Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger
Hvem er vi Småkraftutbygging og risikofaktorer Hva kan vi tilby Som medeier – avtaler m.m. Som utleier – avtaler m.m.

2 Hvem er vi Eiere Aktieselskabet Tyssefaldene 50 % Odda Energi AS 50 %
INVESTERE OG DRIFTE MINI- OG SMÅKRAFTVERK SIKRE MEST MULIG AV VERDISKAPNINGEN BLIR VÆRENDE I REGIONEN

3 Formål PÅ KOMMERSIELL BASIS UTNYTTE POTENSIALET I REGIONEN FOR BYGGING OG DRIFT AV MINI- OG SMÅKRAFTVERK UTBYGGING I EGEN SELSKAPSREGI ELLER SOM DELTAKER I SELSKAP SAMMEN MED GRUNNEIERE OG / ELLER ANDRE SOM ØNSKER Å DELTA OMSETNING AV ENERGI – GRØNNE SERTIFIKATER M.M.

4 Regelverket Vannressurslova Energilova
Samla Plan - vurdert i forhold til denne Plan og bygningslova Vassdragsreguleringslova Industrikonsesjonslova

5 Risikofaktorer Investeringsfasen Driftsfasen
Hydrologien – nedbør/smelting i nedslagsfeltet Valg av løsning for prosjektet/maskininstallasjon Konsesjon Finansieringen Driftsfasen Driftskostnader - tilgjengelighet Prisutvikling på kraften / grønne sertifikater Finanskostnader Skatter / avgifter

6 Hva kan vi tilby To hovedmodeller for samarbeid Andre modeller
Grunneiere som medeiere i Kraftverket Grunneiere som utleiere av fallrettigheter Andre modeller

7 Avtaleverket som vi bygger på
Avtaleverket er utarbeidet av Norges Bondelag Norges Skogeierforbund Landssammenslutningen av Vassdragskommuner LVK Forum for Nettvirksomhet Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift)

8 Hva kan vi tilby forts MEDEIER
Hardanger Kraft og grunneierne går sammen – stifter eget selskap som eier, bygger og driver kraftverket. Krever aktive grunneiere Gir andel av faktisk verdiskapning i selskapet og i tillegg betaling for bruk av grunn og leie av fallrettigheter Får innflytelse på planlegging og drift Høyere grad av faglig og økonomisk trygghet

9 Avtaleverk - medeier Intensjonsavtale om planlegging
Avtale om planlegging av nytt kraftverk Stiftelse av selskap – vedtekter – aksjonæravtale Nettavtale – tilknytning og tariffering Avtale om avregningstjenester Avtale om kraftavregning Avtale om bruksrett til grunn m.m. Avtale om fallrettigheter

10 Standardavtale – medeierversjon
Hardanger Kraft AS Grunneierne A0 – Intensjonsavtale A1 – Planleggingsavtale A2 – Stiftelsesdokument A3 – Vedtekter (A4 – Aksjeeieravtale) B1 – Drift av Kraftverket og høyspentanlegg B2 – Avregningstjenester B3 – Levering av elektrisk kraft C1 – Bruksrett til grunn m m C2 – Leie av fallrettigheter B0 – Nettilknytning og tariffering Nettselskap Medeier Kraft AS NVE Kommunen

11 Hva kan vi tilby forts UTLEIE
Hardanger Kraft eier , bygger og drifter kraftverket Grunneierne leier ut grunn og fallrettigheter

12 Standardavtaleverk – utleierversjon
U1 – Intensjonsavtale U2 – Bruksrett til grunn m m U3 – Leie av fallrettigheter Hardanger Kraft Grunneierne Kommunen NVE Vår Kraft AS (eget AS eller produksjons- enhet i Hardanger Kraft)

13 Avtaleverk - utleie Avtale om planlegging av nytt kraftverk
Avtale om bruksrett til grunn Avtale om fallrettigheter Avtaler om nett, avregningstjenester og kraftlevering ordnes av Hardanger Kraft

14 Hardanger Kraft AS Nærmere opplysninger
Karstein Bremnes – daglig leder Per Bjarne Mosdal – styreleder Einar Vårdal – styremedlem Bjørn Rongve – styremedlem


Laste ned ppt "Hardanger Kraft – en lokal småkraftutbygger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google