Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Workshop, Granly 22.09.2005 Målrettet miljøarbeid, gjennomgang av grunnbegrep/-prinsipper Stein Børre Werner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Workshop, Granly 22.09.2005 Målrettet miljøarbeid, gjennomgang av grunnbegrep/-prinsipper Stein Børre Werner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Workshop, Granly 22.09.2005 Målrettet miljøarbeid, gjennomgang av grunnbegrep/-prinsipper Stein Børre Werner og Leif Olav Ringeli

2 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

3 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland OBSERVASJON/KARTLEGGING Subjektive vurderinger av målperson/- atferd    Basisregistrering, el.l. Osv.

4 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland BASISREGISTRERING..\basisreg\Basisregistrering(version 1).xls..\basisreg\Basisregistrering(version 1).xls

5 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland BASELINE ”Utgangspunktet” Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

6 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland MÅLVALG Mål for hvem? …etikk Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Opprasjonalisere/delmål Konkret, målbart

7 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland MÅLATFERD En spesifikk definert atferd (topografi) –Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil –For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid

8 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR? Analysere hva som er funksjonen med en respons/atferd Se på hva som skjer forut og etter en respons – er det noe mønster? Kartlegge om hensikten kan være: –unngåelse –unnslippelse –sosialt betinget –sensorisk

9 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Operante paradigme – Sd-R-Sr

10 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland DISKRIMINATIV STIMULUS ( Sd) »”Utløser” » Stimulus ( flert. stimuli ) – en stimulus er en avgrensbar fysisk hendelse, en kombinasjon av hendelser, eller også fravær spesifikke hendelser. »I prinsippet er begrepet helt åpent og kan inkludere enhver begivenhet som potensielt kan ha virkning på personens atferd. en stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere »Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd

11 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland RESPONS (R) ”Handling”

12 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland FORSTERKNING (Sr) ”Noe” som fører til at atferden(R) opprettholdes, eller øker i forekomst Positiv forsterkning Negativ forsterkning

13 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Operante paradigme –Sd (utløsende faktor) –R espons –Sr forsterker

14 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland ETABLERENDE OPERASJONER ETABLERENDE OPERASJONER EO - Sd - R - Sr motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser

15 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland ETABLERENDE OPERASJONER Motivasjon Deprivasjon (”mangeltilstand”)

16 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. –Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger

17 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Eks. POSITIV FORST. Ser en brusflaske (Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Ser en brusflaske (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr) Instruks: ”Slå melk i glasset” (Sd) – heller i melk (R) – Ros (Sr)

18 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Tegnøkonomi Betingede forsterkere Muliggjør bruk av forsterkere som ikke kan gis kontingent på atferd, eller i treningssituasjon. Reduserer fare for metning (”gå lei”) Eks: –Penger –Div. rabattkort (hver 5. bleiepakke gratis, osv.)

19 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjerne… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjerne en stimulus kontingent på en respons opprettholder/øker sannsynlighet for at responsen gjentas

20 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Eks. NEGATIV FORSTERKNING Fryser (Sd) - ”kan du hente jakka mi?” (R) - Får jakka (Sr) ---fjærner ubehaget dvs. å fryse--- Instruks:”vask badet” (Sd) - Slår (R) - slipper å vaske (Sd) --- Slipper unna kravet ----

21 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Eksempler – ”forsterkning” Kommer tidsnok på jobb Holder fartsgrensa Husarbeid (som utføres av menn ) Unger som trasser i butikken Kundeservice Hilser på den nye naboen

22 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland STRAFF/SVEKKING Positiv straff –Tilføre ”noe” kontingent på en respons(aversiv) Reduserer/fjærner responsen Negativ straff –Fjærne ”noe” kontingent på en respons(et gode) Reduserer/fjærner responsen  Må erstatte uønsket respons

23 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet

24 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes (i en innlæringsfase) Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal mot dine kollegaer, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

25 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland STRUKTURERING Miljøregler Dagsplan/ukeplan Avtalestyring –Kan være like viktig for personalatferd, som direkte hjelp til målperson (lik praksis) –Nøytral Sd som ikke avhenger av dagsform med mer –Informerende

26 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland GENERALISERING Overføring til flere situasjoner Benytte innlært atferd i naturlige settinger Må ofte trenes på Systematisert variasjon (trener, sted, tid, osv.)

27 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode! Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere ikke effekt Grafisk framstilling –synliggjøre –motiverer –tilgjengelig for alle Ved vesentlige endringer - markere på graf

28 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Registrering Kontinuerlig frekvensreg. Scatter plot Intervall

29 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland

30 EVALUERING Skal være planlagt før oppstart! På rett vei? Hvem, hva, hvor, når? Skal en fortsette uendret, eller skifte kurs? Måloppnåelse? Nye mål?

31 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland FAGADMINISTRASJON Lik praksis (på det som skal ha lik praksis) Nedskrevne rutiner Kortfattet, presist, tilstrekkelig, oversiktlig Tydelig ifht. endringer Sørge for nødvendig opplæring Kvalitetssikring Signering/avkryssing Sjekklister ifht opplæring Turnus Inndeling i team

32 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland FAGADMINISTRASJON Sikre at ALLE til en hver tid er oppdatert Kortfattet, men presist Likt oppbygd for alle brukere Tydelig vedr. endringer (for eksempel endringsskjema) Lage rutiner for at alle bruker systemene Må være oppdatert!!

33 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland FAGADMINISTRASJON

34 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland FAGADM.

35 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Kap 4A Hvem gjelder loven for? Hvor gjelder loven? Hva er tvang? Hva er ikke tvang? Når kan det brukes tvang? –Vilkår Fare for vesentlig skade Andre løsninger skal være prøvd Etisk og faglig forsvarlighet Krav til bemanning og kompetanse Saksbehandling Tilsyn Klageadgang


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Workshop, Granly 22.09.2005 Målrettet miljøarbeid, gjennomgang av grunnbegrep/-prinsipper Stein Børre Werner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google