Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allment om rettighetsperspektivet og rettssikkerhetsidealet (Bolk I, ”Organisering og styringsidealer”, av emnet Digital forvaltning) Punkter til Dag Wiese.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allment om rettighetsperspektivet og rettssikkerhetsidealet (Bolk I, ”Organisering og styringsidealer”, av emnet Digital forvaltning) Punkter til Dag Wiese."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allment om rettighetsperspektivet og rettssikkerhetsidealet (Bolk I, ”Organisering og styringsidealer”, av emnet Digital forvaltning) Punkter til Dag Wiese Schartums forelesningen den 29. august 2006

2 “Rettsstat” Offentlige myndigheter (herunder forvaltningen) er bundet av: Egne lover (og forskrifter) Ulovfestede rettsregler (domstolskapt rett) Om hvordan lovene (mv) endres (prosessuelle bestemmelser) Om innholdet av lovene (materielle bestemmelser) … Og på den annen side er borgerne bundet av myndighetenes rettsregler Rettslig kontroll med forvaltningen (jf maktfordelingsprinsippet): Hjemmelskontroll, jf legalitetsprinsippet Innholdskontroll, dvs rettsanvendelsen skal være korrekt Tilblivelseskontroll, dvs saksbehandlingen skal være korrekt

3 Rettssikkerhet Rettssikkerhets- krav Prosessuelle krav Materielle krav Rettssikkerhets- garantier (Det myndighetene garanterer som minstemål for ivaretagelse av rettssikkerhet) Andre rettssikkerhets- tiltak (Andre ting vi kan gjøre for å ivareta rettssikkerhet) Rettssikkerhets- idealet Gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere men... kan også ha relevans i forhold enkelte private virksomheter, f.eks. monopoler med stor velferdsmessig betydning

4 Rettssikkerhet: Krav:Garantier: Andre tiltak: Betryggende beslutningsgrunnlag fvl § 17 Demokratisk kontroll Offentlighetsloven Unngå umyndiggjøring fvl §§ 11 og 16 Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Publisering på nettet Juridisk skolering Saklig grunnlag fvl § 17 Utredningsprins. Hensynsfullt og raskt fvl §§ 11a Servicetiltak Upartisk og uhildet fvl § 6 flgÅpenhet

5 Rettssikkerhet - motstående og supplerende hensyn Rettssikkerhet - rettssikkerhet Betryggende beslutningsgrunnlag - rask saksbehandling ? Betryggende beslutningsgrunnlag - forutberegnelighet ? Rettssikkerhet - effektivitet Riktig rettsanvendelse - automatiserte beslutninger ? Forsvarlig skjønnsutøvelse - saksbehandlingskostnader ? Rettssikkerhet - personvern Betryggende beslutningsgrunnlag - personopplysningskvalitet ? Kontradiksjon - konfidensialitet ? Rettssikkerhet - offentlighet Habilitet - innsynsrett ? Hensynsfullt og raskt - innsynsrett ?

6 Personvern Offentlighet Rettssikkerhet, personvern og offentlighet Rettssikkerhet F.eks generelt innsyn i en beslutningsprosess der det treffes enkeltvedtak om en person

7 Særlig om rettssikkerhet - personvern Rettssikkerhet Personvern Offentlig sektorBåde offentlig og privat MyndighetsutøvelseBeslutninger og annen behandling av personoppl. Vekt på rettsanvendelseVekt på beslutningsgrunnlag Særlig rot i 1950-årene og byggingen av velferdsstaten Særlig rot i 1950-åreneSærlig rot i 1970-årene og fremveksten av “edb” Assosieres lite med IKTAssosieres sterkt med IKT


Laste ned ppt "Allment om rettighetsperspektivet og rettssikkerhetsidealet (Bolk I, ”Organisering og styringsidealer”, av emnet Digital forvaltning) Punkter til Dag Wiese."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google