Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Etikk og politikk Dilemma i et politisk/administrativt system Ekspedisjonssjef Øystein Blymke UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Etikk og politikk Dilemma i et politisk/administrativt system Ekspedisjonssjef Øystein Blymke UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Etikk og politikk Dilemma i et politisk/administrativt system Ekspedisjonssjef Øystein Blymke UiO Juridisk fakultet 2012

2 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Kultur, verdier, holdninger og etikk «Fire begrep med samme/overlappende betydning»? En universell etikk? «Kan hele verden samles om rettferdighet og menneskeverd? - Menneskerettigheter (Østen og vestens verdier) - «Den gyldne regel» («Du skal ikke..») Den kulturelt betingede etikk? - Krigens og fredens etikk (Pliktetikk – Lydighetsetikk) - Religionsetikk (Kulturrelativisme, Sharia lov..) - Profesjonsetikk – (Legens, advokatens, journalistens etikk) -Forvaltningsetikk (?) (Legalitet, egalitet (likebehandling), Rettferdighet, Habilitet.(!) Spørsmål: Hvilke verdier, ideologier eller hvilken «gode forvaltningsskikk»» finnes bak den gjeldende forvaltningsetikken?

3 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Etikken og loven Det uetiske, men dog det lovlige? - Sinnelagets etikk.. Min rettferdighetssans sier meg at.. - Hva sier rettsfilosofien? Rettskraftig eller ikke? Straffbart og ikke straffbart - Korrupsjonens uransakelige veier - Svart arbeid, smøring og gavedryss.. - Nepotisme og HABILITET - «Makt korrumperer» Din moralske plikt? - Om å tilrive seg fordeler på andres bekostning - Individets forpliktelser (Samfunnskontrakt – Dannelse) - Bedriftens forpliktelser (Det sosiale ansvar – konkurransefortrinn?) - Samfunnets etiske forpliktelser (Miljø, Liv/Død/Pleie

4 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Staten – og dets politiske og administrative system. Etiske problemstillinger Våre felles verdier «velferdsstaten»? - Den vestlige verdens fellesverdier ? - Hvilke snakker vi i så fall om? - De ideologisk (politisk) forankrede verdier - Sosialismen, liberalismen eller konservatisme» - Politikkens «rettsliggjøring» Et etisk og/eller et demokratisk dilemma? - Rettighetslovgivning - I rettssikkerhetens navn» Advokatens plikt og motiver - (Forretningsadvokaten, forsvarsadvokaten og bistandsadvokaten – roller og motiver?) - Personvern vs. effektiv kriminalitetsbekjempelse eller helseomsorg? - Nasjonal vs. internasjonal rettsliggjøring. «Skal rettssystemene eller det valgt (politiske demokrati ha fortrinn? Maktutredningen: Et demokratisk problem

5 Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Etiske retningslinjer for statsansatte Sentralforvaltningen: Verdier og holdninger - GJØRV-kommisjonen: Tiltak på nasjonalt nivå: «På alle nivåer i forvaltningen må det arbeides med å styrke sine egne og organisasjonens grunnleggende HOLDNINGER og KULTUR..» - - YTRINGSFRIHET og LOJALITET - Fra hvilken posisjon, på hvilket politikkområde, i hvilken sammenheng? - Whistleblowing (Varsling) - «By pass» eller sladring - Hvem skal «dømme» om det er sant eller ikke?


Laste ned ppt "Justis- og beredskapsdepartementet Norsk mal: Startside Etikk og politikk Dilemma i et politisk/administrativt system Ekspedisjonssjef Øystein Blymke UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google