Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randomiserte kontrollerte studier Studier som vurderer om et tiltak virker eller ikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randomiserte kontrollerte studier Studier som vurderer om et tiltak virker eller ikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Randomiserte kontrollerte studier Studier som vurderer om et tiltak virker eller ikke

2 Kunnskapsbasert medisinsk praksis  Formulerer et presist spørsmål  Finne forskningsbasert kunnskap  Kritisk vurdere kunnskapen  Integrere gyldig og anvendbar kunnskap med erfaring og brukerens preferanser og overføre dette til praksis  Evaluerer egen praksis

3 Spørsmål og svar Kvalitative studierErfaringer, opplevelser og holdninger Hvordan oppleves det KohortePrognoseHvordan går det Randomisert kontrollert studie Effekt av forebygging, behandling Hva kan vi gjøre Diagnostisk test opp mot gullstandard Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Hvordan kan vi avgjøre om noen Kasus- kontroll/kohortestudier Etiologi (årsaksforhold)Hvorfor får noen TverrsnittstudierUtbredelse/forekomstHvor mange har en spesiell plage

4

5 Vi ønsker oss studie med kontrollgruppe! Hvorfor?? l Tiden som går (naturlig forløp) l Andre utenforliggende faktorer

6 Randomisert kontrollert forsøk Populasjon Gruppe 2 Utfall Tiltak Utfall Kontroll Gruppe 1

7 Randomiserte studier Hvorfor randomisering?? l Tilfeldig fordeling sikrer så like grupper som mulig (sammenlignbare grupper) l Sikrer en tilfeldig fordeling av faktorer som kan påvirke utfallet (prognostiske faktorer, - kjente og ukjente)

8 Hvordan lese en artikkel om noe virker eller ikke?  Kan vi stole på resultatene? (gyldighet)  Hva forteller resultatene?(resultater)  Kan resultatene være til hjelp i min praksis? (relevans)

9 Hvordan lese en artikkel om noe virker eller ikke?  Kan vi stole på resultatene? (gyldighet)  Hva forteller resultatene?(resultater)  Kan resultatene være til hjelp i min praksis? (relevans)

10 Randomisert kontrollert forsøk Populasjon Gruppe 2 Utfall Tiltak Utfall Kontroll Gruppe 1 Er alle faktorer som kan påvirke utfallet likt fordelt i begge gruppene? Både faktorer vi kjenner og de vi ikke kjenner? Seleksjonsskjevehet

11 Randomisert kontrollert forsøk Populasjon Gruppe 2 Utfall Tiltak Utfall Kontroll Gruppe 1 Behandlet likt utenom selve tiltaket? Er deltakerne blindet? Er den som gir tiltaket blindet? Intervensjonsskjevhet

12 Randomisert kontrollert forsøk Populasjon Gruppe 2 Utfall Tiltak Utfall Kontroll Gruppe 1 Er alle analysert i den gruppen de ble fordelt til? (Intention to treat) Mange borte underveis? Er utfallsmåler blindet? Frafallsskjevhet Evalueringsskjevhet

13

14 Hvordan lese en artikkel om noe virker eller ikke?  Kan vi stole på resultatene? (gyldighet)  Hva forteller resultatene?(resultater)  Kan resultatene være til hjelp i min praksis? (relevans)

15 Ulike måter å presentere et effektestimat:  For dikotome utfallsmål:  Ratio/andel/prosent, - og varianter av dette (RR, ARR, RRR, NNT)  For kontinuerlige utfallsmål  Mean/median  Differanse

16 Relativ risk (RR)  Ratioen mellom de to riskene  RR; relativ risk eller risk ratio  risikoen for utfall blant pasienter i intervensjonsgruppen, dividert med risken for utfall i kontrollgruppen  Kan oppgis som andel:  5 av 10 ble syke  Eller prosent:  50% ble syke

17 Relativ risk (RR): antall syke alle antall syke alle Intervensjonsgruppen Kontrollgruppen

18

19 Absolutt risikoreduksjon (ARR)  Differansen mellom andelen (risikoen) for et utfall i intervensjonsgruppen minus risikoen i kontrollgruppen  Kalles også for risk differansen (RD)  Verdien 0=ingen forskjell

20 NNT The Number Needed to Treat ”Det antall pasienter som må behandles for å unngå en uønsket utfall” NNT =100 ARR (uttrykt som %) 1 ARR (uttrykt som andel)

21 Relativ risiko reduksjon (RRR)  ARR dividert på risken i kontrollgruppen (dvs baseline risk)  Behandlingsgevinsten vurdert i forhold til bakgrunnsrisikoen

22 Konfidensintervall  Uttrykker usikkerhet pga tilfeldige variasjoner.  Med en viss sikkerhet (ofte 95%) rommer intervallet den sanne verdi i populasjonen.  Vær obs på bredden i konfidensintervallet!

23 Statistisk signifikans  Sier at resultatet kun unntaksvis kan ha oppstått pga rene tilfeldigheter.  Det er vanlig å velge en grense for statistisk signifikans på 5% (uttrykkes gjerne slik: p<0,05).

24 Numbers needed to treat (NNT) Antall pasienter som må behandles for å unngå ett uønsket utfall

25 Hvordan lese en artikkel om noe virker eller ikke?  Kan vi stole på resultatene? (gyldighet)  Hva forteller resultatene?(resultater)  Kan resultatene være til hjelp i min praksis?(relevans)


Laste ned ppt "Randomiserte kontrollerte studier Studier som vurderer om et tiltak virker eller ikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google