Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannssamling august 2009, Arendal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannssamling august 2009, Arendal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannssamling 27-28 august 2009, Arendal
Utfordringer sett fra NAV-ledernes ståsted Arbeidsformen i partnerskapet lokalt NAV-leder Tor Henning Sundeng, Horten NAV-leder Kristian Aas, Tjøme

2 Historikk: Sosiallederlaget. Helse og sosialleder laget.
Kunnskap og brobygging. Ulike faglige forum. Forankret i den enkelte kommune.

3 Sosiallederlaget i dag :
Erfaringsutveksling gjennom refleksjon og de gode grep. Ivaretakelse av de kommunale tjenestene i NAV. Avtaler på tvers av kommuner (eks flytting mellom kommuner). Arbeidsutvalget. Ivaretar samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold. Sikret lokal styring og forankring av sosialtjenesten.

4 Ledelse i NAV: Direktivstyrt.
Fokus på restanser og produksjon – ikke kvalitet. Mangler fokus på partnerskapet og styrken i samarbeidet mellom stat og kommune. Ulike styringslinjer og –prosesser. Ingen samlende ledermøter som ivaretar begge styringslinjene Styres fra sentralt hold. Vanskeliggjør lokal forankring. Må forholde seg til 14 ulike kommuner.

5 Ledelse i kommune : Overordnet og på tvers av ulike virksomheter.
Mer fokus på kvalitet over tid. Lokalt tilpasset og innsatsrettede tjenester. Fleksibel og lokal styring av tjenestene. Fokus på innbyggerne og hvordan sikre tjenestene til disse. Fleksibel tjenesteløsning ut i fra innbyggernes og kommunens behov.

6 Orienteringer: Arbeidsutvalget - drøftingsmøte med rådmann Kurt Orre
Drøftet tilnærminger med fylkesdirektør Trine Heibø Holm og direktør Per Caspersen Enighet om at Fylkesmannen skal delta på et årlig møte. NAV-lederne er enig i at partnerskapet og det kommunale perspektiv må ivaretas bedre i NAV.

7 Spørsmål til drøfting:
Er det ønske om å innlemme den kommunale tjenesteportefølje inn i nav sine ledermøter? Hvordan sikre avtaler mellom kommuner innenfor kommunal tjenesteproduksjon som innlemmes i nav. Bør all rapportering foregå i partnerskapet eller er det behov for å finne organisatoriske løsninger på tvers av kommunegrenser? Er det mulig å enes om felles målindikatorer i Vestfold?

8 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "Rådmannssamling august 2009, Arendal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google