Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Ny vergemålslov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Ny vergemålslov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Ny vergemålslov

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur I korte trekk: – hva er nytt, hva er endret med ny vergemålslov?

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergemål Vergemål for voksne Ordinært vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske og eller personlige forhold Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske forhold Personlige forhold Vergemål for mindreårige Vergemål uten rettslig handleevne

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Ordinært vergemål Ordet hjelpeverge forsvinner, og ny lov opererer kun ved «verge». Hjelpevergemål  vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen. Oppdraget som hjelpeverge fortsetter som et oppdrag som verge inn i ny lov.

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Ordinært vergemål Vilkår for opprettelse: 1) Personens medisinske tilstand 2) «… ikke er i stand til å ivareta sine interesser …» 3) Behov + årsakssammenheng + samtykke

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergemål Vergemål for voksne Ordinært vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske og eller personlige forhold Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske forhold Personlige forhold Vergemål for mindreårige Vergemål uten rettslig handleevne

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Fratakelse av rettslig handleevne Besluttes der et ordinært vergemål ikke blir sett på som tilstrekkelig Umyndiggjøring i dag = vergemål med full fratakelse av rettslig handleevne Domstolsbehandling

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergemål - med og uten fratakelse av rettslig handleevne UTEN: -Frivillig ordning -Kan binde seg på linje med vergen -Samtykke- kompetanse MED: -Ingen krav til samtykke -Fratatt mulighet til å binde seg -Vergen disponerer alene

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Registrering av fratakelse Dom om fratakelse av rettslig handleevne skal registreres i: Folkeregisteret Løsøreregisteret Grunnboka mv. Enhetsregisteret/Foretaksregisteret Verdipapirsentralen

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Verdighet og integritet Personer med behov for vergemål utgjør ingen ensartet gruppe Vergemålet må tilpasses individet – ikke omvendt! Minste middels prinsipp Vergemål som et velferdsgode!

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Verge Du kan oppnevnes som verge for: -Barn -Voksne Fylkesmannen skal engasjere faste verger Vergen må være egnet for vervet Midlertidig verge oppnevnes ved behov

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergemålets omfang Ved ordinært vergemål kan personen selv foreta disposisjoner og råde over sine egne midler Vergemålet skal ikke gjøres mer omfattende enn det som er nødvendig

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Opprettelse/endring av vergemål Grunnlaget for vår avgjørelse baseres på: legeerklæring uttalelse fra pårørende uttalelse fra institusjon der det er aktuelt samtykkeerklæring samtale mellom personen det gjelder og saksbehandler

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Hva krever samtykke fra fylkesmannen? - Uttak fra kapitalkonto - Disposisjoner over fast eiendom - Livrente mv. - Disposisjoner over løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse - Utlån av midler- Gjeldsstiftelse - Avkall på arv- Arveforskudd - Større gaver -Godtgjøring/honorering

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Vergens forhold til fylkesmannen Fylkesmannen skal gi opplæring, bistand og veiledning Vergen bør rådføre seg ved tvil og ved avgjørelser av særlig betydning Vergen kan påklage fylkesmannens vedtak Fylkesmannen fører tilsyn med vergene Vergens opplysningsplikt


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur Ny vergemålslov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google