Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreativ planlegging for en kreativ region?. Evalueringen av Felles fylkesplan Startet rundt årsskiftet 2004/2005 Har fulgt planprosessen fram til høsten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreativ planlegging for en kreativ region?. Evalueringen av Felles fylkesplan Startet rundt årsskiftet 2004/2005 Har fulgt planprosessen fram til høsten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreativ planlegging for en kreativ region?

2 Evalueringen av Felles fylkesplan Startet rundt årsskiftet 2004/2005 Har fulgt planprosessen fram til høsten 2006

3 Tidligere rapporter 2005: En plan som ikke var planlagt 2006: Iverksetting av planprodukt og planprosess

4 Tema i sluttrapporten Regional handlingskapasitet? Demokratiske verdier? Felles fylkesplan og Planlovutvalgets anbefalinger

5 Resultater fra evalueringen Styrket regional handlingskapasitet Rom for forbedringer

6 Styrket regional handlingskapasitet Tettere kontakt og økt tillit mellom partene, politisk og administrativt Regionale utviklingsspørsmål mer på dagsordenen Trøndelagsrådets rolle styrket Regionen sterkere overfor sentrale myndigheter Bedre koordinering av regionale satsinger

7 Forbedringspotensial Mer fokusert innsats, for mange tiltak i Samhandlingsprogrammet Mer strategisk utvikling av partnerskapene. For lite koordinert oppfølging av involverte aktører Bedre fokus på demokratisk styring. Uoversiktlige partnerskap fører til svekket demokratisk kontroll

8 Demokratisk risiko? Nettverk og partnerskap som viktige arbeidsredskaper Behov for ”improvisasjonsrom” Behov for gjennomsiktighet og kontrollmuligheter

9 Styringsmuligheter likevel? Sette rammer for aktiviteten Institusjonell design Tilrettelegging Folkevalgt deltakelse i nettverkene

10 Anbefalinger, sentrale myndigheter Se på sammenhengen mellom regional utviklingsplanlegging og miljøpolitisk planlegging Forplikte statlige sektormyndigheter til å involvere seg Styrk rollen som regional utviklingsaktør Lag nasjonale retningslinjer for regional planlegging Tilrettelegg for at felles planlegging blir forberedelse til nye regiondannelser.

11 Anbefalinger, regionale myndigheter Sett inn mer egne ressurser Følg opp samhandlingsprogrammene Spiss satsingen Vurder partnerskapene Få inn nye samarbeidspartnere Ha løpende debatt om demokratiske verdier Sørg for offentlig oppmerksomhet Viderefør samarbeidet


Laste ned ppt "Kreativ planlegging for en kreativ region?. Evalueringen av Felles fylkesplan Startet rundt årsskiftet 2004/2005 Har fulgt planprosessen fram til høsten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google