Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv avdelingsdirektør Siw Skjold Lexau UiO, 24. mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv avdelingsdirektør Siw Skjold Lexau UiO, 24. mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv avdelingsdirektør Siw Skjold Lexau UiO, 24. mars 2014

2 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. EUs justis- og innenrikssamarbeid • Fra Amsterdam til Lisboa • Langtidsprogrammenes rolle • Status per mars 2014: o Enighet om et felles europeisk asylsystem o Styrket Schengen-samarbeid o Ekstern migrasjons- og asylpolitikk

3 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Norges tilknytning • Schengen-samarbeidet • Dublin-samarbeidet • Norge velger selv å godta en rettsakt, men «Guillotine-klausulen» • Fellesorganet • En aktiv europapolitikk

4 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Schengen-samarbeidet • Kompenserende tiltak for opphevelsen av kontrollen på indre grenser • Schengen-evalueringsmekanisme • «Schengen Governance» – behov for økt tillit mellom medlemslandene

5 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Grensekontroll • Hvert land har ansvar for sin del av yttergrensen. • Praktisk samarbeid og bistand gjennom Frontex. • Økt bruk av teknologiske løsninger for å bedre kontrollen.

6 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Visumpolitikk • Felles visumpolitikk. • «Schengen-visa» – gir innreise til hele Schengen-området. • VIS – (Visa Information System) med biometri.

7 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Retur • Returdirektivet – felles standarder og prosedyremessige sikkerhetsgarantier. • Praktisk samarbeid om retur – joint return operations. • Tilbaketakelsesavtaler. • Omstridt «push-back» politikk.

8 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Det felles europeiske asylsystem • Harmonisering på grunnlag av felles minimumsstandarder. • Preget av kompromisser og kritisert for «a race to the bottom». • Stor variasjon i gjennomføring og kapasitet. • Direktiver i andre fase av CEAS nå vedtatt.

9 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dublin-samarbeidet • Regler for hvilket land som er ansvarlig for å behandle en asylsøknad. • Skal motvirke «asyl-shopping». • Systemer og frister for overtakelse av saken og tilbaketakelse av søker. • Eurodac: fingeravtrykksystem

10 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Statusdirektivet • Sikre en ensartet status for flyktninger – én kategori for internasjonal beskyttelse. • Harmoniserer oppfatningen av hvilke aktører som kan betraktes som forfølgere, internfluktbegrepet og kjønnsperspektivet. • Mot gjensidig anerkjennelse av asylvedtak?

11 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Prosedyredirektivet • Rettssikkerhetsgarantier og prosedyreregler. • Tilgang til å søke asyl, personlig intervju, informasjon, rettshjelp og klage. • Krav om maks 6 mnd saksbehandlingstid.

12 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Mottaksdirektivet • Større likhet i mottaksforhold og rettigheter. • Tilgang til arbeidsmarkedet etter 9 mnd. • Prosedyregarantier mot internering – ikke utelukkende fordi man søker asyl. • Særlige rettigheter for sårbare grupper.

13 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. EASO • Det europeiske støttekontoret for asyl. • Tre formål: o Praktisk samarbeid. o Støtte til medlemsland under press. o Følge med på gjennomføringen av regelverk. • Norge inngikk avtale om tilknytning 2014.

14 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Solidaritet og byrdefordeling • Stort press på yttergrensen i Middelhavet. • Konfliktlinje mellom Nord- og Sør-Europa. • Foreløpig økonomiske virkemidler. • Pilotprosjekt for relokalisering. • Mot felles asylsaksbehandling og pooling av mottaksplasser?

15 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Partnerskap med tredjeland • «The root causes of migration». • Migrasjonspartnerskap - kapasitetsbygging o Flyktninger o Migrasjon og utvikling o Retur o Lovlige kanaler for migrasjon

16 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sette inn sidenummer, dato og tittel: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Fremtidige perspektiver • EU som viktigste drivkraft for høyere standarder – påvirker også Norge. • Er landene villige til å gi fra seg handlefrihet i asylpolitikken? • Finanskrisens effekt på asylsystemene? • Domstolenes rolle?


Laste ned ppt "Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv avdelingsdirektør Siw Skjold Lexau UiO, 24. mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google