Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske perspektiver på informasjonsteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske perspektiver på informasjonsteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske perspektiver på informasjonsteknologi
Kirsten Ribu HiO 2008

2 Først litt informasjon
Ukeoppgaver ligger på Fronter Kaffe-oppgaven er en trening på å finne stoff og presentere informasjon Neste uke skal to grupper presentere hvert sitt tema Alle grupper skal presentere i løpet av kurset Kirsten Ribu HiO 2008

3 I dag: Etiske spørsmål, lov og jus, moralske dilemmaer
Kirsten Ribu HiO 2008

4 Hva snakker vi om? Hva er lovlig? Hva er etisk?
Kan noe være lovlig, men uetisk? Kan noe være etisk, men ulovlig? LOVEN ETIKKEN Kirsten Ribu HiO 2008

5 Jus Straffeloven Personopplysningsloven
– Forbyr sabotasje, ødeleggelse av data og utstyr, urettmessig innsyn, ulovlig bruk av utstyr, ulovlig distribusjon av pornografi Personopplysningsloven – Hvilke opplysninger kan lagres, hva har du innsyn i Kirsten Ribu HiO 2008

6 Jus Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven Lov om opphavsrett
– plikt til å gi arbeidstakere forståelig informasjon, for eksempel ved innføring av nytt datasystem Forvaltningsloven – rett til innsyn i offentlig saksbehandling Lov om opphavsrett - regulerer bruken av åndsverk, også bilder og programvare Kirsten Ribu HiO 2008

7 Konsesjon Alle personregistre må ha konsesjon dersom de inneholder sensitive opplysninger – søknad sendes Datatilsynet - Kirsten Ribu HiO 2008

8 Etikk og moral Begrepene ’etikk’ og ’moral’ har ulik betydning i etisk teori Etikk kommer av det greske ordet ethos som betyr sedvane, skikk, livsstil. Moral kommer av det latinske ordet mos (mores) som også betyr sedvane, skikk, livsstil. Kirsten Ribu HiO 2008

9 Etikk og moral I utgangspunktet hadde disse begrepene samme betydning
Men begrepene ’etikk’ og ’moral’ brukes med ulik betydning i etisk teori, og med en mer presis betydning enn i dagliglivets språkbruk Kirsten Ribu HiO 2008

10 Hva mener vi med etikk og moral ?
Etikk er gjennomtenkningen av hva som er rett og riktig, - hvordan vi skal leve Etikk er moralens teoretiske grunnlag Moral er måten vi faktisk lever på i forhold til det vi vet om rett og galt Kirsten Ribu HiO 2008

11 Etiske spørsmål og moralsk problem
Vi står overfor et etisk spørsmål, når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre. Derimot har vi et moralsk problem når det er viljen som svikter. ’Jeg handler umoralsk når jeg handler mot bedre vitende.’ Kirsten Ribu HiO 2008

12 Umoral Umoralske handlinger er altså handlinger som er i strid med anerkjente normer og verdier i et samfunn. Kirsten Ribu HiO 2008

13 Etiske spørsmål Er det rett å bruke mesteparten av pengene sine på reiser, klær og luksusartikler? Er det rett å kjøre bil i sentrum i stedet for å bruke kollektivtransport? Kirsten Ribu HiO 2008

14 Eksempler på etiske dilemmaer
Er norsk flyktningpolitikk /praksis human ? Skal flyktninger som har misbrukt sin flyktningstatus få bli i Norge? Kirsten Ribu HiO 2008

15 Eksempler på moralske problemer
Svart arbeid Fusk til eksamen Korrupsjon Hacker – har du hørt om ’cracker’? Miljøkriminalitet Piratkopiering av programvare Avlytting av kriminelle miljøer Abort – fosterdiagnostikk Kirsten Ribu HiO 2008

16 slavehandel Kirsten Ribu HiO 2008

17 Datakriminalitet - er det ’greit’ dersom man ikke blir tatt?
Piratkopiering – hvordan stiller vi oss til det? Virus – 18-åring tatt i Tyskland: ’Gutten bak det hissige dataviruset Sasser, hevder han bare ønsket å hjelpe morens skrantende PC-supportfirma gjennom skape problemer for tusenvis av PC-brukere’. (2006) Kirsten Ribu HiO 2008

18 Hacker-etikk Mange ’hackere’ mener de gjør en god gjerning ved å blottlegge sikkerhetshull. Synes vi det er litt ’stilig’ å ’ta rotta på ’, eller ’lure’ de store, for eksempel IBM, Kemneren, Microsoft? Kirsten Ribu HiO 2008

19 Hacking Hacking forbindes ofte med bare negative ting. Nå har også Microsoft fått med at det er en del å hente i hacker-miljøet. -Hackers are not just a bunch of disaffected teenagers sitting in their mom's basement. These are professionals that are thinking about these issues, sier Noel Anderson i Microsoft. Kirsten Ribu HiO 2008

20 Hva mener du om nedlasting av musikk og film?
Bruker du fildeling (Bearshare)? iTunes´politikk - hva skjer nå? Kirsten Ribu HiO 2008

21 Etikk i cyberspace Lover og regler: Hva er lovregulert?
Eierskap til personlige data: Personvernloven Ytringsfrihet: Etikk på Internett Kirsten Ribu HiO 2008

22 Opphavsrett – copyright, programvare, intellektuell kapital
Lovverket Opphavsrett – copyright, programvare, intellektuell kapital Datakriminalitet Systemutviklerens profesjonelle ansvar Kirsten Ribu HiO 2008

23 Lover og regler At noe er lov, betyr ikke nødvendigvis at det er etisk riktig. Eks: Grafsende journalstikk Markedsføring – salg av data om kjøpevaner basert på informasjon fra kredittkortselskaper Kirsten Ribu HiO 2008

24 Opphavsrett Rettigheter – Copyright. Tyveri på Internett.
Det er lett å kopiere andres ideer, artikler, foto og tegninger på Internett. Ikke lov å stjele? Når noe ligger åpent på Internett, er det mange som ser annerledes på det. Da er det er offentlig tilgjengelig. Hva mener du? Kirsten Ribu HiO 2008

25 Etisk enighet eller konflikt ?
Som oftest er de moralske valgene uproblematiske. Vi handler ut i fra vane og alminnelig enighet om hva som er riktig Noen ganger er det tvil: Vi står overfor et etisk dilemma. Det fins ingen entydig tradisjon vi kan la oss veilede av. Kirsten Ribu HiO 2008

26 Etiske konflikter Etiske konflikter oppstår hvor ulike tradisjoner støter sammen, eller når problemstillingen er fersk og uavklart. Kirsten Ribu HiO 2008

27 Eksempler Abortspørsmålet. En pågående moraldebatt. Kompliseres ved at ulike kulturer er involvert (kristne/ikke-kristne verdier for eksempel.) Nedlasting av musikk: Unge mennesker mot den etablerte musikkbransjen Kirsten Ribu HiO 2008

28 Hva er ’computer’ etikk?
Innføring av ny teknologi får uforutsette konsekvenser Vi får de fordeler vi ønsker: mer effektiv databehandling, mobilitet, informasjon etc. Kirsten Ribu HiO 2008

29 Nye etiske problemer Men også negative effekter og endringer i arbeidsforhold og sosiale strukturer Vi får nye etiske problemer – for eksempel spørsmål om ytringsfrihet på Internett – legge ut personlige bilder etc….. Kirsten Ribu HiO 2008

30 Det er ikke bare uetisk... …men også ulovlig … Viktige spørsmål:
Plagiat Ulovlig kopiering av programvare Brudd på copyrightbestemmelser Kirsten Ribu HiO 2008

31 Plagiat Plagiat er bruk av en annens intellektuelle eiendom (Intellectual property), uten kildehenvisning Konsekvenser av plagiering på skolen: Stryk I verste fall: anmeldelse Kirsten Ribu HiO 2008

32 Ulovlig kopiering/bruk av programvare
Å bruke shareware utover tidsbegrensningen Brudd på lisensbestemmelser Kopiere programvare til eget bruk Å gi bort eller selger kopiert programvare Kirsten Ribu HiO 2008

33 Software og Copyright General Public License (GPL) sier at alle kan endre programvaren, men den kan ikke selges og tjenes penger på Kirsten Ribu HiO 2008

34 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
’When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. ’ Kirsten Ribu HiO 2008

35 The Free Software Foundation
Free software is a matter of liberty not price. You should think of "free" as in "free speech". Kirsten Ribu HiO 2008

36 Fildeling: Musikk, Film…
Ulovlig kopiering av musikk på Internett ‘Unnskyldninger’…: “Det er OK å laste ned MP3 filer dersom jeg bare beholder dem I 24 timer “Det er gratisreklame for bandet..” “Det er ikke ulovlig når jeg ikke tar penger av andre som jeg deler filene med” ....? Kirsten Ribu HiO 2008

37 Etikk på Internett Ytringsfrihet:
Sjikane, abuse, netiquette - Hva er lov og ikke lov? Anonymitet: Etiske aspekter Rasisme/ demokratiske verdier Sensur Hvem skal bestemme hva som skal sensureres? Barn og Internettbruk Pornografi – lovlig og ulovlig Spam Kirsten Ribu HiO 2008

38 Anonymitet Et eksempel: en 12 årig gutt ville være detektiv og avsløre pedofile på nettet. Bakgrunnen var at han hadde funnet en kanal på IRC med navnet forced.family.sex. Han logget samtalen han hadde med en mann. Gutten er en fremmelig 12 åring som gjerne opptrer på snakketjenestene med nickname som Sexygirl o.l. Hvem har ansvar? Kirsten Ribu HiO 2008

39 Rasisme - Nasisme Nynazister og rasister tar nettet aktivt i bruk for å spre propaganda og kommunisere med hverandre. The Nazism Exposed Project er en side som viser hva som skjer på dette området. Tanken er at den beste måten å bekjempe dette på, er å eksponere det for all verden. Kirsten Ribu HiO 2008

40 Overvåking - eksempel Kan Høgskolen logge hva studentene gjør på nettet?  Teknisk er det fullt mulig, men hva med det juridiske og etiske i slik overvåking? Det er faktisk ulovlig å overvåke bruken av nettet for andre formål enn at systemansvarlige skal kunne administrere nettverket eller oppklare sikkerhetsbrudd. Kirsten Ribu HiO 2008

41 Studentpresentasjoner
Neste uke: Tirsdag: Hva er DRM - Digital Rights Management? Gruppe Alfateam Onsdag: Om copyright (opphavsrett). Gruppe Power Puff Girls Ca 15 minutters gruppepresentasjon om emnet. Alle forbereder spørsmål til gruppene som presenterer. Trening i både presentasjon og å lytte! Kirsten Ribu HiO 2008

42 Forelesninger Use case modellering Ressurser
Kirsten Ribu HiO 2008


Laste ned ppt "Etiske perspektiver på informasjonsteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google