Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Frå Utdanning til Jobb ” Hausten 2011 / Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Frå Utdanning til Jobb ” Hausten 2011 / Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 ” Frå Utdanning til Jobb ” Hausten 2011 / Våren 2012

2 Agenda Føremålet med programmet Tidsramme Rettleiar og lærarrolle / oppgåver Struktur og praktisk gjennomføring - Elevhefte - Rettleiarhefte - Øvingar /Oppgåver Evaluering

3 Føremål Stå betre rusta til å søkje jobb og skaffe seg arbeid Målgruppe: Elevar i vidaregåande skule ved alle programområder Stå betre rusta til å søkje jobb og skaffe seg arbeid Målgruppe: Elevar i vidaregåande skule ved alle programområder

4 Tidsramme 6 skuletimar totalt 2 økter Heimearbeid ( 1 oppgåve )

5 Rettleiar si rolle og oppgåver Gjennomføre undervisning Rettleiar og lærar blir einige om tider Rettleiar og lærar avtalar samspel seg i mellom Teieplikt Avklare forventningar i forhold til elevar Ulike klassemiljø

6 Læraren si rolle / oppgåver Førebu elevane på programmet og at det kjem ein ekstern rettleiar Vere tilstades i klasserommet i alle øktene og hjelpe til der det trengs Bistå mht. elevar som treng spesiell merksemd Ro i klassen Følgje opp heimearbeid Gje tilbakemelding på rettleiar sin opptreden i klasserommet

7 Forberedelse Rettleiar – lærar Organisere programmet i tid Førebu rettleiar på klassen / elevane han / ho skal møte Nokre oppgåver bør vere heimelekse (oppgåve 6) Avklare kva rettleiar treng hjelp til frå lærarar

8 Struktur – Program 1.Arbeidsmarknaden 2.Sjølvinnsikt og kompetansekartlegging 3.Søknad og CV 4.Intervju Tidsramme 6 Skuletimar totalt 2 økte Heimearbeid Tidsramme 6 Skuletimar totalt 2 økte Heimearbeid

9 Struktur og tidsramme Økt 1 Arbeidsmarknaden Sjølvinnsikt og kompetansekartlegging Økt 2 Søknad og CV Intervju Økt 1 Arbeidsmarknaden Sjølvinnsikt og kompetansekartlegging Økt 2 Søknad og CV Intervju

10 Arbeidsmarknaden Den synlege arbeidsmarknaden - Analyse av stillingsannonse - Ringe på stillingsannonse Den skjulte arbeidsmarknaden - Nettverk - Kartlegging av jobbmoglegheiter

11 Sjølvinnsikt og Kompetansekartlegging Identifisere faglege og personlege styrker Kartlegge ferdigheiter og kvalifikasjonar Definere resultat – kva ein har bidrege til Finne sine verdiar og motivasjonsfaktorar

12 Sjølvinnsikt og Kompetansekartlegging Oppgåver / Øvingar Personprofil – ein test Finn dine faglege sterke sider Finn dine personlege eigenskapar Finn dine resultat Sjølvoppfatning Andre si oppfatning Kva verdiar er viktig for deg? Kva vil du? Framtidig målsetnad

13 Søknad og CV Sjå eksempel på søknad Sjå eksempel på CV Innhente referansar

14 Intervju Om intervju Førebuing Eksempel på intervju Refleksjon og oppfølging etter intervju

15 Evaluering Evalueringsskjema til elevar


Laste ned ppt "” Frå Utdanning til Jobb ” Hausten 2011 / Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google