Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EQuass iFokus Forankring Prosessen Erfaringer Resultat Veien videre ”Å dele er å forbedre” Trondheim 04.11.08 Anita Saga, leder utvikling og kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EQuass iFokus Forankring Prosessen Erfaringer Resultat Veien videre ”Å dele er å forbedre” Trondheim 04.11.08 Anita Saga, leder utvikling og kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 eQuass iFokus Forankring Prosessen Erfaringer Resultat Veien videre ”Å dele er å forbedre” Trondheim 04.11.08 Anita Saga, leder utvikling og kompetanse

2 eQuass forankring og etablering Forankring hos eier og styre –eQuass skal være et sentralt og ledende styringsverktøy og det skal gi viktig dokumentasjon av vårt arbeid internt, overfor kunder, eiere, nettverk, samfunn og våre deltakere. Etablering av styringsgruppe –Lederteamet Ansettelse av prosjektleder 50% –Avgjørende for å sikre fokus og fremdrift –SM mars 08. Leder Utvikling og kompetanse tok over ansvaret. Utvelgelse og etablering av ressursgruppe –9 ansatte fra alle avdelinger, ansvar for hvert sitt prinsipp Involvering og etablering av eierskap hos 110 ansatte –Medvirkningsbasert prosess – inviterte til aktiv deltakelse –Arbeidsgrupper, avd.møter, fagdager, osv Invitasjon til NAV om deltakelse –NAV med i ressursgruppa, internt fokus førte til at de trakk seg ut –Høyt fokus på løpende informasjon, gjennomgang av rutiner som involverte NAV, diskusjoner og etterspurte tilbakemeldinger Deltaker medvirkning –Representert i ressursgruppa og arbeidsgrupper, avslutninger gjorde dette ustabilt Samarbeid med Teli AS og Fønix Kompetansenett AS –Hentet kunnskap, støtte og erfaringer fra NOPRO AS

3 Fra frustrasjon og uoversiktlig kaos til antatt oversikt og kontroll Prosjektstart januar 2007 – prøvesertifisering august 2008 Gjennomgang av prinsipper, kriterier og spørsmål (jan/feb 08) –Stiftet bekjentskap med eQuass språket = utfordring –Kurs i eQuass Screening med styrings- og ressursgruppe (3 mndr mars/april/mai 2007) –Hva har vi? Hva trenger vi? Hva ønsker vi? –Men hva i all verden er det de spør om???? –Nasjonale og interne begrepsdefinisjoner ble sentrale Arbeid med prinsippene i grupper på tvers av avdelinger (9 mnd aug 07– april 08) –Utarbeidelse av nye dokumenter, maler og rutiner Sammenfattet og oppsummerte (mai 08) Total gjennomgang og vedtak i lederteam (juni 08) Informasjon til styret Fagdag for alle ansatte (Juni 08) – følelse av antatt kontroll Prøvesertifisering 25.08.08

4 Prøvesertifisering Hvorfor prøvesertifisering? –Status på hvor bedriften er i prosessen – godt nok? –Identifisere avvik som må lukkes frem til sertifisering/ økt bevissthet på fokus fremover mot sertifisering –Veiledning Organisering –Revisor, observatør og prøvesertifiseringsgruppe (lederteam og utvalgte ansatte fra alle avdelinger) –Mange får erfaring med sertifiseringsformen generelt og trening i intervju spesielt –Flere får være med i diskusjonen rundt våre spørsmål med revisor –Kan gi svar ut i organisasjonen, avdramatisere Samling med alle ansatte –Markering av start prøvesertifisering og gjennomgang av dagens program, spørsmål Møte revisor, observatør og prøvesertifiseringsgruppa –Gjennomgang av søknaden –Veiledning og diskusjon rundt enkelte begrep, spm –Generelt om dokumentasjonskrav i sertifisering Intervju –Trene på situasjon, innhold, form for ansatte + lederteam –Intervju; revisor, ansatt + 1 – 2 observatør Oppsummering revisor, observatør og prøvesertifiseringsgruppa –Revisors tilbakemelding/oppfatning av bedriftens ståsted –Hvordan organisasjonen bør jobbe frem mot en sertifisering? Oppsummering med alle ansatte Rapport prøverevisjon

5 Erfaringer Stort og gjennomgripende prosjekt –et bevisst valg for å skape eierforhold –Ha fremdrift – men skynde seg langsomt –Tar tid å innarbeide prosedyrer, rutiner,… –Kan dokumentere 185 aktiviteter/arenaer knyttet til eQuass Et levende og aktivt verktøy –Ikke et system for systemets skyld, eller mer å fylle hyller og skuffer med –Fleksibelt – ikke en oppskrift Hverdagsnært –Ikke noe vi gjør på toppen av alt annet. Det er det vi gjør! Setter mennesket i fokus –ikke systemet eller prosedyrene Underbygger og styrker vår visjon –Mennesker og fremtid – iFokus gjør forskjellen Støtter våre kjerneverdier –Åpen – kompetent – skapende Vi kunne bygge videre på det vi allerede hadde –Ikke starte/tenke helt nytt, men supplere og foredle.

6 Resultater eQuass limet i bedriften (fellesnevner/plattform, sikrer felles fokus) Har bidratt til å bygge ned avdelingstenkning og avdelingskulturer Et godt verktøy i introduksjon og involvering av nyansatte eQuass er med på å skape helhet, få oversikt, se sammenhenger Etablert en felles metodisk tenkning Avgjørende nytteverdi i forhold til dokumentasjon av vårt arbeid Indikatorprosjektet har blitt svært sentralt Gir ansatte en større trygghet i arbeidet – definerer arbeidet Ny dimensjon i deltakermedvirkning –Etablering av deltakerforum Etablert eQuass - matrise for oppfølging Rammer for intern revisjon

7 Veien videre……. Søknad om sertifiserting sendes neste uke Starte eQuass prosess i vårt datterselskap Lavek AS –Planlagt sertifisering mai 2010 eQuass sertifisere barnehagedriften vår –4 barnehager –75 ansatte –330 barn med foreldre


Laste ned ppt "EQuass iFokus Forankring Prosessen Erfaringer Resultat Veien videre ”Å dele er å forbedre” Trondheim 04.11.08 Anita Saga, leder utvikling og kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google