Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO1 M.E.Jackson ”Research collections and Digital Information. Will there be a Role for Interlibrary Loan and Documentary Delivery.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO1 M.E.Jackson ”Research collections and Digital Information. Will there be a Role for Interlibrary Loan and Documentary Delivery."— Utskrift av presentasjonen:

1 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO1 M.E.Jackson ”Research collections and Digital Information. Will there be a Role for Interlibrary Loan and Documentary Delivery Services?”, Journal of Library Administration, 31(2) 2000, pp.15-25 Jackson (2000): Fremtidens ILL og DD i forhold til fag-/forskningsbibliotek og digital informasjon ILL = Interlibrary loan DD = Document delivery service Høye kostnader (ARL statistikk 1998) –USD 27 på hver ILL-anmodning, hvorav –USD 18 på hvert ILL-innlån pluss –USD 9 på hvert ILL-utlån

2 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO2 Arbeidskrevende: –15,6 dager på en ILL anmodning Dekker fortsatt bare 85% av innlåns- etterspørselen og 58% av utlåns- etterspørselen (ingen endring 1985-95) Må redusere personalkostnadene knyttet til ILL, forkorte behandlingstiden og dekke hele inn-/utlånsetterspørselen Utvikling i retning konsortier, bl.a. bestillingssystemer for ILL (OCLC, RLIN Docline) og økt bruk av ISO ILL protokoll

3 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO3 Nye lisensordninger forbyr bibliotek å bruke sine online lisensressurser for å imøtekomme ILL kopietterspørsel Lisenser kommer under avtalerett, ikke copyright lovgivning ILL ofte et helt avgjørende punkt i lisensforhandlinger Noen typer lisenser tillater biblioteket å bruke sine elektroniske abonnementer til å trykke ut og sende en kopi til et samarbeidende bibliotek

4 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO4 Noen utgivere har endog erklært at deres lisenser tar høyde for ILL Ved nærmere ettersyn stemmer ofte ikke dette, som oftest er det flere begrensninger Utgiverne tenker økonomisk: hvis bare ett bibliotek kjøpte lisens og lånte ut gjennom ILL til alle andre ville forlaget tape penger Fjernundervisning stadig viktigere for fag/forskningsbibliotek Lisensbegrensninger gjelder ofte også fjernundervisning

5 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO5 Er det alternativer til ILL/DD i en digital verden? Jackson spår sammenslåinger mellom DD- leverandører og bibliotekkonsortier Alt vil etter hvert bli elektronisk, men det vil ta lang tid: halvparten av ILL- anmodningene gjelder materiale mer enn 10 år gammelt som ikke foreligger digitalt Har bibliotekene alternativer til nåværende fjernundervisning?

6 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO6 Nei, fjernundervisning blir mer og mer utbredt og mer og mer elektronisk basert Bibliotekene inngår konsortier (kjøpe- samarbeid), jf. International Coalition of Library Consortia Jackson ser konsortiene som avgjørende for bibliotekenes digitale fremtid Av teknisk infrastruktur vil bibliotekene fremover trenge bla. kraftige servere mer enn hylleplass

7 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO7 Arkivfunksjon og permanent tilgang kan være problematisk når lisensavtalene har bestemmelser både om begrenset arkivering/tilgang etter for eksempel 3 år og eventuelt om ikke-tilgang etter oppsigelse Kan nettbibliotek erstatte ILL/DD? Jackson mener ikke foreløpig fordi halvparten av hva som etterspørres er mer enn 10 år gamle ikke-digitaliserte fysiske enheter ILL-ansvarlige må vente lenge ennå før alt er digitalt tilgjengelig

8 ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO8 Hvilke strategier anbefales bibliotek som vil tilby ILL/DD i en digital verden? Ikke undertegn avtaler som hindrer bibliotek i å bruke elektroniske titler til å dekke ILL/DD-behov! Mht fjernundervisning anbefales samme strategi: ikke undertegn avtaler som hindrer bruk av materialer i fjernundervisning Jackson konkluderer at det vil være fortsatt behov for ILL/DD-tjenester, men disse vil være annerledes enn tidligere


Laste ned ppt "ILL/DDR.Vaagan JBI/HiO1 M.E.Jackson ”Research collections and Digital Information. Will there be a Role for Interlibrary Loan and Documentary Delivery."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google