Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU 2006 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM KOMPETANSE- OG NETTVERKSUTVIKLINGSPROGRAM NTNU 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU 2006 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM KOMPETANSE- OG NETTVERKSUTVIKLINGSPROGRAM NTNU 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU 2006 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM KOMPETANSE- OG NETTVERKSUTVIKLINGSPROGRAM NTNU 2006

2 Program for dagen Velkommen Presentasjoner NTNUs hensikt og mål med utviklingsprogrammet Innledninger om programmet – Resultater fra tidligere program Evalueringen Tilfredshetsundersøkelsen – Strukturen i utviklingsprogrammet ved NTNU Diskusjoner og tilbakemelding fra deltakerne Avslutning

3 NTNU 2006 HENSIKT med møtet: Informere om opplegget og arbeidsform Få respons på programmet Høre studieveiledernes og ledernes mening Motivere til deltakelse

4 NTNU 2006 Presentasjon av konsulentene og nets.as nets.as Etablert 2000 7 erfarne seniorkonsulenter Arbeidsområder – Utviklingsprosesser – Coaching – Rekruttering www.nets.as Kunstner: Bjørn Barre

5 NTNU 2006 Svein Arne Skreden 1967 Cand.Real. Univ. i Bergen 1968 Fakultetsdir. Realfag 1977 Studierektor, Bank- akademiet 1978 Universitetsdirektør, UiB 1985 Banksjef, DnB 2001 Nets.as Oppdragsgivere: Vesentlig DnB og UiB, men har stått for strategiprosesser også i andre miljø

6 NTNU 2006 Terje Binder Utdanning: Cand. Sociol. Univ. I Oslo. 1972 2001 Nets.as 1990 Eget konsulentfirma 1988 IKO-gruppen: prosesskonsulent 1985 Bergens Tidende: Strategisk planlegger 1980 Hordaland fylkeskommune: Planlegger 1972 Bergen Kommune: Avdelingssjef, Oppsøkende avd. 1969 NAVF Stipendiat Oppdrag: Utviklingsprosesser, coaching.

7 NTNU 2006 Resultat etter 1 ½ år- spørreundersøkelse. UiB Studieveilederne: – Sterkere motivasjon som studieveileder – Setter mer pris på arbeidet – Bedre faglig oppdatering – Bedre anledning til personlig utvikling – Tendens til å oppleve at studentene setter bedre pris på veiledningen – Får mer oppmerksomhet på studentbehov Arbeidsplassen: – Sterkere fokus på studentbehov, veiledning og karriereutvikling – Bedre forståelse av arbeidet – Mer målrettet veiledningsarbeid og tydeligere kvalitetskrav

8 NTNU 2006 Generell evaluering fra kollegagruppene. Positive erfaringer så langt: Gruppen er god som en del av kompetanseplanen Inspirerende og berikende i jobbhverdagen Får respons og lærer av andre Nyttig med tverrfakultær kollegagruppe, ulike vinklinger på problemstillinger Mye av den faktiske kompetansehevingen har skjedd her i gruppen Viktig med et slikt forum også for erfaringsutveksling

9 NTNU 2006 Generell evaluering fra gruppene. Negative erfaringer/tanker: Tid er et stort problem Tok tid før hensikten kom fram Er det en fasit her eller må vi finne svaret selv? Usikker på hvor mye støtte som er tilgjengelig Behov for informasjon De ulike ledernivåene forstår lite av vår situasjon

10 NTNU 2006 Evaluering av arbeidsform Positive sider: Bra å sette opp kompetansehevingsplan, lurt med kollegagruppen som hjelper en med å følge opp planen Stor tro på prosjektet, fører til bedre tjenester Verktøyet fungerer, ser resultater Relasjonsbyggende å være en del av dette programmet Vi får tydeliggjort rollene våre

11 NTNU 2006 Evaluering av arbeidsform Negative sider: Kollegagruppen skal ikke brukes til kursing Savnet oppfølging av felles kompetansehevingsplan, ikke så mange tiltak hittil Utveksler erfaringer mellom gruppene til å begynne med – var mer struktur i en gruppe enn i de andre – var frustrerende med ulikheter (grønnere gress i andre grupper?)

12 NTNU 2006 Oppsummering/Tilbakemelding til styringsgruppen fra gruppen: Stor tro på prosjektet, det fører til bedre tjenester Metode-verktøyet fungerer, vi begynner å se resultater Blitt mer bevisste, arbeider ”automatisk” Økt refleksjon over servicebegrepet Bevissthet om egen rolle og kompetanse Sammenligner våre møter med andre møter: våre er mer effektive ”Coach”-rollen bør vurderes kontinuerlig Viktig med ”kompetansepåfyll” i ”coach”-rollen


Laste ned ppt "NTNU 2006 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM KOMPETANSE- OG NETTVERKSUTVIKLINGSPROGRAM NTNU 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google