Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er de og hva trenger de? Seminar om enslige mindreårige asylsøkere, Hvalstad Asylmottak Kjell Erik Øie Statssekretær 03.05.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er de og hva trenger de? Seminar om enslige mindreårige asylsøkere, Hvalstad Asylmottak Kjell Erik Øie Statssekretær 03.05.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er de og hva trenger de? Seminar om enslige mindreårige asylsøkere, Hvalstad Asylmottak Kjell Erik Øie Statssekretær 03.05.2007

2 2 Soria Moria: Vi har som mål å føre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk som er bygget på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetene og FNs flyktningekonvensjon Aktivt følge opp anbefalingene fra FNs ekspertkomite (barnekonvensjonen) Styrke barn og unges mulighet for medvirkning og innflytelse Forbedre vilkårene for enslige og mindreårige asylssøkere og overføre ansvaret for disse til barnevernet

3 3 Mitt utgangspunkt: Med mindre vi ønsker fri innvandring til Norge, kommer vi ikke bort fra at noen som ønsker å bli må dra. Det vil også involvere barn. Et område der vi bør ha lite politisk prestisje Et område der vi bør lytte til hverandre Et område vi åpenbart kan håndtere bedre som samfunn Et område med vanskelige dilemma og avveininger Et område der vi som politikere må tåle å bli konfrontert med enkeltskjebner og konsekvenser av vår politikk

4 4 De vanskelige avveiningene: Hva er barnets beste? Avveiningen mellom innvandringspolitikk versus velferdspolitikk

5 5 Utlendingsloven: Det skal legges frem en ny utlendingslov – barneperspektivet er et sentralt tema Utgangspunktet er bl.a barnekonvensjonen

6 6 Enslige mindreårige asylsøkere 2000: 556 barn/unge 2003: 916 barn/unge 2005: 322 barn/unge

7 7 Hva vet vi om behovene? Antall ansatte er for få Barna får ikke individuelt tilsyn fra uavhengig tilsynsmyndighet Mangel på kvalifisert personale Lavere materiell standard

8 8 Hva er målsettingen med å la barnevernet overta: Styrke bemanningen Etablere mindre boenheter Styrke barnefaglig kompetanse Bedre tilgang til psykososiale tjenester Lokalisere omsorgssentrene til kommuner med erfaring, vilje og mulighet til å legge forholdene til rette Sikre større stabilitet hos personalet Sikre bedre bosetting event. retur

9 9 Hvem er de og hva trenger de? De er individer, gutter, jenter med ulik etniske opprinnelse, alder og erfaringer De lever ikke sammen med foreldrene sine De er asylsøkere De trenger oversikt over asylsaken, hva som skjer De trenger et trygt bosted De trenger omsorgspersoner De trenger å bli tilpasse seg Norge En del trenger behandling for traumer De trenger at deres rettigheter reguleres i loven


Laste ned ppt "Hvem er de og hva trenger de? Seminar om enslige mindreårige asylsøkere, Hvalstad Asylmottak Kjell Erik Øie Statssekretær 03.05.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google