Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern Dag Wiese Schartum

3 “Rettsstat” Offentlige myndigheter (herunder forvaltningen) er bundet av: Egne lover (og forskrifter) Ulovfestede rettsregler (domstolskapt rett) Om hvordan lovene (mv) endres (prosessuelle bestemmelser) Om innholdet av lovene (materielle bestemmelser) … og på den annen side er borgerne bundet av myndighetenes rettsregler Rettslig kontroll med forvaltningen (jf maktfordelingsprinsippet): Hjemmelskontroll, jf legalitetsprinsippet Innholdskontroll, dvs rettsanvendelsen skal være korrekt Tilblivelseskontroll, dvs saksbehandlingen skal være korrekt

4 Rettssikkerhet Rettssikkerhets- krav Prosessuelle krav Materielle krav Rettssikkerhets- garantier (Det myndighetene garanterer som minstemål for ivaretagelse av rettssikkerhet) Andre rettssikkerhets- tiltak (Andre ting vi kan gjøre for å ivareta rettssikkerhet) Rettssikkerhets- idealet Gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere men... kan også ha relevans i forhold enkelte private virksomheter, f.eks. monopoler med stor velferdsmessig betydning

5 Rettssikkerhet: Krav:Garantier: Andre tiltak: Demokratisk kontroll Offentleglova Unngå umyndiggjøring fvl §§ 11 og 16 Saklig grunnlag fvl § 17 Kontradiksjon Hensynsfullt og raskt fvl §§ 11a Servicetiltak Upartisk og uhildet fvl § 6 flgÅpenhet Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Publisering på nettet Juridisk skolering fvl § 17 fvl § 28 flg fvl § 24 flg

6 Rettssikkerhet - motstående og supplerende hensyn Rettssikkerhet - rettssikkerhet Betryggende beslutningsgrunnlag - rask saksbehandling ? Betryggende beslutningsgrunnlag - forutberegnelighet ? Rettssikkerhet - effektivitet Riktig rettsanvendelse - automatiserte beslutninger ? Forsvarlig skjønnsutøvelse - saksbehandlingskostnader ? Rettssikkerhet - personvern Betryggende beslutningsgrunnlag - personopplysningskvalitet ? Kontradiksjon - konfidensialitet ? Rettssikkerhet - offentlighet Habilitet - innsynsrett ? Hensynsfullt og raskt - innsynsrett ?

7 Personvern Offentlighet Rettssikkerhet, personvern og offentlighet Rettssikkerhet F.eks generelt innsyn i en beslutningsprosess der det treffes enkeltvedtak om en person

8 RettssikkerhetPersonvern Offentlig sektorBåde offentlig og privat MyndighetsutøvelseAll behandling av personoppl. Vekt på rettsanvendelseVekt på beslutningsgrunnlag Assosieres lite med IKTAssosieres sterkt med IKT

9 Rettssikkerhetskrav Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse ForutberegnelighetDemokratisk kontroll Unngå umyndiggjøring Hensynsfullt og raskt Betryggende beslutningsgrunnlag Saklig grunnlag Upartisk og uhildet Personverninteresser Brukervennlig behandlingSelvbestemmelse Innsyn og kunnskapForholdsmessig kontroll Opplysnings- og behandlingskvalitet Rettssikkerhet Personvern

10 (Forløp for behandling av personopplysninger) t PO oppstår og brukes til annet enn myndighets- utøvelse t PO brukes som ledd i myndighetsutøvelse t PO fra vedtak mv brukes til annet enn myndighetsutøvelse Personopplysningsvern uansett hvor i forløpet en er Rettssikkerhet Under myndighetsutøvelsen er det vanskelig og uhensikts- messig å skjelne skarpt mellom personvern og rettssikkerhet Ivaretakelse av person- vern legger til rette for rettssikker myndighets- utøvelse Rettssikkerhet legger til rette for ivaretakelse av personvern


Laste ned ppt "Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google