Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Repetisjon INF1400.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Repetisjon INF1400."— Utskrift av presentasjonen:

1 Repetisjon INF1400

2 Hva har vi lært til nå? CMOS teknologi Binære tall Bolsk algabra
Karnaughdiagram Binær addisjon og subtraksjon Lage større byggeklosser og CPU

3 CMOS inverter Tilstand 1 - 0V inn, 5V ut 0V 0V Gnd 5V Vdd n+ n+ p+ p+
Sett fra siden 0V 5V 0V TOPP BYTT n- Gnd e- Vdd Gnd p- 5V Sett ovenifra

4 CMOS inverter Tilstand 2 - 5V inn 0V ut 5V 5V 0V Gnd Vdd n+ n+ p+ p+
Sett fra siden 5V 0V 5V TOPP BYTT n- Gnd e- Vdd Gnd 0V p- 0V Sett ovenifra

5 CMOS teknologi Hvordan fungerer en transistor Hvordan fungerer
Inverter NAND NOR

6 Binære tall Hvordan representere tall i binært, oktalt og heksadesimalt tallsystem Hvordan konvertere mellom tallsystemene

7 Bolsk algebra teorem/postulatliste
x + 0 = x x•1 = x x + y = y+x xy = yx x + x´ = 1 xx´ = 0 x + (y+z) = (x+y) + z x (yz) = (xy)z x(y+z) = xy + xz x + (yz) = (x+y)(x+z) x + xy = x x(x+y) = x (x+y)´ = x´y´ (xy)´ = x´ + y´ x + x = x x•x = x x + 1 = 1 x•0 = 0 (x’)’ = x

8 Bolsk algebra Kunne forenkle utrykk ved bruk av bolsk algebra
Vite hva minterm og maksterm er Konvertere mellom bolsk utrykk, sannhetstabell eller portimplementasjon

9 Karnaugh - 4 variable Plassering av mintermer for 4-variable funksjoner Mintermene plasseres slik at kun 1 variabel varierer i mellom hver vannrette/loddrette naborute

10 Karnaughdiagram Kunne bruke Karnaughdiagram til å forenkle bolske utrykk Utlesning av 1’ere Utlesning av 0’ere Don’t care Kunne designe enkle digitale kretser Vite hva open drain er

11 Binær addisjon og subtraksjon
Kunne utføre binær addisjon og subtraksjon Kunne forskjellige representasjoner for binære tall (2ers komplement, BCD, gray) Kunne utvide antall bit i et binært tall

12 Et adder system Systemelementer: Halvadder: Tar ikke mente inn
Fulladder: Tar mente inn A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 C4 C3 C2 C1 C0=0 Full adder Full adder Full adder Halv adder S3 S2 S1 S0

13 Binær addisjon Hvordan lage en fulladder og en halvadder
Hvordan sette disse sammen til å lage flere bits addisjon og substraksjon Hvordan fungerer menteforplantning Hvordan fungerer carry lookahead adder

14 Lage større byggeklosser
Hvordan fungerer Komparator Enkoder/dekoder MUX/DEMUX Hva er ALU, FIFO og Stack Hvordan fungerer den enkle CPU’en Dere skal ikke være i stand til å lage en CPU, men forstå den som er presentert


Laste ned ppt "Repetisjon INF1400."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google