Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivsundersøkelsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivsundersøkelsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivsundersøkelsen
En presentasjon av foreløpige funn Arbeidslivstreffet på IKRS 10. mars 2015 Elisabeth Mork Fjeldvær

2 Utvalg og metode Metode: Spørreskjema 98 spørsmål
Avkryssing Gradering/vurdering (skala) Åpne svaralternativer (fritekst) Utvalg: høyere grad fra IKRS Uttrekkspremier (Ipad og bøker)

3 Utvalg og metode Sendt ut på e-post mandag 10. november
Purring påfølgende mandag og onsdag Åpent til og med fredag (nesten to uker) Påminnelser på facebook 224 respondenter Svarprosent: 66

4 Utvalg og metode Hovedfag, magistergrad eller mastergrad i kriminologi eller rettssosiologi (UiO) (I tallene på avlagte grader mangler her 5 med hovedfag og 1 magistergrad – to er døde og fire er afrikanere som bare tok graden her og deretter flyttet tilbake til Afrika.) Grad Avlagt E-post Mangler Svar Hovedfag krim 128 117 11 78 Magister krim 10 1 12 Master krim 158 157 101 Master rsos 54 52 2 36 Totalt 351 336 15 227 (224)

5 Utvalg og metode År for avsluttende eksamen (1971-2014) i %
72,8 % av respondentene var ferdige

6 Arbeidslivstilknytning
9 av 10 oppgir å være yrkesaktive 5,4 % er arbeidssøkende 1,3 % studerer 0,4 % er hjemmeværende 4 % krysset av for "annet" Over halvparten av disse er pensjonister Delvis arbeidssøkende/arbeidsavklaringspenger

7 Nåværende stilling Av de yrkesaktive: Heltid/deltid
9 av 10 jobber i offentlig sektor 7 % i privat sektor 4,5 % i interesseorganisasjon/ideell Heltid/deltid 9 av 10 jobber heltid i én stilling 2 % jobber heltid, men i flere stillinger 7,5 % jobber deltid (6 % jobber 50 % eller mer)

8 Ansettelsesforhold 3 av 4 har fast ansettelse
17 % har vikariat/midlertidig stilling 12 % på 6 måneder eller mer 5 % er stipendiater (forskeropplæring) 1 % er selvstendig næringsdrivende

9 Type virksomhet Høyskole/universitet 16,6 % NAV 14,1 % Politiet 12,1 %
Departement/direktorat 10,6 % Forskning/utvikling 8,5 % Kriminalomsorg 6,0 % Kommune 5,5 % Rusomsorg 3,5 %

10 Type virksomhet 3 % (nr. 9) 2 % (nr. 10) 1,5 % (nr. 11)
Videregående skole Helse/omsorg Ideelle organisasjoner 2 % (nr. 10) Sosialtjenester 1,5 % (nr. 11) Grunnskole

11 Type virksomhet 1 % (nr. 12) 0,5 % (nr. 13) Fylkesmannen Rettsvesen
Arkiv/bibliotek/museum SSB 0,5 % (nr. 13) Fylkeskommune – Media/informasjon/forlag/PR Personal/HR – Transport/samferdsel/logistikk IT/IKT/telekom/internett – Salg/butikk/hotell/ Kunst/kultur/kreative næringer restaurant

12 Hovedoppgaver Rådgivning/veiledning 61 % Saksbehandling 44 %
Prosjektledelse/prosjektarbeid 32 % Formidling/informasjonsarbeid 28 % Administrasjon % Forskning % Sosialt arbeid/oppsøkende tjeneste 15 % Konsulentvirksomhet/utredning 15 %

13 Hovedoppgaver Ledelse 13 % Personaloppgaver/HR 10 %
Kundebehandling/førstelinje 10 % Tjenesteutvikling 6 % Pasientbehandling 5 % Tilsynsvirksomhet/internkontroll 5 % Drift/produksjon 4 % Økonomi/regnskap/revisjon 4 %

14 Hovedoppgaver Arkiv- og bibliotekoppgaver 3 %
Produkt- og teknologiutvikling 1 % Salg/markedsføring/reklame 1 % Journalistikk/redaksjonsarbeid 1 % Transportvirksomhet/logistikk 0,5 % Oversettelse/tolkning 0,5 % Produksjon/industri/håndtverk 0,5 %

15 Hovedoppgaver Annet (7 %) (fritekst) Anbudsskriving Vidensdeling
Statistikkproduksjon Etterforskning/analyse (bearbeide og visualisere) Pleie Fagforeningsarbeid Verneombud/livredder Etterforskning Skiftleder Utredning/analyse Sikkerhet

16 Krav til utdanning i jobben
Formelle krav Høyere grad 53 % Lavere grad 34 % Ingen krav 6 % Vet ikke/usikker 8 %

17 Krav til utdanning i jobben
Krever arbeidsoppgavene høyere utdanning? Ja, på samme nivå 49 % Ja, men på lavere nivå 30 % Nei, men fordel 13 % Nei, uten betydning 5 % Ja, på høyere nivå 3 %

18 Innholdet i utdanningen
Hvordan passer innholdet i utdanningen med arbeidsoppgavene i jobben din? Godt 49 % Middels godt 41 % Dårlig 11 %

19 Sammenheng utdanning/jobb
Hvilke kvalifikasjoner har du hatt mest nytte av i arbeidslivet? (inntil 3 kryss) Analyse/problemløsning/kritisk tenkning 79 % Selvstendighet/tilegnelse av kunnskap 55 % Teoretisk/metodisk kunnskap 36 % Spesifikk fagkunnskap % Formidling/kommunikasjon % Nytenkning/kunnskapsutvikling 24 % Samarbeidsevner/lederevner 19 % Vitenskapelige verdier/forskningsetikk/yrkesetikk 14 % Tallforståelse/statistikk 9 %

20 Sammenheng utdanning/jobb
Hvilke kvalifikasjoner skulle du gjerne hatt fra utdanningen (som du ikke fikk)? (inntil 3 kryss) Tallforståelse/statistikk 34 % Formidling/kommunikasjon 31 % (Vet ikke) % Samarbeidsevner/lederevner 18 % Bransjeforståelse % IT-ferdigheter % Nytenkning/kunnskapsutvikling 12 % Teoretisk/metodisk kunnskap 9 % Spesifikk fagkunnskap 8 %

21 Annen høyere utdanning
Halvparten av respondentene har tatt annen høyere utdanning i tillegg til graden fra IKRS Både før og etter at de var ved IKRS Stor variasjon i fag og omfang Eksempler: sosiologi, juss, politi, PPU, sosionomutdanning, psykologi, phd

22 Relevant erfaring Hadde du relevant erfaring da du som ferdig kriminolog/rettssosiolog begynte å søke jobber? Vurder selv hva som har vært relevant for deg. Eksempler kan være arbeidserfaring, frivillig arbeid, tillitsverv etc. 71 % har svart ja Ringevikar/deltidsjobb innen kriminalomsorg, rus, psykiatri, PU, barnevern – frivillig Røde Kors – tillitsverv – all arbeidserfaring er relevant

23 Jobbsøkerprosessen Hvor lang tid brukte du på å få jobb etter endt utdanning? 12: Ikke fått ennå 9: 2-3 år 8: måneder 7: måneder 6: måneder 5: 7-9 måneder 4: 4-6 måneder 3: 2-3 måneder 2: 0-1 måned 1: Før endte studier

24 Jobbsøkerprosessen Hvor lang tid brukte du på å få relevant jobb etter endt utdanning? 12: Ikke fått ennå 9: 2-3 år 8: måneder 7: måneder 6: måneder 5: 7-9 måneder 4: 4-6 måneder 3: 2-3 måneder 2: 0-1 måned 1: Før endte studier

25 489.200 er gjennom-snittlig årslønn i Norge
Lønnsnivå Under % % % % % % % er gjennom-snittlig årslønn i Norge

26 Tilfredshet med nåværende stilling
Alt i alt, hvor fornøyd/misfornøyd er du med nåværende stilling? Svært fornøyd 34 % Fornøyd 49 % Verken eller 11 % Misfornøyd 4 % Svært misfornøyd 3 % Mer enn 4 av 5 er fornøyd eller svært fornøyd!

27 Veien videre for Arbeidslivsprosjektet
Videre analyse av spørreundersøkelsen Lansering av Arbeidslivsundersøkelsen Sluttrapport Oppsummering Evaluering av tiltak og arrangementer Videreføring innenfor ordinær drift

28 Spørsmål


Laste ned ppt "Arbeidslivsundersøkelsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google