Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEF R.Vaagan JBI/HiO1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Nyt fra Nyhavn, nr.1, mars 2001 ss.4-20 og 21-23  Regjeringens IT-plan 1996  Samarbeidsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEF R.Vaagan JBI/HiO1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Nyt fra Nyhavn, nr.1, mars 2001 ss.4-20 og 21-23  Regjeringens IT-plan 1996  Samarbeidsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEF R.Vaagan JBI/HiO1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Nyt fra Nyhavn, nr.1, mars 2001 ss.4-20 og 21-23  Regjeringens IT-plan 1996  Samarbeidsprosjekt mellom 3 dept. 1996-97  Kulturdept. leder i koordineringsutvalget  14 medl. i styregruppen; lederen udir IBM  Budsjett prosjektperioden 1998-2002: 200 mill.kr.  Mål: styrke fundamentet for kunnskapssamfunnets forskningsbibliotek- service overfor danske forskere, studerende og virksomheter  Midler: sikre nødvendige IT-systemer og iverksette relevante utv.prosjekter

2 DEF R.Vaagan JBI/HiO2 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Styreleder Kim Østrup:  DEF som aktiv del av kunnskapsproduksjon  Digitalisering av dansk kulturarv  Adgang til utenlandsk materiale; forhandle tidsskriftlisenser  Mer demokratisk kunnskapstilgang enn i det fysiske bibliotek  Danmark som en liten del av en stor global landsby  Bedre forskning jo bedre tilgang til kunnskap og informasjon  Bredere brukerkrets  Digitalisert undervisnings- materiale; e-boken

3 DEF R.Vaagan JBI/HiO3 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Noen DEF-tall:  29 bibl. inkl. de 12 store, er med i arbeidet med DEF- portalen  DEF-veiviser: tilgang til 529 nettressurser  55 bibliotek oppgradert sine systemer  Adgang til 25 lisenser med ca. 6000 tidsskrifttitler i fulltekst  14 utviklingsprosjekter bl.a. innen BOL, kompetanseutv., brukerundersøkelser, digitalisering, teknologistøttet undervisning (e-læring)  Retrokonvertering av 2,5 mill. katalogkort fra 14 forsknings- bibliotek

4 DEF R.Vaagan JBI/HiO4 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Handlingsplan 2001-2002:  DEF-portalen skal gi sluttbruker:  En samlet portal med en innlogging  Likt grensesnitt  Webtilgang med personlig profil  Verktøy til bearbeiding og arkivering både personlig og som prosjekt  Lik adgang på fagområder uavhengig av tid, sted og institusjon  En samlet tilgang til all dansk forskningsinfo  Søk på tvers av bibliotek- kategorier etter fysisk og elektronisk materiale  Samlet tilgang til internasj. vitenskapelige el-tidsskr. og infobaser

5 DEF R.Vaagan JBI/HiO5 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Suksesskriterier:  Konseptutvikling: Org. modell realiseres fra 1.4.02 DEF-portalen i full drift fra 1.4.02 Brukerinvolvering Kunnskaps/produkt- deling blant deltakerne  Nasjonal infrastruktur: Samarbeid med Det virtuelle universitet om søketjenester  Bibliotekinfrastruktur: Felles IT-systemnivå og videreutv. i regi av bibliotekene ved hjelp av tilskudd, støtte

6 DEF R.Vaagan JBI/HiO6 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Bibliotekinfrastruktur: Tverrfaglige, desentrale lisensfellesskap og kompetansesentre  Nye roller: Samarbeid forsknings- instit./bibliotek om forskningspublisering og fjernundervisning  Digitale ressurser og lisenser: DEF-portalen skal bli det naturlige førstevalg for aktuelle brukere Lisenssamarbeidet fullt integrert fra 1.4.02 Bruken dokumenteres ved målinger, bruker- undersøkelser

7 DEF R.Vaagan JBI/HiO7 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Digitalisering og samlinger: Lage nasjonal politikk for digitalisering, inkl. kompetansesentre DEF aktiv part i europeisk digitalisering (LIBER) Retrokonvertering skal bidra til å sikre elektronisk tilgang til fysiske samlinger  Dansk forsknings- database: Fellestilgang til dansk forskningsinfo, E- publiseringsverktøy, markedsføring av databasen overfor leverandører, krav om avlevering av e- publiserte forsknings- resultater, arkivering

8 DEF R.Vaagan JBI/HiO8 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Prosjekter og brukerfasiliteter: Utvikle verktøy og tjenester/service til bruk i bibliotek og fra kontor, hjem. Et kriterium er etablering av utvalgte fagportaler  DEF-service er: 24 timers åpningstid Online bestilling/ nedlasting av el-mater. Print-on-demand Elektr.bibliotekvaktvakt Online veiledning/ undervisning i infosøk Tilgang til kursmoduler/ fjernundervisning via DVUNI el.utd.instit.

9 DEF R.Vaagan JBI/HiO9 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  DEFs brukerservice:  Betjening uavhengig av fysisk plassering betyr:  Fare for utilstrekkelig veiledning?!  Frenmtvinger utvidet brukerservice i form av undervisning og utvikling av nye brukerverktøy  DEF-prosjekter med nye typer bruker- undervisning: GODIN (God infosøk) ved Roskilde Universitets- bibliotek: problembasert undervisning i avansert informasjons- og litteratursøk

10 DEF R.Vaagan JBI/HiO10 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek MILE (Model of Information Literacy Education) ved Aalborg universitetsbibliotek: multumediebasert, interaktivt, case-basert undervisning Webvise – Mjølner Informatics: IT-firma i Århus med program for Webpublisering Elektronisk forsknings- bibliotek i det virtuelle læringsrom ved handelshøyskolens bibliotek i Århus User Education Community (flere instit./bibl) Biz*I*gate næringslivsemneportal

11 DEF R.Vaagan JBI/HiO11 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Brukertilfredshet (flere instit./bibl) basert på Dansk Kundeindeks  Prosjektene nevnt foran får økt relevans når DEF-portalen lanseres 1.4.02 og brukeren blir mer uavhengig av fysisk plassering  DEF Katalogprosjekt: Etablere og organisere felles søkeinfrastruktur; virtuell samkatalog, alle relevante databaser tilgan/bestilling av lån/kopier. Fra 1.4.02 vil enkle søk på tvers av de store DEF-bibliotek være mulig

12 DEF R.Vaagan JBI/HiO12 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Lisenser og jus: Opphavsrett eller avtalerett? Fysiske formater: full eiendomsrett Digitale formater: bare lisensadgang på vilkår Garanti for opphavsrettslig beskyttelse Lovvalg Hva kjøper vi: sikre bredest mulig tilgang Brukergrupper (også for walk-in-users?) Hva med ILL? Avtalens utløp og opphør: ikke uoppsigelig avtale Erklæring om at lisensgiver har rettigheter til materialet Unngå ikke-oppsigelses klausuler Søke juridisk rådgivning!

13 DEF R.Vaagan JBI/HiO13 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  DEF-lisenser Underskrevet av DEF på vegne av en rekke bibliotek (sml RBTs konsortieavtaler) Avsatt 36 mill.kr. i prosjekt- perioden 1998-2002. Brukt 24 mill på 24 produkter Primærbrukere: forskere, studenter og ansatte på forskningsinstitutter Sekundærbrukere: folkebibliotekene Utvelgelse av lisensgruppe med repr. fra de 12 største forskningsbibliotek Evaluering e. ½ - ¾ år. Faglig skjevhet: realia 51%, humaniora 25%, samfunnsfag 24% Ikke billigere, men bibliotekene har fått flere ytelser

14 DEF R.Vaagan JBI/HiO14 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  DEFS prinsipper for kjøp av el-tidsskrift lisenser: Avtalen underlagt dansk lov Bibliotekene skal ikke komme dårligere ut enn under opphavsrettslige avtaler (fysiske tidsskr.) Garanti for at lisensgiver har rettigheter/friholdelse for krav fra 3.part Walk-in-users skal ha tilgang Lån mellom bibliotek skal være tillatt Elektronisk dokument- levering skal være tillatt Sikkerhet for fremtidig adgang (arkivering) Krav om bruker statistikk Prisen skal være alt inklusiv Ingen ikke-oppsigelses klausul for papirformater Internasjonale prinsipper for innkjøp (LIBER m.fl.) Adgang hjemmenfra (remote access)

15 DEF R.Vaagan JBI/HiO15 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Fremtidens el- tidsskrift lisenser? Blandingsmodell (B): utg.pkt i trykte tidsskrifter pluss 10- 15% i elektronisk gebyr gir tilgang til e-utgave; kan velge om en vil ha trykt eller e-utgave Pakkekjøp (P): Prisen uavh.av instit.trykte abonnementer, men avhengig av antall studenter/ forskere Valgmodell (V) : biblioteket velger hvert år titler det ønsker og vil betale for B-P vanligst i dag,V blir mer vanlig.

16 DEF R.Vaagan JBI/HiO16 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Retrokonverterings- prosjekt: 20 mill.kr. for 2,5 mill. katalogkort fra 14 forskningsbibliotek Skal være fullført innen utgangen av 2002 Lagt ut på EU-anbud Ikke bare bibliotek- kataloger, også nasjonalbibliografien må retrokonverteres DEF-bevilgningen ikke nok til å dekke hele behovet Særtilskudd må til for å dekke behovene

17 DEF R.Vaagan JBI/HiO17 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  DEF-tilskudd til IT- systemer i bibliotek: 55 bibliotek har mottatt støtte til oppgradering, mens 100 forsknings- bibliotek har igangsatt samarbeid om bl.a. Fellessystemløsninger, forskningspublisering, emneportaler, jf. Danmarks Natur- og Legevitenskapelige Biblioteksystem  Viktig å sikre ensartet teknologisk IT-nivå i DEF-bibliotekene/ informasjonsinstit. og sikre en utvikling også etter 2002

18 DEF R.Vaagan JBI/HiO18 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  DEFs internasjonale samarbeid:  Kommersielle og ikke- kommersielle partnere:  Kommersielle leverandører av elektroniske tidsskrifter/ databaser: multinasjonale selskaper uten dansk representasjon. Kjøpers muligheter er begrensete  Ikke-kommersielle: andre nasjonale instanser og deres prosjekter, særlig: Strategier for innkjøp av elektroniske lisenser (Norden, ICOLC/ ECOLC) Utvikling av teknisk arkitektur og brukergrensesnitt (Norden)


Laste ned ppt "DEF R.Vaagan JBI/HiO1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek  Nyt fra Nyhavn, nr.1, mars 2001 ss.4-20 og 21-23  Regjeringens IT-plan 1996  Samarbeidsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google