Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JURISTEN I PRAKSIS. Nyutdannedes ståsted Nyutdannede har:  Gode juridiske kunnskaper  God juridisk metode Nyutdannede mangler:  Innsikt i klientens/adressatens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JURISTEN I PRAKSIS. Nyutdannedes ståsted Nyutdannede har:  Gode juridiske kunnskaper  God juridisk metode Nyutdannede mangler:  Innsikt i klientens/adressatens."— Utskrift av presentasjonen:

1 JURISTEN I PRAKSIS

2 Nyutdannedes ståsted Nyutdannede har:  Gode juridiske kunnskaper  God juridisk metode Nyutdannede mangler:  Innsikt i klientens/adressatens behov  Erfaring fra praktisk sakshåndtering  Skrivetrening - problemorientering

3 Hva ønsker arbeidsgiver? Et ferdig resultat som er:  godt skrevet  tilgjengelig for adressaten  godt dokumentert  forutseende

4 Arbeidsdag – Juridisk saksbehandler i departement Fleksibilitet  regulert arbeidstid  klare retningslinjer til overtid og avspasering Arbeidsoppgaver  lovarbeid  utredninger  konsesjonssøknader  klagesaksbehandling  bistand til politisk ledelse Kompetanse  spisskompetanse innenfor et avgrenset område av jussen  innsikt i politiske prosesser  arbeid på tvers av profesjoner  dybdekunnskap innenfor en sektor

5 Arbeidsdag - Universitetsjuristen Fleksibilitet  Stor fleksibilitet hva gjelder arbeidstid – for stor?  Undervisningsplikt og forskningstid Arbeidsoppgaver  Undervisning (seminarer/forelesning)  Forskning  Betenkninger Kompetanse  Spesialist på et eller flere områder  Metodisk trygghet  Manglende faktisk kunnskap?

6 Arbeidsdag – Advokatfullmektig i forretningsadvokatkontor Fleksibilitet  arbeidstid  arbeidsmengde  hjemmekontor Arbeidsoppgaver  møter med klient  utredninger/notater  skrive avtaler  lagarbeid eller din egen sak  prosess  strategi/forretningsutvikling Kompetanse  prosess/sakshåndtering  innsikt i forretningslivet  evne til teamarbeid  spesialisering

7 Arbeidsdag - dommerfullmektig Fleksibilitet  Regulert arbeidstid  Ikke betalt overtid  Krav til å være tilstede i kontortid Arbeidsoppgaver  Lede og administrere rettsprosessen  Avsi dommer og kjennelser  Kontrollere/lede bobehandling  Veilede personer og bedrifter i rettsspørsmål  Vigsler Kompetanse  Metodisk trygghet  Skriveferdigheter  Breddekunnskap  Menneskekunnskap

8 Nyttige tips  Be om klar spesifikasjon av oppgaven  Klarlegg tidsfristen  Still spørsmål – også de dumme  Bruk tid på å kartlegge faktum  Analyser hvem som er adressat  Vær problemorientert – en juridisk teorioppgave er sjelden ønskelig  Avgrens temaer  Ikke lever et halvferdig produkt


Laste ned ppt "JURISTEN I PRAKSIS. Nyutdannedes ståsted Nyutdannede har:  Gode juridiske kunnskaper  God juridisk metode Nyutdannede mangler:  Innsikt i klientens/adressatens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google