Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Til: fiskerinæringen Fra: fiskeriministeren ”Konkurransekraftige rammebetingelser for norsk marint næringsliv” Fisk 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Til: fiskerinæringen Fra: fiskeriministeren ”Konkurransekraftige rammebetingelser for norsk marint næringsliv” Fisk 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Til: fiskerinæringen Fra: fiskeriministeren ”Konkurransekraftige rammebetingelser for norsk marint næringsliv” Fisk 2003 - Tromsø, 2. desember 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Tre hovedmål: Økt lønnsomhet i hele verdikjeden Sikre rekruttering av de flinkeste hendene og de klokeste hodene Det skal være enklere å være aktør i næringen Foto: © Eksportutvalget for fisk

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 14. november 2003

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Jeg tror at det må være en grunnleggende forutsetning for økt norsk marin verdiskaping at våre bedrifter slipper å ta andre hensyn enn de som er nødvendige for å nå egen lønnsomhet, og selvfølgelig de hensyn som må tas for å ivareta miljøet i videste forstand. Foto: © Eksportutvalget for fisk

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Endring i fangstmengde, fangstverdi og pris for fangster levert av norske fartøy i første halvår 2003 i forhold til første halvår 2002, prosent -70,0 % -60,0 % -50,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % TorskSeiLoddeSildReke Fangstmengde Verdi Pris Kilde: Statistisk sentralbyrå og Fiskeridirektoratet.

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forskning og teknologi De skarpeste hodene og de flinkeste hendene ønsker seg til næringen må kunne tilbys utfordringer og utviklingsmuligheter i marin næring RUBIN Eksempel - utprøving kreftmedisin basert på marine ressurser - Biotec Pharmacon © Foto: Hydro og Eksportutvalget for fisk

9 Tromsø Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid ” Center of Excellence”?

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Ny kurs i havbrukspolitikken 200320042005 Konkursforskriften Eksportavgiften Nytt produksjonssystem (iverksettelse) NYTEK Fôrkvoter 2004 Ny havbrukslov (høring) Nytt produksjonssystem (høring) Fôrkvoteordningen avvikles = iverksatt politikk = saker vi vil komme tilbake til som en del av helheten Konsesjoner Strategimøter Havbeiteforskrift Flytteforskrift (høring) Flytteforskrift Eierbegrensninger

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Enten tradisjonell tenkning: FiskebåtMottakEksportørKunde FiskebåtMottak Kunde  Politikk  Forvaltning  Ressurs eller … ”om å produsere en vare som er solgt eller selge en vare som er produsert”

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Seattle Hamburg Ålesund

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Nytt fokus for bearbeidingsindustrien 200320042005 Grønnevet ”utvalget” = iverksatt politikk = saker vi vil komme tilbake til som en del av helheten Leveringsvilkår Anbefalinger Grønnevet- ”utvalget” Industriens eierbegrensninger i trålflåten Industrien kan benytte kystflåten til sine kvoter Fartøykvoter Struktur torsketrålere Strukturordningerk ystflåten


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Til: fiskerinæringen Fra: fiskeriministeren ”Konkurransekraftige rammebetingelser for norsk marint næringsliv” Fisk 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google