Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2007 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2007 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2007 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2007 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe."— Utskrift av presentasjonen:

1 2007 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2007 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe

2 2007 Nyskapning på agendaen i Norge Regjeringen ”Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden – Innenfor de områder hvor vi har fortrinn” - Nærings- og handelsminister Odd Eriksen, desember 2005 Innovasjon Norge Ny virkemiddelorganisasjon - Tidligere SND, Turistrådet, Eksportrådet og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere Technology Transfer Offices – på universiteter og høyskoler Ivareta rettigheter og vurdere kommersialisering av forskningsresultater (Birkeland Innovasjon)

3 Rangert etter totale eiendeler 1917 Eksisterte fremdeles 1987 I topp 100 i 1987 1929 Eksisterer fremdeles 2001 Største 100 amerikanske selskaper 1917 Største selskaper i Norge 1929 Basert på Kierulfs utvalg 30 4 8 100 39 18 Kilde: Forbes Magazine; Kierulfs Håndbok 1929 I topp 30 i 2001

4 2007 Fra Oppstart til Vekstbedrifter Gaseller - Dagens Næringsliv Omsetningsvekst hvert år i 4 år Minst doblet omsetning i samme periode Samlet pluss i driftsresultatet Flest mellom 10 og 50 MNOK og < 10 ansatte www.dn.no/gasellene/article939155.ece

5 2007 De 50 Raskeste Gasellene 2003 2004

6 2007 De 50 Raskeste Gasellene 2005 2005 2006

7 Inkubator- selskaper basert på offentlig tilgjenge- lige regnskaps- tall – 1995 til 2003

8 2004: 793 mill 2004: 53 mill Resultat i 1000 Utvikling aarsresultat Årsresultatet følger normal oppstartskurve for nyetablerte bedrifter (dødens dal)Årsresultatet følger normal oppstartskurve for nyetablerte bedrifter (dødens dal) Kurven viser at det tar 4-8 år før man kan se effekten av inkubasjon i form av overskudd i selskaperKurven viser at det tar 4-8 år før man kan se effekten av inkubasjon i form av overskudd i selskaper

9 Norge og Olje

10 Kommersialisering av teknologi for å nå “den langsiktige utviklingsbanen” Benytt teknologi- kompetansen basert på oljeindustrien i andre bransjer Ny teknologibasert virksomhet for å “erstatte” norsk oljeindustri

11 2007 Senter for Entreprenørskap – Formål SFE skal drive og fremme undervisning og forskning i forskningsbasert nyskapning / entreprenørskap ved universitetet. SFE skal være universitetets strategiske virkemiddel for undervisning og – i samarbeid med Birkeland Innovasjon – synliggjøre entreprenørskapsaktiviteter, herunder formidling og kommersialisering av forskningsresultater

12 2007 Senter for Entreprenørskap Kurs i entreprenørskap Gründerskolen Fokus p å forsknings- og kunnskapsbasert innovasjon SFE, andre læresteder + Innovasjon Norge Andre kurs EVU, HUMSAM Mastergradstudium i innovasjon og entreprenørskap - 2 år IT + molekylær biovitenskap Lede og delta i forsknings- og teknologibaserte innovasjons- og kommersialiseringsprosesser Aktivt alumni for tidligere studenter

13 2007 Hvorfor entreprenør (i motsetning til lønnsmottager)? Vil skape noe Får kick ved å ta risiko Vil være uavhengig Vil bli rik

14 2007 Hva er karakteristisk for en entreprenør? Uredd – tør å ta risiko og kunne mislykkes – trives med utfordringer Utholdenhet Evne til å samle og benytte kunnskap og mobilisere ressurser Tenke anderledes – finne utradisjonelle løsninger Flink til å utvikle historier som beskriver en visjon Vil bli rik

15 2007 Drøm om å starte egen virksomhet? Idé og stå-på-vilje! Hvordan Forretningsidé blant gode idéer Finne kunden og integrere i produktutvikling Kaptial og andre ressurser Forretningsplan Temaer Ledelse, idésøk, regnskap, økonomi, støtteapparatet, kontantstrøm, finansiering, organisasjon, team, markedsanalyse, salg, selskapsformer, markedsføring, strategi, patentering

16 2007 Forkurs - Innledning Innovasjon i Norge Presentere meg selv (og dere) Plan for kurset Praktisk informasjon om Gründerskolen Forretningsidéer MemeTree

17 2007 Tore Karlsson Geofysiker fra UiB (UiO), Driftsøkonom Saga Petroleum, Geco, Schlumberger (Norge, Frankrike, England og USA) Seismikk, fag og forretningsansvar, markedsføring, F&U Konsulent/partner basert i London MemeTree Limited Skjæringspunktet mellom teknologi og marked - primært innen olje & gass Partnere/nettverk/oppdrag i Norge (MoVa, GeoPublishing, Discover Petroleum), UK (Options Solutions), USA (Qittitut Consulting) Undervisning

18 2007 Bakgrunn for Gründerkurs Forretnings- og markedsføringsansvar F&U og kommersialisering Store organisasjoner Oppstartsbedrifter Konsulentarbeid Markedsundersøkelser, strategiutvikling, prisstrategi Eget selskap, startet andre Styremedlem i spin-off selskap og egne Undervisning på UiO, UiB og i næringslivet Geofysikk og entreprenørskap Gründer selv!

19 2007 Stab Forkurs Øvingsl æ rere Silvia Tofte og Mattias Johansson Koordinator for intensivkurset Mari Saua Svalastog

20 2007 Dere Selv! Navn etc. Bakgrunn/utdannelse Hvorfor Gründerskolen?

21 2007 Studenter – ENT4000i

22 2007 Studenter – ENT4000i IT Bio Eco/Aud Pol/Soc Bus/Mar/ Vet Sc Arch Ind des Sc Mgt

23 2007 Plan for kurset Fokus på grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser og oppstart av ny virksomhet Hvordan kan forskning og kunnskap omsettes til forretningsidéer og videre til profesjonell forretningsdrift? Hva karakeriserer innovasjon? Hva karakteriserer en vellykket oppstartsbedrift? Forkurs Forretningsplan Internship Avslutningsseminar

24 2007 Plan for kurset Forelesninger, pensum Fra idé til virksomhet, 2003. Universitetsforlaget Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 2004. Mc Graw Hill Bruk av ’case’ Øvinger/Forretningsplan

25 DatoUndervises avStedTema Kommentarer / ressurser 09.01.2007Tore Karlsson Rom 10 Forskningsparken Introduksjon, kursplan og forretningsplan 09.15-11.00 Introduksjon og kursplan 11.15-13.00 Forretningsplan 09.01.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 09.01.2007SFE Informasjonsmøte 16.00 -> Etterpå går vi og spiser pizza og koser oss 10.01.2007Tore Karlsson Rom 10 Forskningsparken Marked og strategi 09.15-11.00 11.15-13.00 10.01.2007Silvia/Mattias Rom 12 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 11.01.2007Jens Kanden Rom 9 Forskningsparken Salg 09.15-11.00 11.15-13.00 11.01.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 Plan for kurset

26 19.01.2007Gerd Lillian Livgard og Kaja Asheim fra Patentstyret Rom 10 og rom 7 Forskningsparken Patent, design og varemerke 09.15-11.00 Industrielle rettigheter - patent (rom 10) 11.15-13.00 Design og varemerke (rom 7) 19.01.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 20.01.2007Tor Borgar Hansen Rom 10 Forskningsparken Økonomi/regnskap 09.15-17.00 Økonomispill 23.01.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 Plan for kurset

27 30.01.2007Tore Karlsson Rom 9 Forskningsparken Organisasjon og ledelse 09.15-11.00 30.01.2007Olav Øen Rom 9 Forskningsparken Monster Media 11.15-13.00 30.01.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 31.01.2007Tore Karlsson og Tomas Hellström Rom 9 Forskningsparken Casebasert undervisning 09.15-11.00 11.15-13.00 31.01.2007Silvia/Mattias Rom 12 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 01.02.2007Helena Djupesland Rom 10 Forskningsparken OptiNose 09.15-11.00 01.02.2007Ragnhild Sund Rom 9 Forskningsparken Virkemiddelapparatet 11.15-13.00 Plan for kurset

28 01.02.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 06.02.2007Steinar Engelsen Rom 10 Forskningsparken Risikokapital og finansiering 09.15-11.00 11.15-13.00 06.02.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 07.02.2007 Intervju på ambassaden??? 07.02.2007Silvia/Mattias Møterom 12 og 9 13.02.2007Silvia/Mattias Rom 7 og 9 Forskningsparken Øvinger 14.15-16.00 20.02.2007 Rom 5 Forskningsparken EKSAMEN 09.15.-14.00 21.02.2007 Rom 5 Forskningsparken EKSAMEN 09.15.-14.00 Plan for kurset

29 2007 Forretningsidéer Hva er det? Nye varer og tjenester, Nye forretningssystemer Den måten en vare eller tjeneste utvikles, fremstilles eller markedsføres på (Dell!) Hvordan oppstår forretningsidéer? Presentasjon og formulering av forretningsidé Kundenytte

30 2007 Hvordan Oppstår en Forretningsid é ? Utvikles vanligvis av personer med noen års erfaring på området Eksempler på revolusjonerende konsepter fra andre Steve Jobs og Steve Wozniak avbrøt studiene for å etablere Apple Fred Smith formulerte Fedex ideen i studietiden Gode idéer Gode forretings- idéer

31 2007...og Hvordan Utvikler Du den? Markedsmuligheter Tenk stort, men realistisk ”Shoot for the moon, even if you miss you land among the stars” Ikke allerede benyttet/patentert av andre Avhenger av kompletterende teknologi eller nødvendige systemer?

32 2007 Overbevisende Forretningsidéer Kundenytte, hvilket problem løses? Produktet ikke et mål i seg selv, men et middel til å dekke kundens behov Marked Gjennomførbar Hvordan kan du tjene penger på idéen, forretningsmodell?

33 2007 Kundenytte Beskriv problemet og løsningen Hva er nyskapende, hvorfor kan kunden ikke oppnå det samme hos andre? Verdikjeder

34 Livssyklus Lete Utvikle Produsere Optimalisere Legevitenskap Olje og Gass

35 Teknologi og Verdikjeder Legevitenskap Olje og Gass

36 2007 Skalérbare Forretningsidéer Forretingsaktiviteten er basert på din idé – ikke på deg McDonald Teknologibasert

37 2007 Kilder for forretningsidéer Egne idéer FRUST Eksterne idéer

38 2007 Forkurs - Innledning Innovasjon i Norge Presentere meg selv Plan for kurset Praktisk informasjon om Gründerskolen Forretningsidéer MemeTree


Laste ned ppt "2007 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2007 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google