Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger Hvem er vi Småkraftutbygging og risikofaktorer Hva kan vi tilby –Som medeier – avtaler m.m. –Som utleier –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger Hvem er vi Småkraftutbygging og risikofaktorer Hva kan vi tilby –Som medeier – avtaler m.m. –Som utleier –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger Hvem er vi Småkraftutbygging og risikofaktorer Hva kan vi tilby –Som medeier – avtaler m.m. –Som utleier – avtaler m.m.

2 Hvem er vi Eiere – Aktieselskabet Tyssefaldene 50 % – Odda Energi AS 50 % –INVESTERE OG DRIFTE MINI- OG SMÅKRAFTVERK –SIKRE MEST MULIG AV VERDISKAPNINGEN BLIR VÆRENDE I REGIONEN

3 Formål PÅ KOMMERSIELL BASIS UTNYTTE POTENSIALET I REGIONEN FOR BYGGING OG DRIFT AV MINI- OG SMÅKRAFTVERK UTBYGGING I EGEN SELSKAPSREGI ELLER SOM DELTAKER I SELSKAP SAMMEN MED GRUNNEIERE OG / ELLER ANDRE SOM ØNSKER Å DELTA OMSETNING AV ENERGI – GRØNNE SERTIFIKATER M.M.

4 Regelverket Vannressurslova Energilova Samla Plan - vurdert i forhold til denne Plan og bygningslova Vassdragsreguleringslova Industrikonsesjonslova

5 Risikofaktorer Investeringsfasen –Hydrologien – nedbør/smelting i nedslagsfeltet –Valg av løsning for prosjektet/maskininstallasjon –Konsesjon –Finansieringen Driftsfasen –Driftskostnader - tilgjengelighet –Prisutvikling på kraften / grønne sertifikater –Finanskostnader –Skatter / avgifter

6 Hva kan vi tilby To hovedmodeller for samarbeid –Grunneiere som medeiere i Kraftverket –Grunneiere som utleiere av fallrettigheter Andre modeller

7 Avtaleverket som vi bygger på Avtaleverket er utarbeidet av –Norges Bondelag –Norges Skogeierforbund –Landssammenslutningen av Vassdragskommuner LVK –Forum for Nettvirksomhet –Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift)

8 Hva kan vi tilby forts MEDEIER Hardanger Kraft og grunneierne går sammen – stifter eget selskap som eier, bygger og driver kraftverket. -Krever aktive grunneiere -Gir andel av faktisk verdiskapning i selskapet og i tillegg betaling for bruk av grunn og leie av fallrettigheter -Får innflytelse på planlegging og drift -Høyere grad av faglig og økonomisk trygghet

9 Avtaleverk - medeier Intensjonsavtale om planlegging Avtale om planlegging av nytt kraftverk Stiftelse av selskap – vedtekter – aksjonæravtale Nettavtale – tilknytning og tariffering Avtale om avregningstjenester Avtale om kraftavregning Avtale om bruksrett til grunn m.m. Avtale om fallrettigheter

10 Standardavtale – medeierversjon Hardanger Kraft ASGrunneierne Medeier Kraft AS Kommunen A0 – Intensjonsavtale A1 – Planleggingsavtale A2 – Stiftelsesdokument A3 – Vedtekter (A4 – Aksjeeieravtale) B1 – Drift av Kraftverket og høyspentanlegg B2 – Avregningstjenester B3 – Levering av elektrisk kraft C1 – Bruksrett til grunn m m C2 – Leie av fallrettigheter NVE Nettselskap B0 – Nettilknytning og tariffering

11 Hva kan vi tilby forts UTLEIE Hardanger Kraft eier, bygger og drifter kraftverket Grunneierne leier ut grunn og fallrettigheter

12 Standardavtaleverk – utleierversjon Hardanger KraftGrunneierne Vår Kraft AS (eget AS eller produksjons- enhet i Hardanger Kraft) Kommunen U1 – Intensjonsavtale U2 – Bruksrett til grunn m m U3 – Leie av fallrettigheter NVE

13 Avtaleverk - utleie Avtale om planlegging av nytt kraftverk Avtale om bruksrett til grunn Avtale om fallrettigheter Avtaler om nett, avregningstjenester og kraftlevering ordnes av Hardanger Kraft

14 Hardanger Kraft AS Nærmere opplysninger –Karstein Bremnes 53 65 30 10 – daglig leder kb@tyssefaldene.no –Per Bjarne Mosdal 53 65 05 10 – styreleder per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no –Einar Vårdal 53 65 30 20 – styremedlem ev@tyssefaldene.no –Bjørn Rongve 53 65 05 16 – styremedlem bjorn.rongve@oddaenergi.no


Laste ned ppt "Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger Hvem er vi Småkraftutbygging og risikofaktorer Hva kan vi tilby –Som medeier – avtaler m.m. –Som utleier –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google