Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny vergemålslov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny vergemålslov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny vergemålslov

2 I korte trekk: – hva er nytt, hva er endret med ny vergemålslov?

3 Vergemål Vergemål for mindreårige Vergemål for voksne
Ordinært vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske og eller personlige forhold Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske forhold Personlige forhold Vergemål for mindreårige Vergemål uten rettslig handleevne

4 Ordinært vergemål Ordet hjelpeverge forsvinner, og ny lov opererer kun ved «verge». Hjelpevergemål  vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen. Oppdraget som hjelpeverge fortsetter som et oppdrag som verge inn i ny lov.

5 Ordinært vergemål Vilkår for opprettelse:
1) Personens medisinske tilstand 2) «… ikke er i stand til å ivareta sine interesser …» 3) Behov + årsakssammenheng + samtykke

6 Vergemål Vergemål for voksne
Ordinært vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske og eller personlige forhold Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske forhold Personlige forhold Vergemål for mindreårige Vergemål uten rettslig handleevne

7 Fratakelse av rettslig handleevne
Besluttes der et ordinært vergemål ikke blir sett på som tilstrekkelig Umyndiggjøring i dag = vergemål med full fratakelse av rettslig handleevne Domstolsbehandling

8 Vergemål - med og uten fratakelse av rettslig handleevne
Frivillig ordning Kan binde seg på linje med vergen Samtykke-kompetanse MED: Ingen krav til samtykke Fratatt mulighet til å binde seg Vergen disponerer alene

9 Registrering av fratakelse
Dom om fratakelse av rettslig handleevne skal registreres i: Folkeregisteret Løsøreregisteret Grunnboka mv. Enhetsregisteret/Foretaksregisteret Verdipapirsentralen

10 Verdighet og integritet
Personer med behov for vergemål utgjør ingen ensartet gruppe Vergemålet må tilpasses individet – ikke omvendt! Minste middels prinsipp Vergemål som et velferdsgode!

11 Verge Du kan oppnevnes som verge for: Barn Voksne
Fylkesmannen skal engasjere faste verger Vergen må være egnet for vervet Midlertidig verge oppnevnes ved behov

12 Vergemålets omfang Ved ordinært vergemål kan personen selv foreta disposisjoner og råde over sine egne midler Vergemålet skal ikke gjøres mer omfattende enn det som er nødvendig

13 Opprettelse/endring av vergemål
Grunnlaget for vår avgjørelse baseres på: legeerklæring uttalelse fra pårørende uttalelse fra institusjon der det er aktuelt samtykkeerklæring samtale mellom personen det gjelder og saksbehandler

14 Hva krever samtykke fra fylkesmannen?
- Uttak fra kapitalkonto - Disposisjoner over fast eiendom - Livrente mv. - Disposisjoner over løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse - Utlån av midler - Gjeldsstiftelse - Avkall på arv - Arveforskudd - Større gaver Godtgjøring/honorering

15 Vergens forhold til fylkesmannen
Fylkesmannen skal gi opplæring, bistand og veiledning Vergen bør rådføre seg ved tvil og ved avgjørelser av særlig betydning Vergen kan påklage fylkesmannens vedtak Fylkesmannen fører tilsyn med vergene Vergens opplysningsplikt


Laste ned ppt "Ny vergemålslov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google