Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialog + omforent kunnskap = bedre lakseforvaltning «Til laks åt alle kan ingen gjera» -Eller kan vi det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialog + omforent kunnskap = bedre lakseforvaltning «Til laks åt alle kan ingen gjera» -Eller kan vi det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialog + omforent kunnskap = bedre lakseforvaltning «Til laks åt alle kan ingen gjera» -Eller kan vi det?

2  Dialog  Omforent kunnskap  Bedre lakseforvaltning Hva kan vi sammen gjøre for å berge villaksen

3  Lakseforvaltningen fremstår i dag som fragmentert og lite kunnskapsbasert  Gjennom omforent forskning og overvåkning, bygges en kunnskapsbase som er omforent mellom interessene  Omforent kunnskap vil gi en sikrere og bedre lakseforvaltning

4  Den sentrale forvaltningsmyndighet for villaksen fremstår i dag som «handlingslammet»  Den lokale/private villakseforvaltningen fremstår i dag –svekket.  Tvungen organisering og fellesforvaltning gir elveeierne myndighet til å sette egne fiskeregler  Personkvoter

5  Økonomisk forvaltning av sårbare og truede villaksebestander- er ikke forenelig med «føre var» prinsippet i de nye retningslinjene  En pågående utfasing av sjølaksefiske ser ikke ut til å hjelpe våre villaksebestander  Selv med svært begrenset sjølaksefiske, når flere villaksebestander hverken Gytebestandsmål eller Forvaltningsmål

6  Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen for villaksen?  NOU: 1999:9 «Til laks åt alle kan ingen gjera» har i sin innstilling gitt følgende råd:  9.3.3 Et nytt system for beskatningsreguleringer: «Prognosebaserte kvoter»  Forskningens rolle som faglig rådgiver for vurdering av bestandssituasjonen og med ansvar for å gi et faglig grunnlag for kvoteberegning må styrkes og formaliseres.

7  Et godt kvotesystem forutsetter en inndeling av laksebestandene i hensiktsmessige soner og regioner, som kan gi en god sammenheng mellom kvoter i sjø og elv, i henhold til byrdefordelingsprinsippet.  Fiskerettshavere må selv ta ansvaret for fordeling av de fastsatte kvoter i et område, og kontrollere og rapportere fangst.  Regionkvoten må fastsettes på sentralt nivå.

8  Driftsplaner i den enkelte elv + en Forvaltningsplan for hele regionen/fjordsystemet må etableres. Hjemmel for krav om organisering og drift av vassdrag, inkludert bestemmelser om flertallsvedtak, finnes i dag i lakse- og innlandsfiskelovens § 25. Utvalget foreslår at § 25 utvides også å gjelde sjølaksefiske.  Et adaptivt og fleksibelt kvotefiske, hvor en gitt kvote beregnet etter produksjonsoverskuddet for den enkelte laksebestand, sikrer villaksen bedre enn dagens person kvote.

9  En «føre var» forvaltning må innføres elv som i sjø.  Etter beregnet GBM for Orkla i 2014, hadde elveeierne 1 % produksjonsoverskudd av villaksebestanden til fordeling på sine fiskere for 90 dagers fiske.  Rettet fiske = fang og slipp. Kan det forsvares at en sportsfisker «leker» med en «truet bestand».  Hvor lenge får elveeierne drive en økonomisk forvaltning av «våre» villaksebestander?

10  Er dagens forvaltningsregime i henhold til intensjonen i St.prp. 32 «Vern om villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder»?  Er det på tide med en ny politisk vurdering på dagens lakseforvaltning? - Ja, mener NGSL.

11

12 Takk for meg


Laste ned ppt "Dialog + omforent kunnskap = bedre lakseforvaltning «Til laks åt alle kan ingen gjera» -Eller kan vi det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google