Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Ove Rosvold AITeL / HiST Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Ove Rosvold AITeL / HiST Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Ove Rosvold AITeL / HiST Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL

2 Samhandlingsmetoder Bakgrunn:  Innen mange bransjer er det en trend mot  Stor grad av kompleksitet og konkurranse  Produktutvikling blir mer og mer multidisiplinær  Krav til hurtig produktutvikling og høye kvalitetskrav  Økt konkurranse  Det finnes mange ulike samhandlingsmetoder for ulike prosjektfaser og –typer, blant annet  Integrated Operations (olje- og gassbransjen)  Concurrent Engineering (tverrfaglige ingeniørdisipliner)  Concurrent Design

3 Moderne produktutvikling  Overordnet mål:  Best mulig produkt for kunden og bedre enn konkurrentene (markedsorientert)  På kortest mulig tid  Til lavest mulig kostnad (uten å gå på bekostning av kvalitetskravene)  Prosessorientert  Typisk faserinndeling: Idefasen, analysefasen, konseptutviklingsfasen, produktutviklingsfasen, test og verifiseringsfasen, kommersialiseringsfasen  Evalueringspunkter mellom hver fase  Multifunksjonell  Parallell framdrift (ikke seriell)  Riktig fokus av de som deltar; rett første gang  Hensyn til markedet (kundens behov) Dette kjenner vi blant annet fra Stagegate-modellen og flere andre metoder. Mye av det er også kjennetegn på Concurrent Design (CCD) ?

4 Hva er Concurrent Design (CCD)  Concurrent design er en metode for multidisiplinær samhandling i sanntid i et spesielt tilrettelagt samhandlingsrom  En metode for problemløsning av multi-disiplinære problemer på et konseptuelt nivå  Resultatet er ofte et ferdig designdokument  Metoden forutsetter bruk av eksperter i de ulike disiplinene, en prosess som er definert før sesjonene og IT-baserte ekspertverktøy

5 Hva er Conccurent Design (CCD)  Metoden baserer seg på at det gjennomføres intensive og godt forberedte arbeidsøkter (såkalte sesjoner) der alle nødvendige eksperter og beslutningstagere deltar  Sesjonene ledes av en fasilitator  Mellom sesjonene utføres både etterarbeid fra forrige sesjon og forarbeid til neste Sesjonene gjennomføres i samhandlingsrommet som er spesielt utstyrt for å støtte opp rundt prosessen

6 Hvordan oppsto CCD?  NASA hadde et problem:  Behov for bedre resultater på kortere tid og til lavere pris  Problemene måtte avdekkes og forbedringsmulighetene identifiseres  Multidisiplinære prosjekter  Vanskelige beslutninger  Beslutninger uten et helhetlig perspektiv  Behov for hurtig og effektiv prosjektgjennomføring

7 CCD - trekanten Mennesker ProsessVerktøy

8 Mennesker  Team  Gode samarbeidsevner og gode formidlingsevner  Gode på eget fagområde  Gode på å presentere eget fagområde  Gode på å forstå andres fagområder  Beslutningsmyndighet  Opplæring  Roller  Eksperter  Prosjektleder  Fasilitator Mennesker ProsessVerktøy

9 Prosess  Klart definert prosess med godt beskrevne og veldefinerte delprosesser  Godt planlagt og forberedt  Avklaring av alle funksjoner, roller, ansvar og verktøy-behov Mennesker ProsessVerktøy Prosessen er svært avhengig av problemet som skal løses og må tilpasses hver enkelt bransje og kalibreres til hvert enkelt prosjekt

10 Verktøy  Ekspertverktøy for å kunne gjøre jobben (displinavhengig)  Verktøy for å kunne ta beslutninger i sanntid  Verktøy for å visualisere effekten av beslutningene  Verktøy for å dele data og gjennomføre samskriving  Verktøy for effektiv kommunikasjon internt i rommet og mot eksterne eksperter Mennesker ProsessVerktøy

11 Samhandlingsrommet ved AITeL  Ekspertene skal plasseres hensiktsmessig slik at det støtter informasjonsflyt og samarbeid  Mulighet for skjermdeling, informasjonsdeling og samskriving

12 Geir Ove Rosvold AITeL / HiST Samhandlingsrom

13 Andre samhandlingsrom Artikkel: Jan Osburg, Dimitri Mavris: ”A Collaborative Design Environment to Support Multidisciplinary Conceptual Systems Design” Figure 1: Floor plans of PDC (top left, [8]), CDC (top right, [1]) and CDF (bottom, [2])

14 Et litt mindre rom  Team I  The Next Generation Payload Development Team (NPDT) ved JetPropulsion Laboratory The NPDT-room

15 Avansert samhandlingsrom  ”Collaborative Design Environment” (CoDE) til Georgia Institute og Technology.

16 CoDE  Stort antall fagdisipliner.  Mye kommunikasjon ansikt-til-ansikt -> Sentralt plassert møtebord.  Rommet er utstyrt med presentasjonsutstyr i form av prosjektorer og interaktive tavler (smart­board).  Fleksibel innredning som muliggjør hurtig ominnredning for ulike typer prosjekt  Grupperom slik at subgrupper kan jobbe på egen hånd.  Moderne utstyr for tradisjonelle videomøter og for videomøter.  Nærhet til andre spesialrom.

17 HiST sitt samhandlingsrom As A3A1 A4A2 Bs B3B1 B4B2 Cs C3C1 C4C2 F1 S1 S2 Ds D3D1 D4D2

18 Programvare for svitsjing  Programvare for samme funksjonalitet som video-svitsjen i et ordinært samhandlingsrom. Følgende krav stilles til denne programvaren:  Fasilitatoren skal kunne ta skjermbildet fra en hvilken som helst maskin hos ekspertgruppene og vise det på S1 og S2.  Fasilitator skal kunnet ta skjermbildet fra en hvilken som helst skjerm og vise på en hvilken som helst storskjerm.  Fasilitator skal kunne tildele en maskin i hver ekspert-gruppe vervet som gruppeleder. Gruppeleder skal kunne ta skjermbildet fra en hvilken som helst maskin i gruppen og vise på gruppens storskjerm.

19 Programvare for svitsjing  Ved AITeL brukes to ulike applikasjoner:  Netsupport School (se: http://netsupportschool.com/)http://netsupportschool.com/  Egenutviklet programvare ScreenSvitch (mer info senere) basert på vnc (se f.eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Vnc)http://en.wikipedia.org/wiki/Vnc


Laste ned ppt "Geir Ove Rosvold AITeL / HiST Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google