Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av gruppearbeid til bolk B - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av gruppearbeid til bolk B - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av gruppearbeid til bolk B - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Innledende kommentarer til Lånekassens web- baserte søknadsrutine Husk at det ikke er en fasit her, og at også jeg argumenterer! Oppgaven inviterer til en ”systemtilnærming” Rettssikkerhet som (uoppnåelig) ideal innebærer ikke at det enkelt kan settes til side (presisering på bakgrunn av besvarelser) Vurderingen må primært gjelde brukergrensesnittet og mange andre aspekter er utilgjengelige med den tilnærmingen som er valgt i oppgaven.

3 Vern mot inngrep Rutinen gjelder tildeling av rettigheter Uberettiget begrensning av rettigheter kan ses som ”inngrep” Kritiske merknader: –Inngrep kan sies å skje dersom det er gjort uhjemlede avgrensinger i støtten, f.eks ved å utelate visse utdanninger –Legger ikke til rette for legalitetskontroll fordi regelverket ikke er gjort tilgjengelig i rutinen Er uansett anledning til å sende skjema på papir og eventuelt klage Min konklusjon: Systemet har ingen avgjørende innvirkning på realiseringen av kravet om vern mot inngrep.

4 Uhildet og upartisk vurdering Tradisjonell habilitetsvurdering passer dårlig fordi det ikke er en bestemt saksbehandler Systemet kan sies å stenge for tradisjonell inhabilitet fordi automatiseringsgraden er høy Systemet kan i seg selv være ”inhabilt” i betydningen ubalansert, for eksempel ved at den fremhever løsninger som er tjenlig for Lånekassen Habilitet og balanse må ivaretas gjennom systemutviklingsarbeidet Min konklusjon: Systemet har ingen avgjørende innvirkning på realiseringen av kravet om uhildet og upartisk vurdering.

5 Fravær av feil Tre typer mulige feil –Systemtekniske feil –“Objektive feil” –“Subjektive feil” Hvem kan gjøre feil? –Systemet beslutningsgrunnlag operasjoner –Brukeren Mulighet for falske søknader men foretas god kontroll med utfylte verdier Ikke lagt til rette for å avdekke feil –Returadresse for kvittering –Ikke gjennomsiktig systemløsning/dokumentasjon Ikke lagt til rette for å rapportere feil Min konklusjon: Innenfor sitt område har systemet trolig stor innvirkning på realiseringen av kravet om fravær av feil.

6 Likebehandling Alle brukere av systemet blir formelt sett likt behandlet Sørger ikke for ”resultatlikhet” –Ikke tilgang til individuell assistanse/veiledning –forskjellsbehandling av nettbrukere (men de fleste studenter har tilgang) Min konklusjon: Systemet har stor innvirkning på realiseringen av kravet om formell likhet.

7 Forutberegnelighet Gir en viss forutberegnelighet innenfor den valgte systemløsningen. Gir stor usikkerhet om hva som er omfattet av systemet og hva utfylling av verdier vil resultere i Gir ikke anledning til å simulere Min konklusjon: Innenfor sitt område har systemet isolert sett ingen stor innvirkning på realiseringen av kravet om forutberegnelighet. ”Dine sider” gir stor effekt men er ikke beskrevet i ”Nettsøknad”.

8 Kontroll med forvaltningen Er tilgjengelig for alle, og kan derfor lett kontrolleres av alle Kontrollen lettes bare for den delen av rutinene som synes på nettet og systemet er ufullstendig Mangler kopling til regelverk og gjennomsiktighet Min konklusjon: Systemet gjør det lettere å kontrollere Lånekassen, men dette gjelder primært forhold som er omfattet av den web-baserte rutinen.

9 Dags samlede dom Systemet representerer et fremskritt Mange forbedringer kan gjøres for å vareta rettssikkerhet på en enda bedre måte Høy grad av rettssikkerhet kan sies å gå på bekostning av rettferdighet (jf skjønn)


Laste ned ppt "Gjennomgang av gruppearbeid til bolk B - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google