Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag UHR, 23. mars 2015

2 Pasientens helsetjeneste
Framtidens sykehus

3 Pasientens helsetjeneste
Melding om kvalitet og pasientsikkerhet Primærhelsetjenestemelding Folkehelsemelding Legemiddelmelding Kreftsatsning Rus og psykisk helse Prehospitale tjenester Fritt behandlingsvalg Framtidens sykehus

4 Sykehus-Norge 2015 Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner Framtidens sykehus

5 2027 2015 1980 Framtidens sykehus

6 Tenk deg… Framtidens sykehus

7 Sykehus - Norge 2027 ? Framtidens sykehus

8 Sykehus-Norge 2027 Forutsetninger Vi blir eldre Vi blir flere Vi fortsetter å flytte til byene Medisinen (kirurgien) fortsetter å spesialisere seg Framtidens sykehus

9 Norge 2027 Vi er en million flere og 250 000 flere over 75 år
Mange flere innbyggere Mange flere eldre Stort kapasitetsbehov Like mange eller færre innbyggere Flere eldre Ulikt kapasitetsbehov Framtidens sykehus

10 En fornuftig balanse Framtidens sykehus

11 ”Norheimdal sykehus” anno 2015
Befolkningsgrunnlag Framtidens sykehus

12 til morgendagens sykehusstruktur
Akuttfunksjonene og befolkningens behov for trygghet til morgendagens sykehusstruktur Framtidens sykehus

13 til morgendagens sykehusstruktur
Akuttfunksjonene og befolkningens behov for trygghet til morgendagens sykehusstruktur Framtidens sykehus

14 Tilpassede akuttfunksjoner
Modell 1 Dagens organisering Modell 2 All akuttfunksjon sentralisert Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner Framtidens sykehus

15 Modell 1 Dagens organisering
2027 Vi kan skape ”etterspørsel” etter kirurgi på dagtid Vi kan ikke skape mer arbeid på vakt Stor del av samfunnets ressurser går med til å holde kirurger i beredskap Mindre del tilgjengelig for å behandle de som venter Viktigst: Hvordan opprettholder du kunnskap og ferdighet uten å øve? Indremedisin har økende kapasitetsbehov Kirurgene i Norheimdal kommer fra flere land og arbeider en uke av gangen. Lite aktiv vakt, mye beredskap. Dyrt. Framtidens sykehus

16 Modell 2 All akuttfunksjon sentralisert
2027 ? innbyggere som minimum for sykehus med akutt kirurgi Indremedisin og kirurgi må alltid være sammen Framtidens sykehus

17 Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner
2027 Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner Et lite sykehus har Akutt indremedisin 24/7 Anestesi 24/7 Kirurgi/dagkirurgi Psykisk helse/rus Lab/Rad Framtidens sykehus

18 Norheimdal 2027 Forutsetninger Vi blir eldre Vi blir flere Vi fortsetter å flytte til byene Medisinen (kirurgien) fortsetter å spesialisere seg Befolkningen er redusert med -1% per år = Mindre kirurgisk aktivitet, særlig på vakt, fordi vi blir færre Større behov for indremedisin, fordi vi blir eldre Framtidens sykehus

19 Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner
2027 Akuttkirurgi til storesøster Prehospital styrket Elektiv og dagkirurgi etablert Styrket poliklinikk somatikk og psykisk helse Videokonferanse mellom mottak Nytt pakkeforløp hjerneslag Dialyse Kommunale obs.senger Legevakt flytter inn Andre kommunale Helsetjenester flytter inn 2015 2027 Framtidens sykehus

20 Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner
2027 Akuttkirurgi til storesøster Prehospital styrket Elektiv og dagkirurgi etablert Styrket poliklinikk somatikk og psykisk helse Videokonferanse mellom mottak Nytt pakkeforløp hjerneslag Dialyse Kommunale obs.senger Legevakt flytter inn Andre kommunale Helsetjenester flytter inn 2016 2018 2019 2022 2024 NB. Nesten alt kan gjøres også i modell 1 Framtidens sykehus

21 Hvordan påvirker modellene for de små de store sykehusene?
Innbyggerne i Oslo 2027 er: flere innbyggere Eldre eldre Framtidens sykehus

22 Hvordan påvirker modellene for de små de store sykehusene?
Modell 1: mange kirurger på små sykehus med mindre å gjøre/mindre trening Modell 2: halvparten av Norges småsykehus er borte Modell 3: desentralisert sykehusstruktur består. Kirurgi samlet, bedre kvalitet. Framtidens sykehus

23 Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner*
(størrelsen på opptaksområde som lokalsykehus) *Tallene endrer seg ettersom sykehus endrer oppgavedeling Framtidens sykehus

24 Framtidens sykehus

25 Trygghet for helsetjenester
2027 Trygghet for helsetjenester Framtidens sykehus

26 Utdanning og personell
Sykehusplanen skal foreslå tiltak for å sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, og god arbeidsdeling i framtidens spesialisthelsetjeneste En av de store utfordringene i arbeidet med å realisere pasientens helsetjeneste Dimensjonering, innhold og kvalitet i utdanningene Utdanner vi de riktige gruppene, i riktig antall? Hva vil kjennetegne ”morgendagens helsearbeider”? Framtidens sykehus

27 Utdanning og personell
Arbeidskraftutfordringer og endrede kompetansebehov i helsetjenesten Utdanningene må samsvare med faktiske og framtidige behov Samarbeid mellom helsetjenestene og utdanningssektoren – utvikle og nyttiggjøre arenaer som er etablert Felles ansvar – felles interesser Framtidens sykehus

28 HelseOmsorg21- strategien
Initiert av HOD, laget av aktørene uten politisk innblanding Bred prosess Topplederforum og arbeidsgrupper Mange innspill fra alle typer aktører og fra hele landet Tverrdepartemental Omfattende med 140 anbefalinger og tiltak Foto: HOD 23. mars 2015

29 Visjon og målbilde 23. mars 2015

30 Hva gjør HOD for å følge opp strategien?
1. HelseOmsorg21-rådet 2. Koordinert oppfølging blant departementene 3. Handlingsplan for regjeringens oppfølging av HelseOmsorg21 23. mars 2015

31 HelseOmsorg21-rådet bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av strategien blant aktørene felles møtearena for diskusjon og formidling av aktørenes oppfølging Foto: HOD 23. mars 2015

32 Hva er handlingsplanen?
Sammenfatter regjeringens politikk innenfor HO21-strategiens ti satsingsområder Konkretiserer hvordan regjeringen vil følge opp tiltak Forslag i HO21-strategien ≠ tiltak i handlingsplanen 23. mars 2015

33 Laget av, og følges opp, av aktørene selv Oppfølging fra regjeringen
HO21 Handlings plan ( ) Oppfølging fra regjeringen 23. mars 2015


Laste ned ppt "Framtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google