Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogikk 102 Våren 2009 Arbeidskrav og vurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogikk 102 Våren 2009 Arbeidskrav og vurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogikk 102 Våren 2009 Arbeidskrav og vurdering

2 Studieplanen om arbeidskrav Oppgaver til arbeidsmappen i Pedagogikk 102 som må være godkjent for at man skal bli sluttvurdert: 1)Obligatorisk frammøte og referat fra 8 temadager. (Individuelt arbeid). Referatene skrives som blogginnlegg. 2)Presentere ett praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere. (Gruppeoppgave.) 3)Innlevering av to praksisrapporter. 4)Utvikle et ressursnettsted for lærere (Individuelt arbeid) 5)Skrive en fagartikkel på inntil 3000 ord med tema og problemstilling knyttet til Pedagogikk 102 (individuelt arbeid) og gjennomføre avtalt veiledning i tilknytning til dette arbeidet.

3 Studieplanen om Sluttvurdering Studentene skal levere en digital presentasjonsmappe med følgende innhold: 1.Bloggreferatene fra den obligatoriske undervisningen (individuell oppgave). 2.Fagartikkel fra Pedagogikk 102, med tema knyttet til erfaringer fra pedagogisk teori og praksis. Arbeidet skal være på om lag 3000 ord (individuell oppgave) 3.Refleksjonsnotat som bygger på praksisrapportene og inneholder studentens refleksjon over egne erfaringer og utvikling i praksisopplæringen. Notatet skal være på om lag 3000 ord (individuell oppgave). 4.Et ressursnettsted for lærere. Oppgaven presenteres på et webområde og inneholder oversikt over relevante nettressurser og kommentarer til disse, i tillegg til linker til de andre eksamensarbeidene (individuell oppgave).

4 Følgende er altså grunnlag for sluttvurderingen og skal inngå i den digitale eksamensmappen for ped: En fagartikkel (om lag 3000 ord) Referater fra de obligatoriske temadagene (i bloggversjon), dvs. 7 referater, ett fra hvert av temadagene (ikke datamessa). Blogginnleggene skal nås via PageFlake. En ressursside utarbeidet i PageFlake, evt. annen digital presentasjonsplattform kan diskuteres En praksisrefleksjon på om lag 3000 ord som bygger på de fire praksisrapportene

5 FRISTER: Referatene fra hver obligatoriske temadag, i blogg-versjon, skal være ferdig seinest innen fredag kl. 15.00 samme uke temaet har vært presentert. Eksamensmappen skal være fullført seinest torsdag 30. april kl. 15.00. Da brennes mappeinnholdet på en DVD.

6 Artikkelen Skrivekurs i uke 6 (både onsdag og fredag) Tema skal være knyttet til ped 102 og godkjent seinest ved første veiledning Artikkelen skal være på ca. 3000 ord og legges i eksamensmappen Litteraturlisten til artikkelen skal omfatte minst 500 sider og være referert til i artikkelen.

7 INDIVIDUELL VEILEDNING Gis først og fremst i tilknytning til artikkelen, men andre sider ved eksamensmappen og presentasjonen kan være aktuelle veiledningstema. Studenten har ansvar for å stille konkrete spørsmål. Send helst på mail minst dagen før. Første veiledning er obligatorisk og foregår i uke 9 og 10 ”live” på Remmen. Veiledninger ut over dette er frivillig og kan foregå både ”live” og pr. mail. Studenten har ansvar for å gjøre avtaler om disse veiledningene minst en dag i forveien. Siste uke det gis veiledning: Uke 16 Etter da kan man ikke regne med å få veiledning. Helpdesk er behjelpelig med teknisk bistand

8 Obligatorisk frammøte til temadagene: Hvorfor? Vi erstatter tradisjonell eksamen med prøving av pensum. Obligatorisk frammøte er eneste måten å sikre at alle har jobbet med alle de sentrale temaene. De som ikke kan være til stede, uansett grunn, må skrive en mer omfattende sammenfatning av tema. Ikke som ”straff”, men fordi man vil sikre at alle har arbeidet med stoffet. Søknad om fravær, uansett grunn, skal sendes studieleder pr. mail.

9 Obligatorisk frammøte til temadager: de som er til stede Det skal skrives referat av forelesningen for at dagen skal bli godkjent (omlag 500 ord) etter en mal som dette: 1.Kort sammenfatning av innholdet 2.Hva jeg merket meg spesielt, syntes var mest interessant, og hvorfor Referatene skal presenteres som blogger med som tittel på hver post

10 Obligatorisk frammøte til temadager: de som ikke er til stede Det skal skrives en mer omfattende sammenfatning av tema (minimum 1200 ord) etter en mal som denne: 1.En redegjøring for tema basert på litteratur og kilder 2.Hva jeg synes er mest interessant med tema, og hvorfor Sammenfatningene skal presenteres som blogger med som tittel på posten

11 Bloggen Bloggen skal være registrert på EtternavnFornavn, altså ikke brukernavn, alias eller lignende (Skrives som bloggens navn under registrering. Se screencast om wordpress.com: http://www.fag.hiof.no/~magnusn/screencast/) http://www.fag.hiof.no/~magnusn/screencast/ Bloggen skal ikke ha annet innhold enn referatene fra undervisningen Bloggens URL-adresse legges ut på Nettkonferansen på egen tråd under pedagogikk NB! De som ikke har dette i orden får ikke referatene godkjent

12 Ressurssiden PageFlake-presentasjonen fungerer som en ressursside og presenterer samtidig den digitale mappen som skal vurderes Presentasjonen skal ha følgende innhold: – Artikkelen, gjerne en wiki-presentasjon eller andre presentasjonsformer. Kopi av artikkelen legges inn i eksamensmappen før fristen. Omfang: ca. 3000 ord – Vindu til bloggreferatene fra de obligatoriske temadagene – Presentasjon av linker og annen informasjon knyttet til ressurssidens tema. Husk ledsagende tekst som forklarer ressurssiden idé Husk: Dette skal presenteres på en god måte PageFlakets URL-adresse sendes til HPW med kopi til Solgunn Strand Hvordan lage PageFlake? Se her: http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/film/pageflakes/index.html http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/film/pageflakes/index.html

13 Ressurssiden, kriterier: Bygger på en idé som må komme fram Et faglig perspektiv og innhold God og tiltalende presentasjon – oversiktlig og ryddig – lett å lese, lett å finne fram i Nytteverdi for brukerne (lærere)

14 Eksempler på PageFlakesarbeid http://www.pageflakes.com/ingergrim http://www.pageflakes.com/iris.gaterol http://www.pageflakes.com/kariannebk http://www.pageflakes.com/Astrid/20842695

15 Praksisrefleksjon Bygger på de 4 praksisrapporter som ligger i pedmappen Se mal for praksisrefleksjon.praksisrefleksjon Praksisrefleksjonen skal kun ligge i eksamensmappen (i pedmappen)


Laste ned ppt "Pedagogikk 102 Våren 2009 Arbeidskrav og vurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google