Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MÅLRETTET MILJØARBEID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MÅLRETTET MILJØARBEID"— Utskrift av presentasjonen:

1 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

2 FAGADMINISTRASJON Nedskrevne rutiner Tydelig ifht. endringer
Sørge for nødvendig opplæring Kvalitetssikring Signering/avkryssing Sjekklister ifht opplæring Inndeling i team Viktig at systemene er oppdatert

3 OBSERVASJON/KARTLEGGING
Subjektive vurderinger av person, atferd, motivasjon, m.m. Standariserte verktøy/sjekklister (Basisregistrering, el.l.) Tilpassede skjema Intervju, video Hva slags oversikt og dokumentasjon har dere? Oversikt over omfang, hvor, når, sammen med hvem, osv… tidlig/sent i en arbeidsøkt(hvor lang utholdenhet?), hva reduserer/øker sjansen for MA?

4 MÅLVALG Mål for hvem? Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realistiske mål Operasjonalisere/delmål Konkret, målbart Viktig med mål som kommer til nytte for hovedpersonen – direkte eller indirekte. Innsats må stå i forhold til utbytte. Heller hyppige evalueringer med nye målsettinger, enn lang tid uten måloppnåelse – dette kan nås med mange små delmål. Ha formuleringer som gjør det mulig å evaluere underveis om en er på rett vei, og vet når en har nådd målet. Dvs konkret, ikke sli som bedre, mindre…

5 BASELINE ”Utgangspunktet”
Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

6 METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk
Lovverk (kap. 9) Lik praksis / lojalitet til prosedyrer Velg metodikk ut fra en samlet vurdering av overnevnte punkter. Nærpersoners kjennskap til den det gjelder må vurderes sammen med fag/teori, og ikke minst må en være realistisk med tanke på de rammebetingelser man har til rådighet.

7 REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode!
Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere ikke effekt Grafisk framstilling synliggjøre motiverer tilgjengelig for alle

8

9 EVALUERING På rett vei? Behov for endringer i metodikk? Endre mål?
Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf

10 Metode/tiltak Hva er motivasjonen og årsaken til denne atferden?
Ferdighet Forståelse Effektive virkemiddel Kommunikasjon

11 FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR?
Analysere hva som kan være funksjonen til en respons/atferd Se på hva som skjer i forkant og etterkant Kartlegge om hensikten kan være: unngåelse unnslippelse sosialt betinget sensorisk

12 Hvilke alternativer råder vi over?
Tilrettelegge Opplæring Forsterke ønsket atferd Straffe uønsket atferd Endre motivasjonsbetingelser

13 … Kommunikasjon / påvirke omgivelsene Gi alternativer som virker
Gi like reaksjoner på like utspill Gi like krav og forventninger i like situasjoner Forutsetning for å lykkes (i en innlæringsfase) Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal mot dine kollegaer, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

14 Eks. POSITIV FORSTERKNING
Er tørst - ”kan jeg få drikke?” - Får drikke Er tørst - biter seg i armen - Får drikke

15 Eks. NEGATIV FORSTERKNING
Fryser - ”kan du hente jakka mi?” - Får jakka fjærner ubehaget å fryse--- Instruks fra personale ”vask badet” - Slår etter personalet - Pers. går vekk, slipper å vaske


Laste ned ppt "MÅLRETTET MILJØARBEID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google