRESYSTEMET I NORGE

9 TREDELING AV MAKT

10 PARLAMENTARISME Flertallet i den folkevalgte forsamlingen, Stortinget, bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen. Mistillitsforslag: Hvis regjeringen ikke følger opp det Stortinget bestemmer, kan den bli tvunget til å gå av. Kabinettspørsmål: Hvis regjeringen absolutt vil ha gjennom en sak, kan de si at de vil gå av hvis Stortinget går mot.

11 STORTINGETS OPPGAVER Lovgivende makt: Vedta nye lover
Bevilgende makt: Vedta statsbudsjettet Kontrollerende makt: Kontrollere regjeringen

12 Komiteer Stortinget er delt inn i komiteer som har ansvar for forskjellige typer saker (se s. 127 i boka).

13 REGJERINGENS OPPGAVER
Utarbeider forslag som Stortinget skal ta stilling til, statsbudsjett og lover. Sørge for å sette ut i livet det Stortinget vedtar. Sørger for statlige bedrifter (eks. Posten) Utenrikspolitikk

14 REGJERINGSTYPER Flertallsregjering Mindretallsregjering
Koalisjonsregjering


Laste ned ppt "POLITIKK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google