Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

2 Erik Wist, Avdelimng for Kreftbehandling, OUS. Ullevål
Utgitt: 2008 Sist oppdatert 2012 Erik Wist, Avdelimng for Kreftbehandling, OUS. Ullevål

3 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
ETYMOLOGI av lat. 'vann' og gr. 'svulst Lymfomer lymfeknuter milt lunge GI ben hjerne hud testis Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

4 Biopsi av lymfeknutesvulst Når?
Lymfeknuten > 1.5 cm Sfærisk form Tilstede i > uker Uøm, hard, gummiaktig reaktive lymfeknuter er ofte ovale i formen og ømme lymfeknutemetastaser fra carcinomer er fastere (hardere) og er oftere adherente til omgivende vev Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

5 Biopsi av lymfeknutesvulst - når?
En forstørret supraklavikulær lymfeknute bør gjøre oss mer mistenksom enn en tilsvarende høyere på halsen. Er man usikker på om et palpasjonsfunn av en forstørret lymfeknute bør foranledige henvisning, bør man tegne inn en figur i journalen med angivelse av størrelsen på den (de) aktuelle lymfeknute(r). Når man tar pasienten tilbake etter 14 dager, vil det være lettere å sammenlikne funnet. Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

6 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Lymfomer - inndeling Hodgkins lymfom Non-Hodgkinlymfomer Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

7 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Hodgkins lymfom Blue plaque in Bedford Square, London Først beskrevet av Hodgkin 1832 “On some morbid appearances of the absorbent glands and spleen” Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

8 Cancer in Norway 2012 Erik Wist, Kreftsenteret,
Oslo universitetssykehus, Ullevå Cancer in Norway 2012

9 Cancer in Norway 2012 Erik Wist, Kreftsenteret,
Oslo universitetssykehus, Ullevå Cancer in Norway 2012

10 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Hodgkins lymfom Nodulært lymfocyttrik type (paragranulom) 5% Klassisk Hodgkins lymfom 95% Nodulær sclerose 45% Blandingstype 40% Lymfocyttfattig 5% Lymfocyttrik (klassisk) 5% Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

11 Erik Wist, Avdelimng for Kreftbehandling, OUS. Ullevål
Cancer in Norway 2012

12 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Hodgkins lymfom Median alder 39 år Menn : Kvinner = 1.4 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

13 Antall døde av Hodgkins lymfom 2012
Kvinner 4 Menn 3 Totalt 7 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

14 Non-Hodgkins lymfomer Insidens
Median alder 69 år Menn : Kvinner = 1.4 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

15 Antall døde av Non-Hodgkinslymfom 2012
Kvinner 133 Menn 161 Totalt 294 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

16 Erik Wist, Avdelimng for Kreftbehandling, OUS. Ullevål
Cancer in Norway 2012

17 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
5-års overlevelse Menn Kvinner Hodgkin lymfom % 89.9 % Non-Hodgkins lymfom 69.9 % 74.3 % Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

18 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
15-års overlevelse Menn Kvinner Hodgkin lymfom % 93.8 % Non-Hodgkins lymfom 59.9 % 68.6 % Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

19 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Prevalens Ettersom mange pasienter enten er helbredet for sitt lymfom eller lever med det, er utbredelsen i befolkningen på et gitt tidspunkt høyere enn for de fleste andre svulster, totalt (2397 HD, 7868 Non-HD) ( ). var tallet 6300 (HD: 1668, Non-HD 4632) Dette innebærer at helsevesenet, så vel sykehus som allmennpraktiserende leger, møter disse pasientene i et ikke ubetydelig omfang. Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål Cancer in Norway 2012

20 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Årsaker I stor grad ukjente Epstein Barr, virus i herpesvirusfamilien, er inkorporert i genomet i de maligne cellene ved Hodgkins lymfom i cirka 50 % av tilfellene i den vestlige verden og i majoriteten av tilfellene i utviklingsland Andre herpesvirus og retrovirus er assosiert med sjeldne varianter av non-Hodgkin lymfom. Immunsvikt av ulike årsaker; medfødt (sjeldne genetiske sykdommer), ervervet (AIDS), legemiddelindusert (immunosuppressive medikamenter etter for eksempel transplantasjoner) gir økt insidens av maligne lymfomer Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

21 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Årsaker forts… Ved marginalsonelymfomer i ventrikkel, vil eradikasjon av Helicobacter pylori gir tumorregresjon i majoriteten av tilfellene. Løsemidler i kjemisk industri??? Blekemidler i for eksempel papirindustrien?? Kroniske inflammatoriske, ofte autoimmune lidelser som Mb Crohn, ulcerøs kolitt, systemisk lupus erythematosus og rheumatoid artritt er også assosiert med maligne lymfomer. Lymfekreft anses ikke som en smittsom sykdom Søsken av pasienter med Hodgkin lymfom har en tredoblet risiko for selv å utvikle Hodgkin lymfom . Det er generelt en doblet risiko for søsken av pasienter med NHL til å utvikle NHL Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

22 Non-Hodgkin-lymfomer vs Hodgkins sykdom
Non-Hodgkin Hodgkin Waldeyers ring % Waldeyers ring % GI tractus + (ikke uvanlig) GI-tractus - Mediastinal aff % Mediastinal affeksjon > 50% Abdominelle l. kn % Abdominelle l.kn % Benmarg % Benmarg % (Sentrifugal) (Sentripetal (aksial)) Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

23 Maligne lymfomer - symptomer og tegn
Overflatisk, ofte asymptomatisk lymfadenopati Smertefrie, gummiaktige lymfeknuter oftest på hals eller i supraclaviculærområdet Mediastinal tumor på rtg. thorax Feber uten kjent årsak Vekttap Kløe Nattesvette Fluktuerende tumorstørrelse Dyspnoe forekommer Hudkløe forekommer. Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

24 Maligne lymfomer - symptomer og tegn
Slapphet (anemi) Infeksjonstendens (leukopeni). Ikke sjelden residiverende infeksjoner uten bedring. Forstørret milt og eller lever forekommer, men er sjelden. Ved ikke-lymfoid tumor (ekstranodal organaffeksjon), vil lokalsymptom derfra dominere. GI, ØNH, testis, CNS, skjelett Krafttap eller nevrogene utfall kan indikere medullaaffeksjon. Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

25 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Maligne lymfomer - NHL Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

26 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Maligne lymfomer - HD Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

27 CT av hals - HD Erik Wist, Kreftsenteret, 10.04.2017
Oslo universitetssykehus, Ullevå

28 CT av abdomen - NHL Erik Wist, Kreftsenteret, 10.04.2017
Oslo universitetssykehus, Ullevå

29 Maligne lymfomer – NHL (Burkitts lymfom)
Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

30 Maligne lymfomer – NHL (Burkitts lymfom)
Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

31 CNS-lymfom Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå
Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

32 Maligne lymfomer - anamnese
Uforklarlig feber? Varighet? Nivå? Uforklarlig vekttap? Opprinnelig vekt? Tidsrom? Nattesvette? Grad? Skifte pyjamas/laken? Uforklarlig kløe Smerter ved alkoholinntak - i lever/lymfeknuteområder Lymfomsykdom i familien? Tidligere sykdommer Mononukleose (50 % av HD tumorprøver inneholder genomisk materiale fra EBV) Tuberkulose Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

33 Hodgkins sykdom/Non-Hodgkinlymfomer
B-symptomer Nattesvette: gjentatt kraftig nattesvette siste måned. Feber: persisterende eller residiverende feber >38°siste måned uten kjent annen årsak. Vekttap: mer enn 10 % siste 6 måneder. Hodgkins sykdom 40% Høygradig malignt lymfom 40% Indolente lymfomer 20% Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

34 Hodgkins sykdom / Non-Hodgkins lymfomer Klinisk undersøkelse
Alle lymfeknuteområder. Sett mål på forstørrete knuter (NB: Mål med skyvelære) Lever/milt Munnhule/svelg Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

35 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Utredning forts. Røntgenundersøkelser Rtg. thorax CT hals, thorax, abdomen og bekken (Ultralyd av lever, milt og retroperitoneum) MR-undersøkelser PET-CT Laboratorieundersøkelser Benmargsbiopsi - helst bilateralt Hemoglobin, leukocytter m/ differensialtelling, trombocytter, eventuelt supplert med blodutstryk. Kreatinin, urinstoff, urinsyre, Na, K, Ca, LDH, bilirubin, leverenzymer, SR, CRP, albumin, totalprotein, immunglobulinkvantitering, evt. serum proteinelektroforese med frie lette kjeder, β2-mikroglobulin, serologiske undersøkelser for CMV, HIV, HBV, HCV og EBV. EKG, Ekko cor, MUGA-scan, spirometri Tilbud om sædbanking til menn/nedfrysning av ovarialbiopsier/ovarier hos kvinner Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

36 Stadieinndeling Erik Wist, Kreftsenteret,
Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

37 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Stadiefordeling Tabell 1. Fordeling av maligne lymfomer (%) på ulike stadier (fra Det norske radiumhospital) Stadium Hodgkin Non-Hodgkin Indolente Aggressive Alle I 21 18 19 II 33 9 14 III 23 11 10 IV 61 53 57 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

38 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Risikofaktorer ved Hodgkins sykdom som påvirker prognosen ved lave stadier (I – II) SR > 50 “Bulky disease” Tumormasser > 10 cm (inkl. konglomerater) Mer enn 0.33 av thorax-diameter i nivå Th5-6 B-symptomer Tre eller flere affiserte områder Sykdom under diafragma (med unntak av ensidig lyskeaffeksjon) Lymfocyttfattig histologi Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

39 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Ved Hodgkins sykdom stadium IIB, III og IV vurderes følgende prognostiske faktorer Hemoglobin < 10.5 g/dl Alder > 45 år Albumin < 40 g/dl Menn Stadium IV Leukocytose >16 x 109/l Lymfopeni < 0.6 x 109/l Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

40 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Hodgkins sykdom Behandlingsgrupper 1: Begrenset sykdom uten risikofaktorer 2: Begrenset sykdom med en eller flere risikofaktorer 3:Avansert sykdom (inkl. IIB) med 0-3 prognostiske faktorer 4: Avansert sykdom der det foreligger 4 – 7 prognostiske faktorer Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

41 Behandling Hodgkins lymfom
Supradiafragmatisk sykdom Uten risikofaktorer Med risikofaktorer (minst én) non-bulky < 3 lymfeknutestasjoner affisert SR < 50 Bulky sykdom 2 ikke-nabolokalisasjoner ≥ 3 lokalisasjoner SR ≥ 50 Kjemoterapi, 2 kurer ABVD + involved field strålebehandling, 20 Gy Kjemoterapi, 4 kurer ABVD + involved field strålebehandling, Gy Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

42 Behandling Hodgkins lymfom
Infradiafragmatisk sykdom Uten risikofaktorer Med risikofaktorer (minst én) non-bulky lyske IA alene SR < 50 sentral/bekkenlokalisasjon IIA Lyske IA og SR ≥ 50 Bulky sykdom Kjemoterapi, 2 kurer ABVD + involved field strålebehandling, 20 Gy Kjemoterapi, 4 kurer ABVD + involved field strålebehandling, Gy Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

43 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Strålefelter ved Mb. Hodgkin Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

44 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Strålefelter ved Mb. Hodgkin Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

45 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Hodgkins sykdom 18 – 60 år Behandlingsgruppe 3 (avansert sykdom med 0-3 prognostiske faktorer) 8 kurer ABVD + eventuelt strålebehandling Behandlingsgruppe 4 (avansert sykdom med 4-7 prognostiske faktorer) 8 kurer BEACOPP (2 kurer doseeskalert etterfulgt av 4 – 6 vanlige) + eventuell strålebehandling Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

46 Hodgkins sykdom > 60 år
Mildere kjemoterapi CHOP + eventuell strålebehandling Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

47 Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå
Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

48 Complete response to 90Y–ibritumomab tiuxetan therapy.
Complete response to 90Y–ibritumomab tiuxetan therapy. Transverse CT, PET, and fused PET/CT images obtained before and after 90Y–ibritumomab tiuxetan (Zevalin) therapy. Masses on baseline CT image are labeled (red arrows). These masses were hypermetabolic at FDG PET. After 90Y–ibritumomab tiuxetan treatment, no masses are visible in areas of previous disease (green arrows), and no areas of hypermetabolism are seen at PET. Findings with both CT alone and PET/CT led to classification of response to treatment to be complete. Ulaner G A et al. Radiology 2008;246: ©2008 by Radiological Society of North America

49 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Non-Hodgkinlymfomer Internasjonal Prognostisk Indeks Stadium III eller IV Performance status > 2 Forhøyet LD Alder > 60 år Ekstranodal affeksjon > 1 lokalisasjon Avhengig av antall risikofaktorer (0-5) deler modellen pasientene inn i 4 risikokategorier med betydelig forskjell i prognose (0-1, 2, 3, 4-5). Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

50 Non-Hodgkinlymfomer Ved alder ≤ 60 år benytter man en såkalt
aldersjustert IPI der følgende 3 faktorer har en uavhengig negativ prognostisk verdi: LDH forhøyet WHO status ≥ 2 Stadium III/IV Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

51 FLIPI-score Alder > 60 år LDH forhøyet Ann Arbor stadium III-IV
Hemoglobinnivå < 12,0 g/dL Antall nodale stasjoner > 4 Lav (0-1 faktorer), middels (2 faktorer) eller høy (3-5 faktorer) Erik Wist, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevå

52 Behandlingsindikasjoner follikulære maligne lymfomer
Symptomgivende sykdom (smerter, B-symptomer etc.) Truende obstruksjon/avklemming av vitale strukturer (bronkier, tarm, ureter etc) Benmargssvikt (Hb-fall < 10, trombocytter < 100) Leukemisering (?) Progressiv sykdom, som ganske snart må forventes å gi symptomer Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

53 Behandling - follikulære maligne lymfomer
Stadium I (og II1 ) Behandles med kurativ intensjon. Behandlingen består i prinsipp av stråleterapi gitt alene mot affisert lymfeknuteregion med minst 2 cm margin. Dosen er 2Gy x 15 Mantlecellelymfomene og immunocytomene regnes for noe mer resistente og skal ha 2Gy x 20 Dersom det er bulky tumor (>10 cm i diameter) vil det ofte være fornuftig å redusere tumorvolumet med kjemoterapi (f.eks. 4 SOP-kurer) før bestråling. Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

54 Behandling lavgradig maligne lymfomer
Stadium II2 - IV Regnes som ikke kurable, og pasienten er i prinsipp i en palliativ situasjon. Sykdommen har imidlertid ofte et langtrukkent (indolent) forløp og median overlevelse fra diagnosetidspunkt er ca. 10 år for pasienter < 60 år Det er ikke vist at man kan forlenge overlevelsen selv ved intensiv kjemoterapi, og det er derfor ofte riktig å observere pasienten ubehandlet inntil det foreligger behandlingsindikasjon. Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

55 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Kreftspesifikk overlevelse av lavgradig maligne lymfomer < 60 år behandlet ved DNR I, n = 122 II, n = 70 III, n = 95 IV, n = 399 Fraksjon Måneder Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

56 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Kreftspesifikk overlevelse av høygradig og intermediært maligne lymfomer < 60 år behandlet ved DNR Fraksjon Måneder I, n = 152 II, n = 162 III, n = 91 IV, n = 392 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

57 Behandling - høygradig maligne lymfomer
Behandlingen har som regel kurativ intensjon uansett stadium. P.g.a.. sykdommens uttalte tendens til disseminering vil det alltid være aktuelt å gi kjemoterapi. Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

58 Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål
Rituximab (Mabthera) Brukes ved CD20 positive B-cellelymfomer Indikasjonsområdet er etter hvert blitt betydelig utvidet Brukes mer og mer i vedlikeholdsbehandling Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

59 Overall survival with 18-month median follow-up
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 R-CHOP CHOP p=0.02 Years Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

60 Rituximab i behandlingen av diffust storcellet B-celle-lymfom
. Rituximab i behandlingen av diffust storcellet B-celle-lymfom Fu K et al. JCO 2008;26: ©2008 by American Society of Clinical Oncology

61 Seneffekter av behandlingen av Hodgkins sykdom
Hodgkins sykdom er hovedårsaken til død de første 15 årene etter behandling. år etter behandling vil den kumulative mortalitet p.g.a.. “second cancer” overstige den kumulative dødelighet av Hodgkins sykdom Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

62 Senbivirkninger av behandlingen
Infertilitet Fatigue Lungeproblemer pga Bleomycin ev. strålebehandling Coronar hjertesykdom Stoffskifteproblemer Second cancer Brystkreft hos unge kvinner Tørr munn p.g.a. nedsatt spyttsekresjon Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål

63 Sentoksisitet og død Historiske data – endret terapi nå
Høyest RR for leukemi (AML) Størst absolutt risk for solide tumores Cardiovaskulær død også tallmessig viktig Annen dødsårsak Død av HL Hoppe 1997 (Stanford – ) 15 år Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål


Laste ned ppt "Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, OUS, Ullevål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google