Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivsundersøkelsen En presentasjon av foreløpige funn Arbeidslivstreffet på IKRS 10. mars 2015 Elisabeth Mork Fjeldvær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivsundersøkelsen En presentasjon av foreløpige funn Arbeidslivstreffet på IKRS 10. mars 2015 Elisabeth Mork Fjeldvær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivsundersøkelsen En presentasjon av foreløpige funn Arbeidslivstreffet på IKRS 10. mars 2015 Elisabeth Mork Fjeldvær

2 Utvalg og metode Metode: Spørreskjema 98 spørsmål – Avkryssing – Gradering/vurdering (skala) – Åpne svaralternativer (fritekst) Utvalg: høyere grad fra IKRS Uttrekkspremier (Ipad og bøker)

3 Utvalg og metode Sendt ut på e-post mandag 10. november Purring påfølgende mandag og onsdag Åpent til og med fredag (nesten to uker) Påminnelser på facebook 224 respondenter Svarprosent: 66

4 Utvalg og metode Hovedfag, magistergrad eller mastergrad i kriminologi eller rettssosiologi (UiO) (I tallene på avlagte grader mangler her 5 med hovedfag og 1 magistergrad – to er døde og fire er afrikanere som bare tok graden her og deretter flyttet tilbake til Afrika.) GradAvlagtE-postManglerSvar Hovedfag krim1281171178 Magister krim1110112 Master krim1581571101 Master rsos5452236 Totalt35133615227 (224)

5 Utvalg og metode År for avsluttende eksamen (1971-2014) i % 72,8 % av respondentene var ferdige 2004-2014

6 Arbeidslivstilknytning 9 av 10 oppgir å være yrkesaktive 5,4 % er arbeidssøkende 1,3 % studerer 0,4 % er hjemmeværende 4 % krysset av for "annet" – Over halvparten av disse er pensjonister – Delvis arbeidssøkende/arbeidsavklaringspenger

7 Nåværende stilling Av de yrkesaktive: – 9 av 10 jobber i offentlig sektor – 7 % i privat sektor – 4,5 % i interesseorganisasjon/ideell Heltid/deltid – 9 av 10 jobber heltid i én stilling – 2 % jobber heltid, men i flere stillinger – 7,5 % jobber deltid (6 % jobber 50 % eller mer)

8 Ansettelsesforhold 3 av 4 har fast ansettelse 17 % har vikariat/midlertidig stilling – 12 % på 6 måneder eller mer 5 % er stipendiater (forskeropplæring) 1 % er selvstendig næringsdrivende

9 Type virksomhet 1.Høyskole/universitet16,6 % 2.NAV14,1 % 3.Politiet12,1 % 4.Departement/direktorat10,6 % 5.Forskning/utvikling8,5 % 6.Kriminalomsorg6,0 % 7.Kommune5,5 % 8.Rusomsorg3,5 %

10 Type virksomhet 3 % (nr. 9) – Videregående skole – Helse/omsorg – Ideelle organisasjoner 2 % (nr. 10) – Sosialtjenester 1,5 % (nr. 11) – Grunnskole

11 Type virksomhet 1 % (nr. 12) – Fylkesmannen – Rettsvesen – Arkiv/bibliotek/museum – SSB 0,5 % (nr. 13) – Fylkeskommune – Media/informasjon/forlag/PR – Personal/HR – Transport/samferdsel/logistikk – IT/IKT/telekom/internett – Salg/butikk/hotell/ – Kunst/kultur/kreative næringerrestaurant

12 Hovedoppgaver 1.Rådgivning/veiledning61 % 2.Saksbehandling44 % 3.Prosjektledelse/prosjektarbeid32 % 4.Formidling/informasjonsarbeid28 % 5.Administrasjon25 % 6.Forskning20 % 7.Sosialt arbeid/oppsøkende tjeneste15 % 8.Konsulentvirksomhet/utredning15 %

13 Hovedoppgaver 9.Ledelse13 % 10.Personaloppgaver/HR10 % 11.Kundebehandling/førstelinje10 % 12.Tjenesteutvikling6 % 13.Pasientbehandling5 % 14.Tilsynsvirksomhet/internkontroll5 % 15.Drift/produksjon4 % 16.Økonomi/regnskap/revisjon4 %

14 Hovedoppgaver 17.Arkiv- og bibliotekoppgaver3 % 18.Produkt- og teknologiutvikling1 % 19.Salg/markedsføring/reklame1 % 20.Journalistikk/redaksjonsarbeid1 % 21.Transportvirksomhet/logistikk0,5 % 22.Oversettelse/tolkning0,5 % 23.Produksjon/industri/håndtverk0,5 %

15 Hovedoppgaver Annet (7 %) (fritekst) – Anbudsskriving – Vidensdeling – Statistikkproduksjon – Etterforskning/analyse (bearbeide og visualisere) – Pleie – Fagforeningsarbeid – Verneombud/livredder – Etterforskning – Skiftleder – Utredning/analyse – Sikkerhet

16 Krav til utdanning i jobben Formelle krav – Høyere grad53 % – Lavere grad34 % – Ingen krav6 % – Vet ikke/usikker8 %

17 Krav til utdanning i jobben Krever arbeidsoppgavene høyere utdanning? – Ja, på samme nivå 49 % – Ja, men på lavere nivå 30 % – Nei, men fordel13 % – Nei, uten betydning 5 % – Ja, på høyere nivå3 %

18 Innholdet i utdanningen Hvordan passer innholdet i utdanningen med arbeidsoppgavene i jobben din? – Godt49 % – Middels godt41 % – Dårlig11 %

19 Sammenheng utdanning/jobb Hvilke kvalifikasjoner har du hatt mest nytte av i arbeidslivet? (inntil 3 kryss) 1.Analyse/problemløsning/kritisk tenkning79 % 2.Selvstendighet/tilegnelse av kunnskap55 % 3.Teoretisk/metodisk kunnskap36 % 4.Spesifikk fagkunnskap31 % 5.Formidling/kommunikasjon30 % 6.Nytenkning/kunnskapsutvikling24 % 7.Samarbeidsevner/lederevner19 % 8.Vitenskapelige verdier/forskningsetikk/yrkesetikk14 % 9.Tallforståelse/statistikk9 %

20 Sammenheng utdanning/jobb Hvilke kvalifikasjoner skulle du gjerne hatt fra utdanningen (som du ikke fikk)? (inntil 3 kryss) 1.Tallforståelse/statistikk34 % 2.Formidling/kommunikasjon31 % 3.(Vet ikke)23 % 4.Samarbeidsevner/lederevner18 % 5.Bransjeforståelse17 % 6.IT-ferdigheter15 % 7.Nytenkning/kunnskapsutvikling12 % 8.Teoretisk/metodisk kunnskap9 % 9.Spesifikk fagkunnskap8 %

21 Annen høyere utdanning Halvparten av respondentene har tatt annen høyere utdanning i tillegg til graden fra IKRS Både før og etter at de var ved IKRS Stor variasjon i fag og omfang Eksempler: sosiologi, juss, politi, PPU, sosionomutdanning, psykologi, phd

22 Relevant erfaring Hadde du relevant erfaring da du som ferdig kriminolog/rettssosiolog begynte å søke jobber? Vurder selv hva som har vært relevant for deg. Eksempler kan være arbeidserfaring, frivillig arbeid, tillitsverv etc. 71 % har svart ja Ringevikar/deltidsjobb innen kriminalomsorg, rus, psykiatri, PU, barnevern – frivillig Røde Kors – tillitsverv – all arbeidserfaring er relevant

23 Jobbsøkerprosessen Hvor lang tid brukte du på å få jobb etter endt utdanning? – 12: Ikke fått ennå – 9: 2-3 år – 8: 19-24 måneder – 7: 13-18 måneder – 6: 10-12 måneder – 5: 7-9 måneder – 4: 4-6 måneder – 3: 2-3 måneder – 2: 0-1 måned – 1: Før endte studier

24 Jobbsøkerprosessen Hvor lang tid brukte du på å få relevant jobb etter endt utdanning? – 12: Ikke fått ennå – 9: 2-3 år – 8: 19-24 måneder – 7: 13-18 måneder – 6: 10-12 måneder – 5: 7-9 måneder – 4: 4-6 måneder – 3: 2-3 måneder – 2: 0-1 måned – 1: Før endte studier

25 Lønnsnivå Under 400.0009 % 400.000-450.00022 % 450.000-500.00021 % 500.000-550.00016 % 550.000-600.00016 % 600.000-700.00010 % 700.000-800.0005 % 489.200 er gjennom- snittlig årslønn i Norge

26 Tilfredshet med nåværende stilling Alt i alt, hvor fornøyd/misfornøyd er du med nåværende stilling? – Svært fornøyd34 % – Fornøyd49 % – Verken eller11 % – Misfornøyd4 % – Svært misfornøyd3 % Mer enn 4 av 5 er fornøyd eller svært fornøyd!

27 Veien videre for Arbeidslivsprosjektet Videre analyse av spørreundersøkelsen Lansering av Arbeidslivsundersøkelsen Sluttrapport – Oppsummering – Evaluering av tiltak og arrangementer – Videreføring innenfor ordinær drift

28 Spørsmål


Laste ned ppt "Arbeidslivsundersøkelsen En presentasjon av foreløpige funn Arbeidslivstreffet på IKRS 10. mars 2015 Elisabeth Mork Fjeldvær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google