Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Gründerskolens forkurs 2005!. Plan for dagen Kort presentasjon av staben Plan for kurset Pensumlitteratur og eksamensform Plan for øvelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Gründerskolens forkurs 2005!. Plan for dagen Kort presentasjon av staben Plan for kurset Pensumlitteratur og eksamensform Plan for øvelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Gründerskolens forkurs 2005!

2 Plan for dagen Kort presentasjon av staben Plan for kurset Pensumlitteratur og eksamensform Plan for øvelser Hva er entreprenørskap? Kort presentasjon av deltakerne Informasjonsmøte (frivillig)

3 Gründerskolens utvikling ÅrAntallNy destinasjon 1999: 6Silicon Valley 2000: 21 2001: 49 2002: 60Boston, Singapore 2003: 67 2004: 131Shanghai 2005: 163Johannesburg

4 Hvem er vi? Erling Maartmann-Moe –Ansvarlig for forkuset –erling@allianceventure.com Anders Brenna –Øvingslærer –anders@silbul.no Mari Saua Svalastog –Øvingslærer –mariss@ifi.uio.no Eli Berge –Koordinator –eli.berge@sfe.uio.no

5 Erling Maartmann-Moe Amanuensis II ved Ifi/Gründerskolen Partner i Alliance Venture Frittstående konsulent –Kommersialisering av forskning: SIMULA-senteret –Bygget opp Birkeland Innovasjon i 2004– UiOs enhet for nyskaping birkeland.uio.no Tidligere: –Adm. Dir New Media Science –Forskingssjef Norsk Regnesentral –Partner i Oslonett –Jobbet i gründerbedrift på begynnelsen av 80-tallet (Sysdeco) Styrearbeid i diverse oppstartbedrifter Cand. real Informatikk INSEAD International Executive Programme

6 Presentasjon av deltakerne Navn Utdanningsbakgrunn Hvor dere skal i sommer Gründer/jobb-erfaring? Egen idè? ++

7 Plan for kurset Vi møtes hver tirsdag kl 16.15-20.00 Forelesninger og øvelser –Oppmøte er obligatorisk De fleste følger både forelesninger og øvelser, og skal til utlandet i sommer Kurset vil primært styres etter dette Noen få kun forelesninger ENT4000

8 Lærebøker Hovedbok: – Venture Cup 250 kr. Dessuten anbefales sterkt: – Technology Ventures – Dorf/Byers, International edition – ISBN: 0071246223 – Gnist/Akademika: NOK 499 – Amazon.uk p.t. ikke på lager – Brukes på Stanford, Cornell….

9 Bruk av litteratur Forelesninger vil peke til relevante deler av litteraturen Pensumbøker er –Støttelitteratur –Ressurs –Felles referanseramme –Engelsk begrepsapparat Vi kommer til å distribuere noen artikler og gi tips underveis

10 Eksamen Dato: 19/20 mai Eksamen er forretningsplanen! –Skriftlig innlevering –Muntlig forsvar Bokstavkarakterer –Deltakelse i diskusjoner –Gjennomføring av øvelser –Eksamen/forretningsplan

11 Fire hovedtemaer ”MBA for dummies” –Grunnleggende begreper i økonomi og bedriftsutvikling Innovasjonsteori –Kreativitet, hvordan komme fra et forskningsresultat til en kommersialiserbar idè Erfaringer fra andre –Erfaringer fra bedriftsutvikling i vid forstand Eget case-arbeid –Skal munne ut i forretningsplan

12 Læringsmål Forkurset skal gi dere de verktøy og de holdninger som skal til for at dere skal kunne være med på å starte og bygge opp en bedrift, og et grunnlag for det internasjonale opphold dere skal ut i til sommeren.

13 Forelesningstemaer (1) Hva er entreprenørskap? Hva er en forretningsplan og hvilken betydning har en slik plan? Grunnleggende begreper i økonomi Hvordan får man en god forretningsidé? Beskyttelse av forretningsideer Forretningssystem og lønnsomhet

14 Forelesningstemaer (2) Markedsføring, salg og konkurranse Finansiering, venture-kapital og term-sheet Gründer-erfaringer Harvard-case Styrets sammensetning, oppgaver og rolle

15 Faste innslag på forelesningene Entreprenørskapsnyheter –Dere leser aviser og nett –Presenterer kort i plenum, evt. med kopi på foil –Hva er interessant med denne nyheten? –Kort diskusjon

16 Samling en helg 1-3. april Forberede utenlandsoppholdet Forelesninger om internasjonal forretningskultur og andre relevante tema Rapport fra tidligere Gründerskole-studenter om de ulike destinasjonene Gruppearbeid/sosialt

17 Andre issues Gründerskolens webside: http://www.grunderskolen.no/ Beskjeder, diskusjonsforum, nyheter, artikler, oppgaver...... Forum: All kommunikasjon –Registrere med passord Velg et beskrivende navn –Variant av

18 Evalueringer Kontinuerlige evalueringer ved hjelp av QuestBack Viktig å fylle inn –Delvis multiple choice –Delvis tekstlige kommentarer Vi leser tilbakemeldingene meget nøye, Bruker dem til å revidere kursopplegget, forelesere og øvinger


Laste ned ppt "Velkommen til Gründerskolens forkurs 2005!. Plan for dagen Kort presentasjon av staben Plan for kurset Pensumlitteratur og eksamensform Plan for øvelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google