Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of it may be circulated, quoted or reproduced.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of it may be circulated, quoted or reproduced."— Utskrift av presentasjonen:

1 This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of it may be circulated, quoted or reproduced for distribution without prior written approval from Lindorff Group. This material was used during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. Professional. Customer-oriented. Performance-oriented. Caring. VERGEMÅLSLOVEN -VERGEMÅLSREFORMEN -BRUK AV VERGEMÅL I ØKONOMISK RÅDGIVNING

2 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 2 VERGEMÅLSLOVEN Gammel vergemålslov av 1927 og umyndiggjørelsesloven av 1898 opphevet Moderniseringsbehov og behov for reform Nye vergemålslov av 11.03.10, ikrafttredelse 01.07.2013

3 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 3 Sentrale endringer Individtilpasset vergemål med særlig beslutning om hel eller delvis fratakelse av den rettslige handleevne Betegnelsen «umyndig» fjernes. Ordningen med «hjelpeverge» faller bort. Bruk av «vergemål» og «verge». Vergemålsmyndigheten overføres til Fylkesmennene

4 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 4 Vergemål for voksne Tre (kumulative) vilkår for vergemål, jf vgml. § 20. Må være årsakssammenheng mellom personens tilstand og mangelen på å ivareta sine interesser. Rettspraksis: LB-2008-195378

5 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 5 Fratakelse av den rettslige handleevne Kan skje i økonomiske forhold, helt eller delvis Kan skje i personlige forhold, helt eller delvis Rest-handleevne

6 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 6 Adgangen til å foreta rettslige disposisjoner Hovedregelen ved ordinære vergemål: Full disposisjonsrett Disposisjonsadgangen for personer fratatt den rettslige handleevnen: Retten til å ta arbeid Retten til å disponere over egne midler Retten til å foreta disposisjoner knyttet til hushold og oppfostring

7 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 7 Virkningene av å gå utover sin disposisjonsrett Legitimasjonsregelen Godkjenning av en urettmessig disposisjon Uvitenhet fra medkontrahenten Kjennskap fra medkontrahenten

8 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 8 Det økonomiske oppgjøret Restitusjonsplikten Erstatningsplikt ved uriktige opplysninger

9 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 9 Vergen Hvem blir verge? Vergens mandat Vergens kompetanse

10 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 10 Bruk av vergemål ved økonomiske problemer Registrering av vergemål Forebygging

11 © Lindorff Group AB. All rights reserved. 11 Bruk av vergemål ved økonomiske problemer Utfordringer/merarbeid for hjelpeverger Hindre ukontrollerte låneopptak og annen stiftelse av gjeld Tiltak er avhengig av samtykke og mandat


Laste ned ppt "This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of it may be circulated, quoted or reproduced."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google