Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske perspektiver på informasjonsteknologi - Kirsten Ribu - HiO 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske perspektiver på informasjonsteknologi - Kirsten Ribu - HiO 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske perspektiver på informasjonsteknologi - Kirsten Ribu - HiO 2008

2 Kirsten Ribu HiO 20082 Først litt informasjon  Ukeoppgaver ligger på Fronter  Kaffe-oppgaven er en trening på å finne stoff og presentere informasjon  Neste uke skal to grupper presentere hvert sitt tema  Alle grupper skal presentere i løpet av kurset

3 Kirsten Ribu HiO 20083 I dag:  Etiske spørsmål, lov og jus, moralske dilemmaer

4 Kirsten Ribu HiO 20084 Hva snakker vi om?  Hva er lovlig?  Hva er etisk?  Kan noe være lovlig, men uetisk?  Kan noe være etisk, men ulovlig? LOVEN ETIKKEN

5 Kirsten Ribu HiO 20085 Jus  Straffeloven – Forbyr sabotasje, ødeleggelse av data og utstyr, urettmessig innsyn, ulovlig bruk av utstyr, ulovlig distribusjon av pornografi  Personopplysningsloven – Hvilke opplysninger kan lagres, hva har du innsyn i

6 Kirsten Ribu HiO 20086 Jus  Arbeidsmiljøloven – plikt til å gi arbeidstakere forståelig informasjon, for eksempel ved innføring av nytt datasystem  Forvaltningsloven – rett til innsyn i offentlig saksbehandling  Lov om opphavsrett - regulerer bruken av åndsverk, også bilder og programvare

7 Kirsten Ribu HiO 20087 Konsesjon  Alle personregistre må ha konsesjon dersom de inneholder sensitive opplysninger – søknad sendes Datatilsynet - www.datatilsynet.no www.datatilsynet.no

8 Kirsten Ribu HiO 20088 Etikk og moral  Begrepene ’etikk’ og ’moral’ har ulik betydning i etisk teori  Etikk kommer av det greske ordet ethos som betyr sedvane, skikk, livsstil.  Moral kommer av det latinske ordet mos (mores) som også betyr sedvane, skikk, livsstil.

9 Kirsten Ribu HiO 20089 Etikk og moral  I utgangspunktet hadde disse begrepene samme betydning  Men begrepene ’etikk’ og ’moral’ brukes med ulik betydning i etisk teori, og med en mer presis betydning enn i dagliglivets språkbruk

10 Kirsten Ribu HiO 200810 Hva mener vi med etikk og moral ?  Etikk er gjennomtenkningen av hva som er rett og riktig, - hvordan vi skal leve Etikk er moralens teoretiske grunnlag  Moral er måten vi faktisk lever på i forhold til det vi vet om rett og galt

11 Kirsten Ribu HiO 200811 Etiske spørsmål og moralsk problem  Vi står overfor et etisk spørsmål, når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre.  Derimot har vi et moralsk problem når det er viljen som svikter. ’Jeg handler umoralsk når jeg handler mot bedre vitende.’

12 Kirsten Ribu HiO 200812 Umoral  Umoralske handlinger er altså handlinger som er i strid med anerkjente normer og verdier i et samfunn.

13 Kirsten Ribu HiO 200813 Etiske spørsmål  Er det rett å bruke mesteparten av pengene sine på reiser, klær og luksusartikler?  Er det rett å kjøre bil i sentrum i stedet for å bruke kollektivtransport?

14 Kirsten Ribu HiO 200814 Eksempler på etiske dilemmaer  Er norsk flyktningpolitikk /praksis human ?  Skal flyktninger som har misbrukt sin flyktningstatus få bli i Norge?

15 Kirsten Ribu HiO 200815 Eksempler på moralske problemer  Svart arbeid  Fusk til eksamen  Korrupsjon  Hacker – har du hørt om ’cracker’?  Miljøkriminalitet  Piratkopiering av programvare  Avlytting av kriminelle miljøer  Abort – fosterdiagnostikk

16 Kirsten Ribu HiO 200816 slavehandel

17 Kirsten Ribu HiO 200817 Datakriminalitet - er det ’greit’ dersom man ikke blir tatt?  Piratkopiering – hvordan stiller vi oss til det?  Virus – 18-åring tatt i Tyskland: ’Gutten bak det hissige dataviruset Sasser, hevder han bare ønsket å hjelpe morens skrantende PC-supportfirma gjennom skape problemer for tusenvis av PC-brukere’. (2006)

18 Kirsten Ribu HiO 200818 Hacker-etikk  Mange ’hackere’ mener de gjør en god gjerning ved å blottlegge sikkerhetshull.  Synes vi det er litt ’stilig’ å ’ta rotta på ’, eller ’lure’ de store, for eksempel IBM, Kemneren, Microsoft?

19 Kirsten Ribu HiO 200819 Hacking  Hacking forbindes ofte med bare negative ting. Nå har også Microsoft fått med at det er en del å hente i hacker-miljøet. -Hackers are not just a bunch of disaffected teenagers sitting in their mom's basement. These are professionals that are thinking about these issues, sier Noel Anderson i Microsoft.

20 Kirsten Ribu HiO 200820 Hva mener du om nedlasting av musikk og film?  Bruker du fildeling (Bearshare)?  iTunes´politikk - hva skjer n å ?

21 Kirsten Ribu HiO 200821 Etikk i cyberspace  Lover og regler: Hva er lovregulert?  Eierskap til personlige data: Personvernloven  Ytringsfrihet: Etikk på Internett

22 Kirsten Ribu HiO 200822 Lovverket  Opphavsrett – copyright, programvare, intellektuell kapital  Datakriminalitet  Systemutviklerens profesjonelle ansvar

23 Kirsten Ribu HiO 200823 Lover og regler  At noe er lov, betyr ikke nødvendigvis at det er etisk riktig.  Eks: Grafsende journalstikk  Markedsføring – salg av data om kjøpevaner basert på informasjon fra kredittkortselskaper

24 Kirsten Ribu HiO 200824 Opphavsrett  Rettigheter – Copyright. Tyveri på Internett. Det er lett å kopiere andres ideer, artikler, foto og tegninger på Internett.  Ikke lov å stjele? Når noe ligger åpent på Internett, er det mange som ser annerledes på det. Da er det er offentlig tilgjengelig.  Hva mener du?

25 Kirsten Ribu HiO 200825 Etisk enighet eller konflikt ?  Som oftest er de moralske valgene uproblematiske. Vi handler ut i fra vane og alminnelig enighet om hva som er riktig  Noen ganger er det tvil: Vi står overfor et etisk dilemma. Det fins ingen entydig tradisjon vi kan la oss veilede av.

26 Kirsten Ribu HiO 200826 Etiske konflikter  Etiske konflikter oppstår hvor ulike tradisjoner støter sammen, eller når problemstillingen er fersk og uavklart.

27 Kirsten Ribu HiO 200827 Eksempler  Abortspørsmålet. En pågående moraldebatt. Kompliseres ved at ulike kulturer er involvert (kristne/ikke-kristne verdier for eksempel.)  Nedlasting av musikk: Unge mennesker mot den etablerte musikkbransjen

28 Kirsten Ribu HiO 200828 Hva er ’computer’ etikk?  Innføring av ny teknologi får uforutsette konsekvenser  Vi får de fordeler vi ønsker: mer effektiv databehandling, mobilitet, informasjon etc.

29 Kirsten Ribu HiO 200829 Nye etiske problemer  Men også negative effekter og endringer i arbeidsforhold og sosiale strukturer  Vi får nye etiske problemer – for eksempel spørsmål om ytringsfrihet på Internett – legge ut personlige bilder etc…..

30 Kirsten Ribu HiO 200830 Det er ikke bare uetisk... …men også ulovlig …  Viktige spørsmål: Plagiat Ulovlig kopiering av programvare Brudd på copyrightbestemmelser

31 Kirsten Ribu HiO 200831 Plagiat  Plagiat er bruk av en annens intellektuelle eiendom (Intellectual property), uten kildehenvisning Konsekvenser av plagiering på skolen: Stryk I verste fall: anmeldelse

32 Kirsten Ribu HiO 200832 Ulovlig kopiering/bruk av programvare  Å bruke shareware utover tidsbegrensningen  Brudd på lisensbestemmelser  Kopiere programvare til eget bruk  Å gi bort eller selger kopiert programvare

33 Kirsten Ribu HiO 200833 Software og Copyright  General Public License (GPL) sier at alle kan endre programvaren, men den kan ikke selges og tjenes penger på http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

34 Kirsten Ribu HiO 200834 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991  ’When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. ’

35 Kirsten Ribu HiO 200835 The Free Software Foundation  http://www.fsf.org/ http://www.fsf.org/  Free software is a matter of liberty not price. You should think of "free" as in "free speech".

36 Kirsten Ribu HiO 200836 Fildeling: Musikk, Film…  Ulovlig kopiering av musikk på Internett  ‘Unnskyldninger’…: “Det er OK å laste ned MP3 filer dersom jeg bare beholder dem I 24 timer “Det er gratisreklame for bandet..” “Det er ikke ulovlig når jeg ikke tar penger av andre som jeg deler filene med ”....?

37 Kirsten Ribu HiO 200837 Etikk på Internett  Ytringsfrihet: Sjikane, abuse, netiquette - Hva er lov og ikke lov? Anonymitet: Etiske aspekter Rasisme/ demokratiske verdier Sensur  Hvem skal bestemme hva som skal sensureres? Barn og Internettbruk Pornografi – lovlig og ulovlig Spam

38 Kirsten Ribu HiO 200838 Anonymitet  Et eksempel: en 12 årig gutt ville være detektiv og avsløre pedofile på nettet. Bakgrunnen var at han hadde funnet en kanal på IRC med navnet forced.family.sex. Han logget samtalen han hadde med en mann. Gutten er en fremmelig 12 åring som gjerne opptrer på snakketjenestene med nickname som Sexygirl o.l.  Hvem har ansvar?

39 Kirsten Ribu HiO 200839 Rasisme - Nasisme  Nynazister og rasister tar nettet aktivt i bruk for å spre propaganda og kommunisere med hverandre.  The Nazism Exposed Project er en side som viser hva som skjer på dette området. The Nazism Exposed Project  Tanken er at den beste måten å bekjempe dette på, er å eksponere det for all verden.

40 Kirsten Ribu HiO 200840 Overvåking - eksempel  Kan Høgskolen logge hva studentene gjør på nettet?  Teknisk er det fullt mulig, men hva med det juridiske og etiske i slik overvåking?  Det er faktisk ulovlig å overvåke bruken av nettet for andre formål enn at systemansvarlige skal kunne administrere nettverket eller oppklare sikkerhetsbrudd.

41 Kirsten Ribu HiO 200841 Studentpresentasjoner  Neste uke: Tirsdag: Hva er DRM - Digital Rights Management? Gruppe Alfateam Onsdag: Om copyright (opphavsrett). Gruppe Power Puff Girls Ca 15 minutters gruppepresentasjon om emnet. Alle forbereder spørsmål til gruppene som presenterer. Trening i både presentasjon og å lytte!

42 Kirsten Ribu HiO 200842 Forelesninger  Use case modellering  Ressurser  http://en.wikipedia.org/wiki/Use_ca se#Writing_a_use_case http://en.wikipedia.org/wiki/Use_ca se#Writing_a_use_case


Laste ned ppt "Etiske perspektiver på informasjonsteknologi - Kirsten Ribu - HiO 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google