Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ByggSøk – fra papirmølle til tastetrykk Byggesak på internett Tilbud til kommuner og næring fra 9. juli 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ByggSøk – fra papirmølle til tastetrykk Byggesak på internett Tilbud til kommuner og næring fra 9. juli 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 ByggSøk – fra papirmølle til tastetrykk Byggesak på internett Tilbud til kommuner og næring fra 9. juli 2003

2 Statsråden ByggSøk – fra papirmølle til tastetrykk Må ses sammen med andre tiltak for bedre plan- og byggesak - 1. juli endringene Statlig tilbud for å hjelpe kommunene til å klare forventingene Tilbud for næringen Samarbeid stat - kommune - næring

3 Statsråden ByggSøk Ett av flere effektiviseringstiltak som gir raskere byggesak og raskere gjennomføring - slik at flere kommer i arbeid - slik at byggekostnader holdes nede 3,5 milliarder kroner kan spares med raskere plan- og byggesak (Kan-Energi)

4 Statsråden ByggSøk Prosjektvarighet 3 år Kostnad11 millioner kroner Budsjettoverskridelse 0 kroner Deltakere: Kommuner, Boligprodusentene, Statens bygningstekniske etat, Kartverket, Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet Årlig gevinst i 2005 ved å realisere ByggSøk (Ementor): Redusert kommunal ressursbruk 30 millioner kroner Redusert ressursbruk i BA-næringen 95 millioner kroner Kapital realiseres tidligere pga redusert behandlingstid 43 millioner kroner Gevinst 2005 168 millioner kroner

5 Statsråden ByggSøk – effektivisering av plan- og byggesak Gjenbruk av data –Hente eksisterende informasjon fra offentlige register –Benytte datafangst fra kundeoppfølgingssystemer Enklere tilgjengelighet av nødvendig informasjon –24-timers informasjon og veiledning i søkerprosessen Sende søknader elektronisk – Oversendelser skjer elektronisk

6 Statsråden Hva kan dette medføre i praksis? Standardisering av søknad og vedlegg –Felles forståelse –Bedre forutsigbarhet –Mer komplette søknader Felles elektroniske løsninger på tvers av kommunegrensene –Åpner for tverrgående samarbeid mellom kommunene –Kommuner kan dele på saksbehandlere –Effektivisering hos utbygger og kommune –Benytte datafangst fra første registrering hos utbygger –Overføre data direkte inn i kommunens saksbehandlingssystem

7 Statsråden Hva er ByggSøk ? All nødvendig informasjon på ett sted –Veiledning om saksprosess –Reguleringsbestemmelser –Informasjon om lover og regler Fyll ut søknader via internett –Får hjelp direkte i søknadsprosessen –Søknaden kan sendes enkelte kommuner direkte, eller printes ut og sendes via post –Får tilbakemeldinger om mangler direkte –Kommunikasjon direkte med offentlige registre

8 Statsråden Hvem kan bruke ByggSøk, og hva koster det for brukeren? Alle med tilgang til internett kan bruke systemet –Kan brukes på alle maskiner og av alle –Det er kostnadsfritt å benytte systemet. Gebyr for saksbehandlingen betales i den aktuelle kommunen, som tidligere. Det er ikke behov for innkjøp av spesiell programvare Vedlegg sendes foreløpig i pdf eller tif-format

9 Statsråden Kommunen og ByggSøk Legge ut lokal informasjon på infotjeneren –Kostnadsfritt å koble seg opp - man får mye igjen bare ved å publisere veiledere og generell informasjon –Kommunen selv velger hvilken informasjon de vil publisere Tilrettelegge for mottak av elektroniske søknader –Kjøpe tilleggsmoduler til saksbehandlingsverktøyet –Overgang til elektronisk arkiv –Endre arbeidsprosesser og organisasjon

10 Statsråden Gevinst ved bruk av ByggSøk Trinn 1: Kommunal informasjon på nett Program for utfylling av blanketter på nett Søknad pr post Trinn 2: Søknad sendes elektronisk Vedlegg pr post Trinn 3: Søknad med vedlegg sendes elektronisk Statiske vedlegg Noe oppdatering av nasjonale registre Trinn 4: Data oversendes elektronisk og benyttes direkte i kommunale systemer Automatisk tillatelse i enkle saker Automatisk oppdatering av nasjonale registre Åpner mot trinn 3 nå Kompleksitet / Gevinstpotensiale Brukerorientering / service

11 Statsråden Muligheter framover - utfordringer Knytte planprosessen til dagens system Standardisering av kart og tegning i henhold til internasjonale standarder Direkteoppdatering av offentlige register –Ansvarsrettsregisteret –GAB-registeret –Kommunens kartverk Enkelte søknader ”over natten” Kommunene må delta i hele prosessen Trinn 4 - få til denne flyten av informasjon 100%


Laste ned ppt "ByggSøk – fra papirmølle til tastetrykk Byggesak på internett Tilbud til kommuner og næring fra 9. juli 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google