Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer sett fra NAV-ledernes ståsted Arbeidsformen i partnerskapet lokalt NAV-leder Tor Henning Sundeng, Horten NAV-leder Kristian Aas, Tjøme Rådmannssamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer sett fra NAV-ledernes ståsted Arbeidsformen i partnerskapet lokalt NAV-leder Tor Henning Sundeng, Horten NAV-leder Kristian Aas, Tjøme Rådmannssamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer sett fra NAV-ledernes ståsted Arbeidsformen i partnerskapet lokalt NAV-leder Tor Henning Sundeng, Horten NAV-leder Kristian Aas, Tjøme Rådmannssamling 27-28 august 2009, Arendal

2 NAV, 31.03.2015Side 2 Historikk:  Sosiallederlaget.  Helse og sosialleder laget.  Kunnskap og brobygging.  Ulike faglige forum.  Forankret i den enkelte kommune.

3 NAV, 31.03.2015Side 3 Sosiallederlaget i dag :  Erfaringsutveksling gjennom refleksjon og de gode grep.  Ivaretakelse av de kommunale tjenestene i NAV.  Avtaler på tvers av kommuner (eks flytting mellom kommuner).  Arbeidsutvalget.  Ivaretar samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold.  Sikret lokal styring og forankring av sosialtjenesten.

4 NAV, 31.03.2015Side 4 Ledelse i NAV :  Direktivstyrt.  Fokus på restanser og produksjon – ikke kvalitet.  Mangler fokus på partnerskapet og styrken i samarbeidet mellom stat og kommune.  Ulike styringslinjer og –prosesser.  Ingen samlende ledermøter som ivaretar begge styringslinjene  Styres fra sentralt hold. Vanskeliggjør lokal forankring.  Må forholde seg til 14 ulike kommuner.

5 NAV, 31.03.2015Side 5 Ledelse i kommune :  Overordnet og på tvers av ulike virksomheter.  Mer fokus på kvalitet over tid.  Lokalt tilpasset og innsatsrettede tjenester.  Fleksibel og lokal styring av tjenestene.  Fokus på innbyggerne og hvordan sikre tjenestene til disse.  Fleksibel tjenesteløsning ut i fra innbyggernes og kommunens behov.

6 NAV, 31.03.2015Side 6 Orienteringer:  Arbeidsutvalget - drøftingsmøte med rådmann Kurt Orre  Drøftet tilnærminger med fylkesdirektør Trine Heibø Holm og direktør Per Caspersen  Enighet om at Fylkesmannen skal delta på et årlig møte.  NAV-lederne er enig i at partnerskapet og det kommunale perspektiv må ivaretas bedre i NAV.

7 NAV, 31.03.2015Side 7 Spørsmål til drøfting:  Er det ønske om å innlemme den kommunale tjenesteportefølje inn i nav sine ledermøter?  Hvordan sikre avtaler mellom kommuner innenfor kommunal tjenesteproduksjon som innlemmes i nav.  Bør all rapportering foregå i partnerskapet eller er det behov for å finne organisatoriske løsninger på tvers av kommunegrenser?  Er det mulig å enes om felles målindikatorer i Vestfold?

8 NAV, 31.03.2015Side 8 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "Utfordringer sett fra NAV-ledernes ståsted Arbeidsformen i partnerskapet lokalt NAV-leder Tor Henning Sundeng, Horten NAV-leder Kristian Aas, Tjøme Rådmannssamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google