Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreative tekster? Iallfall kreative norsklærere og (kan vi håpe) kreative elever LNUs landskonferanse i Tromsø 20. mars 2015 Jon Smidt Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreative tekster? Iallfall kreative norsklærere og (kan vi håpe) kreative elever LNUs landskonferanse i Tromsø 20. mars 2015 Jon Smidt Høgskolen i Sør-Trøndelag,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreative tekster? Iallfall kreative norsklærere og (kan vi håpe) kreative elever LNUs landskonferanse i Tromsø 20. mars 2015 Jon Smidt Høgskolen i Sør-Trøndelag, ALT

2 Intro: «Kreativ tekst» Kreativ tekst (Tidligere har du kanskje blitt spurt om å skrive fortelling, novelle, kåseri eller andre mer kreative, sakpregede tekster. Oppgaven åpner opp for flere typer tekster. […])

3 Vedlegg:  «For trykkefriheten» av Henrik Wergeland, 1840  «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland, 1937  «Lagnad sa vi» av Arnljot Eggen, 1969 Skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tema som frihet, likegyldighet og engasjement. Bruk ett eller flere av tekstvedleggene. Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan velge hvilken tekst og hvilket tema du vil legge mest vekt på. Du skal bruke kunnskap om sjangrer og språklige virkemidler når du utformer teksten din, og du kan vise kreativitet i måten du bruker språket på, i hvordan du strukturerer teksten, og i de perspektivene og tilnærmingene du velger. Oppgave 3 (Vg3 våren 2014)

4  skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål Kompetansemål 2013

5  Oppgavebestillingene vil konkretisere hva som kreves i oppgavesvaret. Dette kan være at eleven skal bruke ulike skrivehandlinger som for eksempel å fortelle om noe, beskrive noe, informere om noe, gi eksempler på noe, overbevise om noe, eller at teksten skal være kreativ. En kreativ tekst er ikke en teksttype, men en skrivemåte. Kreative tekster kan være både skjønnlitterære og sakpregede, og eleven kan vise kreativitet på flere og ulike måter. Eksamensveiledning (10. trinn 2015)

6 Noen av langsvarsoppgavene til eksamen ber spesielt om en kreativ tekst. Kreative tekster er ikke én teksttype, men et samlebegrep som omfatter både fortellende, reflekterende og underholdende tekster. Disse oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn de tidligere essay‐, novelle‐ og kåserioppgavene. Eksamensveiledning (Vg3 2015)

7  kreativitet  kompetanse  sjanger  den estetiske dimensjonen i norskfaget

8 I. Fra «kreativ skriving» via «kreative» sjangrer til «kreative tekster»

9 Anders Mehlum: Skapende ord (1982):  Kreativ skriving som metode går også ut på å oppmuntre barn til å gi uttrykk for det de bærer i seg av erfaringer, idéer, følelser og fantasiliv. Dette skal skje i det språket barna virkelig behersker og ikke det språket skolen mener de mestrer. Undervisningen i norsk er langt på vei bygd over en forestilling om at barns uttrykksevne er lik evnen til å rettskrive. (Mehlum 1982 : 11) «Kreativ skriving» på 80-tallet

10  Laila Aase: Stilskriving og danning (1988):  et hav av forskjell på en skriveopplæring som har til mål å gi elevene personlige utviklingsmuligheter, finne fram til seg selv og sin egen stemme, og en skriveopplæring som ser på modning og utvikling som nødvendige forutsetninger for å nå bestemte kulturelle mål, f.eks. å kunne produsere en tekst på et visst intellektuelt og følelsesmessig nivå. (Aase 1988: 28)  Per Arne Michelsen (red.) Sjangeroppbrudd (1993) Kritiske røster

11  Læreplan for den videregående skole 1976: «novelle, dikt, collage» og «personleg forma essay»  Mønsterplanen 1987: «[d]e får prøve seg fram i mange genrer og eksperimentere med språklige virkemidler. /…/ Også på ungdomstrinnet skal variert, «fri», skriving ha en plass, og elevene får etter hvert prøve seg på noveller og andre genrer som de har vært lite i kontakt med tidligere.» (s. 139). Essayet, kåseriet og novellen

12 Den generelle delen av læreplanen (1993/1996): «Det skapende menneske». Kompetanse – hva slags?

13 Vitenskapelig arbeidsmåte utvikler både kreative og kritiske evner, og er innen rekkevidde for alle. Barn og unge er naturlig nysgjerrige, fabulerende og eksperimenterende. («Det skapende menneske» s. 24)

14 Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved uprøvde grep og framgangsmåter, ved å oppspore nye sammenhenger gjennom tenkning og forskning, ved å utvikle nye normer for skjønn og samhandling, eller ved å frambringe nye estetiske uttrykk. Skapende evner kommer til uttrykk både i forbedrede maskiner, redskaper og rutiner; i resultater fra arbeid og forskning, i kriterier for vurdering og avveining, i bygninger, malerkunst, musikk, bevegelse og ord. («Det skapende menneske», s.21)

15 Det trengs en ny helhetlig forståelse av norskfaget, der det estetiske blir sett som noe helt grunnleggende og allestedsnærværende, der alt i verden, alle menneskelige handlinger og alle tekster, er plassert inn i en sosial sammenheng, og der estetikk, kunnskap og etikk henger uløselig sammen. Tese

16 II. Kreativitetskompetansemysteriet: kreativ tekstkompetanse!

17  George H. Mead: Mind, Self, and Society (1934)  Erving Goffman: The presentation of self in everyday life (1959)  John Dewey: Art as experience (1934)  Klasserommet er en scene og læreren en iscenesetter 1. Scenen: tolke, skape og skapes

18  Mikhail Bakhtin: Spørsmålet om talegenrane. Oms. av R.T. Slaattelid (1998/2005).  samspillet mellom innhold, form og handling eller sosial bruk 2. Scenografien og sjangrene

19 3. Kreativ tekstkompetanse

20 Caroline Liberg: «å sette tekster i bevegelse» Det trengs en tekstkultur for å bygge tekstkompetanse

21 4. Tekstkompetanse og sjangrer

22 Om skrivemappedidaktikk se  Ellen Krogh og Mi’janne Juul Jensens Portfolioevaluering og portfoliodidaktik

23 Geir Karlsen: Møtets etikk og estetikk. Betraktninger om et alternativt lærerideal. (2003) Improvisasjonen: KAIROS, mulighetenes øyeblikk Dorothy Heathcote: mot til å «take calculated risks» Coda

24 Vedlegg:  «For trykkefriheten» av Henrik Wergeland, 1840  «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland, 1937  «Lagnad sa vi» av Arnljot Eggen, 1969 Skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tema som frihet, likegyldighet og engasjement. Bruk ett eller flere av tekstvedleggene. Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan velge hvilken tekst og hvilket tema du vil legge mest vekt på. Du skal bruke kunnskap om sjangrer og språklige virkemidler når du utformer teksten din, og du kan vise kreativitet i måten du bruker språket på, i hvordan du strukturerer teksten, og i de perspektivene og tilnærmingene du velger. Oppgave 3 (Vg3 våren 2014)

25 Kreativ kompetanse: «… jeg [er] også veldig glad for at jeg har blitt sikker på meg selv muntlig, og for at vi har lært å være kreative, tørre å gjøre noe spesielt ut av en oppgave /…/ og tørre å stå foran et publikum å vise det vi har laget.» Coda


Laste ned ppt "Kreative tekster? Iallfall kreative norsklærere og (kan vi håpe) kreative elever LNUs landskonferanse i Tromsø 20. mars 2015 Jon Smidt Høgskolen i Sør-Trøndelag,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google