Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærebok, forelesninger og pensum Lære bok Forelesninger Tilleggslitteratur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærebok, forelesninger og pensum Lære bok Forelesninger Tilleggslitteratur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærebok, forelesninger og pensum Lære bok Forelesninger Tilleggslitteratur

2 Hva er sannsynligheten for at lac- operatorens symmetri er tilfeldig? 14 nukleotider i 3’ ende er komplementære til 14 nukleotider i 5’ ende. Sannsynlighet for dette: 0,25 14 = 3,7 x 10 -9

3 Hvorfor inhiberer gyrasehemmere ekspresjon av katabolittsensitive gener? Gyrase innfører negativ supercoiling. Negativ supercoiling kan ”erstattes av” opptvinning. Negativ supercoiling vil derfor lette dannelsen av det åpne initieringskompleks mellom RPOL og promoter. CAP-cAMP bidrar til opptvinningen og får en vanskeligere oppgave i fravær av gyraseaktivitet

4 Hvordan skjer transkripsjonen av trp-operonet i fravær av ribosomer og tryptofan? Uten et oppstanset ribosom som kan forhindre det vil område 1 baseparre med område 2, slik at 3 og 4 kan danne en termineringshårnål. Altså ingen transkripsjon av operonet

5 Hvorfor kan ikke eukaryot transkripsjon reguleres ved attenuering? Attenuering forutsetter samtidig transkripsjon og translasjon av samme RNA-tråd. Hos eukaryoter er transkripsjon og translasjon separate prosesser

6 Hvordan vil en 15-mer som er komplementær til segment 1 i trpL virke på transkripsjonen av trp-operonet? Oligonukleotidet vil hybridisere til segment 1 og hindre dannelse av 1-2- hybrid. Dette vil lette dannelsen av 2-3-hybrid og hindre 3-4- terminatorhårnål. Økt transkripsjon. Med mindre stabilt 2-3- hybrid grunnet mutasjoner vil terminatorhårnålen lettere dannes. Redusert transkripsjon

7 Hvorfor kan ikke relA-mutanter transkribere his- og trp-operonet? Stringent respons: ved aminosyremangel skjer en metabolsk tilpasning hvor rRNA- og tRNA-syntesen reduseres 10- 20 fold Ved stringent respons akkumuleres ppGpp Syntese: relA (stringent faktor) –ATP + GTP = AMP + ppGpp Degradering: spoT Det er faktisk slik at ppGpp i tillegg til å nedregulere biosyntetiske veier også vil oppregulere noen av dem, nemlig de som har med biosyntese av aminosyrer å gjøre. Fravær av ppGpp grunnet mutasjon i relAvil gjøre disse genene mindre aktive

8 Hvorfor observeres ikke rRNA- primærtranskripter i villtype E. coli?


Laste ned ppt "Lærebok, forelesninger og pensum Lære bok Forelesninger Tilleggslitteratur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google