Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Puls, 290403 Adopsjon av multikanale e- handelstjenester med spesielt vekt på mobil kanalen - tilbuds- og etterspørselsanalyser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Puls, 290403 Adopsjon av multikanale e- handelstjenester med spesielt vekt på mobil kanalen - tilbuds- og etterspørselsanalyser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Puls, 290403 Adopsjon av multikanale e- handelstjenester med spesielt vekt på mobil kanalen - tilbuds- og etterspørselsanalyser

2 Puls, 290403 Oversikt 1.Prosjektet - praktisk 2.Problemområder og aktiviteter: 1.Tilbudssideprosjektet 2.Etterspørselssideprosjektene 3.Andre aktiviteter – også Puls

3 Puls, 290403 1. Prosjektet - praktisk KMB-prosjekt –4.575 mill – 25% brukerfinansiering –010202 - 311204 Forskergruppen – eMarkets ved SNF (emarkets.nhh.no): –Tilbudsside-forskere: Professor Leif B. Methlie Postdoc-stipendiat Inger Stensaker Stipendiat Leif Jarle Gressgård –Etterspørselsside-forskere: Professor Per Egil Pedersen Førsteamanuensis Herbjørn Nysveen Førsteamanuensis Helge Thorbjørnsen (tidl. stipendiat) Partnere: –Industri: A-Pressen Den norske bank (DnB) Easy Park Ericsson Telenor Mobil –Forskningspartnere: Norges Handelshøyskole (NHH) Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Høgskolen i Agder (HiA) Institute of Advanced Management Systems Research (IAMSR) (Åbo, Finland) Informasjon Prosjektrapporter Artikler

4 Puls, 290403 2. Mobile and Channel Integrating Electronic Commerce: Business Models and End-user Adoption Supply side Demand side Technology Cultural Social Individual Business model Content and services Technological Business strategicBehavioral Betingelser for adopsjon - adopsjonsrammeverk

5 Puls, 290403 2.1 Prosjektet - tilbudssiden Tilbudssiden: –Mål – Gi næringen en modell av betingelsene for tilbudssideadopsjon (forretningsmessige) –Studier av verdinettverk på tilbudssiden –Problemstillinger: Åpen versus lukket forretningsmodell, nettverkseffekter versus transaksjonskontroll, nettverkseffekter og skalaøkonomi, studier av nasjonale og internasjonale forretningsmodeller –Fokus – betingelser for tjenestemangfold –Analyseenhet - Verdinettverk og tjenestetilbyder Aktiviteter: –Gjennomført: Casestudier av forretingsmodeller: –SmartPay – Telenor MobilHandel (integrator) –Smartpay – DnB (transactor) –Easypark –Skattemagasinet – Apressen –Djuice – portal –SMS Jackpot – Telenor MobilHandel Scenarioworkshop: –Partnere + NRK, TV2, GeoData –Planlagt/igangsatt: Scenarie-dokumentasjon Bredere empiriske studier - litteraturstudie/sekundærdatastudie og internasjonal survey

6 Puls, 290403 2.2 Prosjektet - etterspørselssiden Etterspørselssiden: –Mål: Gi næringen en modell av betingelsene for og effekter av sluttbrukeradopsjon (atferdsmessige) –Studier av etterspørselsatferd og brukseffekter: Delprosjekt 2 – beskrivende – adopsjon Delprosjekt 3 – forklarende – adopsjon og effekter av a) kanalintegrerende (tverrmediale), og b) medierende tjenester i elektronisk handel –Problemstillinger: Samspillet av adopsjonsbetingelser, tjenesteforskjeller i adopsjon, segmentforskjeller i adopsjon, effekter av bruk – kommersiell kontekst –Fokus – etterspørselsbetingelser –Analyseenhet: Sluttbruker Aktiviteter: –Gjennomført: Beskrivende studier av adopsjonsatferd – totalt 2450 subjekter kartlagt i 2002: –Tradisjonelle tekstmeldingstjenester (Telenor Mobil) –Kontakttjenester (Flørt - A-pressen) –Mobile betalingstjenester (SmartCash – Telenor Mobil/DnB) –Mobile spilltjenester (Midlets – Mobile Media) –Mobile parkeringstjenester (EasyPark) –Planlagt/igangsatt: Beskrivende studie av adopsjonsatferd MMS-tjenester (djuice, Eurobate, MyLuckyWorld (Aller)) Substituerbarhet og komplementaritet i meldingstjenester (Ericsson MP) Studier av effekter - ”channel additions” (tilfredshet, lojalitet og merkerelasjon): –TV2 – mmsDrop og WebTV –FINN – SMS, MMS og Wap-Push annonser –BigBrother – SMS og MMS nyheter Eksperimentell studie av kunderelasjonstjenester

7 Puls, 290403 3. Andre aktiviteter Eksisterende: –Teleøkonomiprogrammet – Telenor (www.snf.no) –e-Factors - Thematic Network – EU (www.e- factors.net) –Consuming digital…. betalingsvillighet– SIFO - Puls Framtidige - søknader: –AmbOrg – Søknad (EU-IST) (www.ambient- organisations.org) –AmI@Work – Søknad (EU-IST)


Laste ned ppt "Puls, 290403 Adopsjon av multikanale e- handelstjenester med spesielt vekt på mobil kanalen - tilbuds- og etterspørselsanalyser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google