Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside F ramtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Nasjonal fagstrategisk enhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside F ramtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Nasjonal fagstrategisk enhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside F ramtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag UHR, 23. mars 2015

2 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: to innholdsdeler / sammenlikning Pasientens helsetjeneste Framtidens sykehus

3 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Pasientens helsetjeneste Melding om kvalitet og pasientsikkerhet Primærhelsetjenestemelding Folkehelsemelding Legemiddelmelding Kreftsatsning Rus og psykisk helse Prehospitale tjenester Fritt behandlingsvalg Framtidens sykehus

4 Helse- og omsorgsdepartementet Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner Sykehus-Norge 2015 Framtidens sykehus

5 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 1980 2015 2027 Framtidens sykehus

6 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tenk deg… Framtidens sykehus

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Sykehus - Norge 2027 Framtidens sykehus

8 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Forutsetninger Vi blir eldre Vi blir flere Vi fortsetter å flytte til byene Medisinen (kirurgien) fortsetter å spesialisere seg Sykehus-Norge 2027 Framtidens sykehus

9 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Vi er en million flere og 250 000 flere over 75 år Norge 2027 Mange flere innbyggere Mange flere eldre Stort kapasitetsbehov Like mange eller færre innbyggere Flere eldre Ulikt kapasitetsbehov Framtidens sykehus

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt En fornuftig balanse Framtidens sykehus

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt ”Norheimdal sykehus” anno 2015 Befolkningsgrunnlag 50 000 Framtidens sykehus

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Framtidens sykehus til morgendagens sykehusstruktur Akuttfunksjonene og befolkningens behov for trygghet

13 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Framtidens sykehus til morgendagens sykehusstruktur Akuttfunksjonene og befolkningens behov for trygghet

14 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Modell 1 Dagens organisering Modell 1 Dagens organisering Modell 2 All akuttfunksjon sentralisert Modell 2 All akuttfunksjon sentralisert Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner Framtidens sykehus

15 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Modell 1 Dagens organisering Vi kan skape ”etterspørsel” etter kirurgi på dagtid Vi kan ikke skape mer arbeid på vakt Stor del av samfunnets ressurser går med til å holde kirurger i beredskap Mindre del tilgjengelig for å behandle de som venter Viktigst: Hvordan opprettholder du kunnskap og ferdighet uten å øve? Indremedisin har økende kapasitetsbehov Kirurgene i Norheimdal kommer fra flere land og arbeider en uke av gangen. Lite aktiv vakt, mye beredskap. Dyrt. 2027 Framtidens sykehus

16 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 60-80.000 innbyggere som minimum for sykehus med akutt kirurgi Indremedisin og kirurgi må alltid være sammen 2027 Modell 2 All akuttfunksjon sentralisert Framtidens sykehus

17 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: to innholdsdeler / sammenlikning Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner Framtidens sykehus Et lite sykehus har Akutt indremedisin 24/7 Anestesi 24/7 Kirurgi/dagkirurgi Psykisk helse/rus Lab/Rad 2027

18 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Diagram Norheimdal 2027 F orutsetninger Vi blir eldre Vi blir flere Vi fortsetter å flytte til byene Medisinen (kirurgien) fortsetter å spesialisere seg Befolkningen er redusert med -1% per år = 45 000 Mindre kirurgisk aktivitet, særlig på vakt, fordi vi blir færre Større behov for indremedisin, fordi vi blir eldre Framtidens sykehus

19 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner 2027 Akuttkirurgi til storesøster Prehospital styrket Elektiv og dagkirurgi etablert Styrket poliklinikk somatikk og psykisk helse Videokonferanse mellom mottak Nytt pakkeforløp hjerneslag Dialyse Kommunale obs.senger Legevakt flytter inn Andre kommunale Helsetjenester flytter inn 2015 Framtidens sykehus 2027

20 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner 2027 Akuttkirurgi til storesøster Prehospital styrket Elektiv og dagkirurgi etablert Styrket poliklinikk somatikk og psykisk helse Videokonferanse mellom mottak Nytt pakkeforløp hjerneslag Dialyse Kommunale obs.senger Legevakt flytter inn Andre kommunale Helsetjenester flytter inn 2016 2018 2019 2022 2024 NB. Nesten alt kan gjøres også i modell 1 Framtidens sykehus

21 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Hvordan påvirker modellene for de små de store sykehusene? Innbyggerne i Oslo 2027 er: 200 000 flere innbyggere Eldre eldre Framtidens sykehus

22 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt H vordan påvirker modellene for de små de store sykehusene? Modell 1: mange kirurger på små sykehus med mindre å gjøre/mindre trening Modell 2: halvparten av Norges småsykehus er borte Modell 3: desentralisert sykehusstruktur består. Kirurgi samlet, bedre kvalitet. Framtidens sykehus

23 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Framtidens sykehus Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner* (størrelsen på opptaksområde som lokalsykehus) *Tallene endrer seg ettersom sykehus endrer oppgavedeling

24 Helse- og omsorgsdepartementet Framtidens sykehus

25 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 2027 Framtidens sykehus Trygghet for helsetjenester

26 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Sykehusplanen skal foreslå tiltak for å sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, og god arbeidsdeling i framtidens spesialisthelsetjeneste En av de store utfordringene i arbeidet med å realisere pasientens helsetjeneste Dimensjonering, innhold og kvalitet i utdanningene Utdanner vi de riktige gruppene, i riktig antall? Hva vil kjennetegne ”morgendagens helsearbeider”? Utdanning og personell Framtidens sykehus

27 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Arbeidskraftutfordringer og endrede kompetansebehov i helsetjenesten Utdanningene må samsvare med faktiske og framtidige behov Samarbeid mellom helsetjenestene og utdanningssektoren – utvikle og nyttiggjøre arenaer som er etablert Felles ansvar – felles interesser Utdanning og personell Framtidens sykehus

28 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: to innholdsdeler / sammenlikning HelseOmsorg21- strategien 23. mars 2015 Initiert av HOD, laget av aktørene uten politisk innblanding Bred prosess Topplederforum og arbeidsgrupper Mange innspill fra alle typer aktører og fra hele landet Tverrdepartemental Omfattende med 140 anbefalinger og tiltak Foto: HOD

29 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 23. mars 2015 Visjon og målbilde

30 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør HOD for å følge opp strategien? 1. HelseOmsorg21-rådet 2. Koordinert oppfølging blant departementene 3. Handlingsplan for regjeringens oppfølging av HelseOmsorg21 23. mars 2015

31 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: to innholdsdeler / sammenlikning HelseOmsorg21-rådet 23. mars 2015 bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av strategien blant aktørene felles møtearena for diskusjon og formidling av aktørenes oppfølging Foto: HOD

32 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Sammenfatter regjeringens politikk innenfor HO21-strategiens ti satsingsområder Konkretiserer hvordan regjeringen vil følge opp tiltak Forslag i HO21-strategien ≠ tiltak i handlingsplanen 23. mars 2015 Hva er handlingsplanen?

33 Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging fra regjeringen Laget av, og følges opp, av aktørene selv HO21 Handlings plan (2015- 2018) 23. mars 2015


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside F ramtidens sykehus Nasjonal helse- og sykehusplan HelseOmsorg21 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Nasjonal fagstrategisk enhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google