Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg ved statsråd Erna Solberg Statsråden Asyl i krise? UDIs vårkonferanse 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg ved statsråd Erna Solberg Statsråden Asyl i krise? UDIs vårkonferanse 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg ved statsråd Erna Solberg Statsråden Asyl i krise? UDIs vårkonferanse 2003

2 Statsråden Status i dag 10 ganger så mange asylsøkere i 2002 som gjennomsnittet for årene 1995-97 Bare Østerrike har de siste årene fått flere asylsøkere enn Norge relatert til folketall Norge bruker nær 2 milliarder til saksbehandling og opphold for asylsøkere 80 % av asylsøkerne fikk avslag i 2002

3 Statsråden Asyl i krise? Hvorfor har vi asylinstituttet og er det i krise? Alle har krav på vern mot forfølgelse Et sammensatt bilde Utfordringene er internasjonale Behov for å finne nye mekanismer

4 Statsråden Hva har vi gjort? Differensiert søknadsbehandling Gis ikke midlertidig arbeidstillatelse Pengestøtten bortfaller etter avslag Samarbeid med IOM – retur i verdighet Vurdering av grensedragningen mellom asyl og opphold på humanitært grunnlag

5 Statsråden Hva har vi gjort? Grensedragningen mellom asyl og opphold på humanitært grunnlag: Hvorfor får så få asyl i Norge? Gjennomgang av regelverket og av saker i UDI og UNE Legges frem i juni Delrapporter om kvinner som asylsøkere og domstolsbehandling av asylsaker

6 Statsråden Hva vil vi gjøre? Forskriftsfeste kriteriene for flyktningstatus Tydeliggjøre kvinneperspektivet Raskere saksbehandling Raskere retur Raskere bosetting Bedre integrering - introduksjonsprogrammet

7 Statsråden Hva vil vi gjøre? Styringsforholdet mellom KRD og UDI: Regelverket gir stort rom for skjønn Departementet kan som hovedregel ikke instruere om hvordan skjønnet skal utøves Vurderer å la departementet instruere Utlendingsdirektoratet

8 Statsråden Nasjonale og internasjonale løsninger Norge har deltatt aktivt innenfor Schengen- samarbeidet Legger frem Dublin-forordningen for Stortinget I praksis vanskelig å ha en annen flyktningpolitikk enn resten av Europa Skulle gjerne hatt større innflytelse i forhold til de løsningene EU kommer til

9 Statsråden Nasjonale og internasjonale løsninger Agenda for Protection Convention plus – UNHCRs initiativ til bredere løsninger Ser opprinnelsesland, transittland, land i regionen og mottakerland i sammenheng Diskusjonen i EU om beskyttelse i regionen


Laste ned ppt "Innlegg ved statsråd Erna Solberg Statsråden Asyl i krise? UDIs vårkonferanse 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google