Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NEFs tillitsvalgtsamling Soria Moria Hotell 21.-22 mars 2015 Påminnelser og oppfrisking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NEFs tillitsvalgtsamling Soria Moria Hotell 21.-22 mars 2015 Påminnelser og oppfrisking."— Utskrift av presentasjonen:

1 NEFs tillitsvalgtsamling Soria Moria Hotell 21.-22 mars 2015 Påminnelser og oppfrisking

2 Organisasjonsperm Har alle fått? Vi skal revidere ofte Kom gjerne med tilbakemeldinger, både til selve permen og vedleggene på epilepsi.no

3 Årsmøtepapirer og regnskap Årsmøteprotokoll, årsberetning og regnskap Foreninger som har sendt inn papirene innen 1. mai blir med i første utbetaling av kontingentmidler. De som ikke rekker fristen, må vente til februar året etter, når rest-kontingentene betales ut. De som ikke har levert i løpet av året, får ingen kontingentmidler.

4 Bilagsjournal Listen som viser hvilke bilag som har blitt ført på hvilken konto. Denne trengs for at administrasjonen skal kunne søke mva-kompensasjon på vegne av lokalforeninger. Økonomiregneark som er vedlagt organisasjonspermen har en slik journal Økonomiregnearket egner seg best for foreninger med «enkel» økonomi.

5 Ny likepersonsordning Likepersonsmidler er nå «frie midler» Likepersonsaktivitet skal fortsatt rapporteres – Gir grunnlag for tilskudd i fremtiden – Det er aktivitetsbeskrivelse som er viktig, ikke regnskap Likepersonsaktiviteter i 2015 gir grunnlag for støtte i 2017 Har mottatt rapporter fra 12 av 24 lokale ledd for 2014 – Fortsatt mulig å sende inn

6 Ny likepersonsordning GrunnlagsårSøknadsårTilskuddsår Pr. 31. desember: Antall medlemmer Antall fylker med medlemmer bosatt Likepersons- telefontjenese (Epifon1) Antall lokallag Antall registrerte likepersoner Antall ordinære likepersonaktiviteter Antall arbeidsrettede likepersonaktiviteter Søknadsfrist for administrasjonen er 15. september. Poeng beregnes på bakgrunn av tall To utbetalinger (januar og juni). Tildelingen består av et basistilskudd og et variabelt tilskudd. Det variable tilskuddet bestemmes av NEFs poengantall (N), totalt poengantall blant søkerorganisasjoner (T), og pengebeløp til fordeling fra BUFdir (P) Formel: N/T*P

7 Rapportering likepersonsaktivitet Har mottatt rapporter fra 12 av 24 lokale ledd for 2014 Trenger en rapport per aktivitet Fortsatt mulig å sende inn Søker på bakgrunn av rapportene i august/september Et mål at lokalforeningene ikke skal tape på omleggingen.

8 Foredragsholdere Mye høyere foredragsaktivitet det siste året Vi vil gjerne ha oversikt over hvem som holder foredrag hos dere

9 Extra Express Kun medlemsorganisasjoner i Extrastiftelsen kan søke 10 000, 20 000 eller 30 000 kroner Ett prosjekt vinner 25 000 ekstra hver uke Forenklede søke- og rapporteringskrav Forsøksordning i 2014 Videreføres sannsynligvis fra september 2015

10 Lokallagssider Hver lokalforening har sin egen side på epilepsi.no NEF sentralt redigerer ikke disse sidene Bør vedlikeholdes, selv om man begynner å bruke medlemssystemet Husk rettigheter på bilder

11 Ny frivillighetskoordinator Terese skal nå jobbe med å bistå dere i lokalforeninger Tar imot de spørsmålene dere måtte ha om daglig drift av foreningen Aktiviteter som skal ut på kalenderen på epilepsi.no meldes nå til Terese Telefon: 22 47 66 02 Mail: terese@epilepsi.no / frivillig@epilepsi.noterese@epilepsi.no frivillig@epilepsi.no

12 Denne helgen Lunsj kl. 13.00, middag kl. 20.00 NEF dekker to valgfrie drikkeenheter til middag. Utsjekkspause fra 11.30 i morgen Fyll opp drosjer, og ta t-banen, de som kan. Send inn oppgjørsskjema innen 4 uker. Vennligst rydd plassene deres før filmlanseringen.


Laste ned ppt "NEFs tillitsvalgtsamling Soria Moria Hotell 21.-22 mars 2015 Påminnelser og oppfrisking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google