Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovforberedelsen – utvalgte spørsmål Forelesninger i lovgivningslære H 2014 Inge Lorange Backer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovforberedelsen – utvalgte spørsmål Forelesninger i lovgivningslære H 2014 Inge Lorange Backer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovforberedelsen – utvalgte spørsmål Forelesninger i lovgivningslære H 2014 Inge Lorange Backer

2 Lovgivningsprosessen – grovt oppsummert (1)Utvalgsutredning – lovproposisjon – stortingsbehandling – lovvedtak (2)[Høringsnotat –] lovproposisjon – stortingsbehandling – lovvedtak (3)Representantlovforslag – stortingsbehandling - lovvedtak 2

3 Lovutredning og lovproposisjon Forvaltningsekstern eller forvaltningsintern (departementsintern) lovutredning? Lovproposisjon uten lovutredning og høring? Nyanser i formålet: faglig eller politisk? Forskjeller i omfang? Historiske tendenser Forskjeller i temaer? – Ikraftsetting og overgangsregler 3

4 Proposisjonsutforming Forholdet til høringsinstansene Generelle/spesielle motiver – Retningslinjer for fordelingen – Tendenser i praksis Etterkontroll av forvaltningsloven – Ot.prp. nr. 3 (1976-77) Straffeprosessloven/tvisteloven/straffeloven 2005 Begrunnelse for forslag til lovbestemmelser – Den politiske betydning av en begrunnelse – Den rettslige betydning av en begrunnelse Forholdet til «bakgrunnsretten» Forholdet til overordnete normer (Grunnloven, EMK mv) Forholdet til internasjonale regler som lovforslaget gjennomfører – Begrunnelsens innhold Bekreftelse av den foreslåtte lovteksten Lovgrunn Forståelsen av bakenforliggende regler 4

5 Konsekvenser og departementer Konsekvenser av lovforslag – Relevansen som begrunnelse for lovforslaget – Krav om særskilte redegjørelser – Forskjellige slags konsekvenser (utredningsinstruksen punkt 2.3) Økonomiske og administrative Miljømessige Næringsmessige Distriktsmessige Likestillingsmessige Menneskerettigheter Forenkling Departementet og andre departementer – Justisdepartementet (Lovavdelingen) – Finansdepartementet – Andre berørte departementer 5

6 Språkvalg Valg av språk: Norsk – eller et annet språk? – Historisk: Grunnloven § 81 (1814-1908) – Inkorporasjon av internasjonale instrumenter Valg av målform – Mållova 1980 og språkmeldingen (St.meld. nr. 35 (2007- 2008) – Den faktiske fordeling mellom bokmål og nynorsk Antall lover: Nynorsk <15 % Tekstmengde: Nynorsk < 10 % – Den historiske utvikling – Hvem bestemmer målformen? Ordvalg og rettskrivning 6

7 Forhåndskontroll med lover Forhåndskontroll med hva? – Forholdet til overordnete regler – Forholdet til andre lovregler – Utforming av loven – Administrative og økonomiske konsekvenser osv. Lovforberedelse (integrert forhåndskontroll)/ forhåndskontroll/etterhåndskontroll Forhåndskontroll som kvalitetssikring Organisering av forhåndskontroll – Justisdepartementets lovavdeling (lovteknisk gjennomgåelse) – Stortingets rolle. Grl. § 83 – Det svenske Lagrådet 7


Laste ned ppt "Lovforberedelsen – utvalgte spørsmål Forelesninger i lovgivningslære H 2014 Inge Lorange Backer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google