Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Økonomiplanseminar Stiklestad Nasjonale kultursenter 8.mars 2006 Verdal - en kommune i vekst. Rådmann Rudolf Holmvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Økonomiplanseminar Stiklestad Nasjonale kultursenter 8.mars 2006 Verdal - en kommune i vekst. Rådmann Rudolf Holmvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Økonomiplanseminar Stiklestad Nasjonale kultursenter 8.mars 2006 Verdal - en kommune i vekst. Rådmann Rudolf Holmvik

2 Deltagere  Kommunestyrets medlemmer  Eldres råd  Rådet for funksjonshemmede  Foreldreutvalget for grunnskolen  Ungdomsrådet  Virksomhetsledere/ enhetsledere  Tillitsvalgte  Rådmannens stab

3 Kommunelovens §44 Kommunestyret skal vedta rullerende økonomiplan en gang i året. Planen skal omfatte minst de fire neste budsjettår Planen skal omfatte hele virksomheten, være realistisk og oversiktlig Planen skal være i balanse for hvert enkelt år (§60b) Økonomiplanen er det viktigste styringsredskapen politikerne rår over.

4 Kommuneplan Pbl §20-1  Langsiktig del Mål for utviklingen av kommunen og retningslinjer for sektorenes planlegging Arealdel  Kortsiktig del Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

5 Kommuneplan Er den overordnede planen for kommunens virksomhet, og tar utgangspunkt i kommunens rolle med å ivareta lokalsamfunnets interesser i brei forstand. Langsiktig del planhorisont 12 år Kortsiktig del for nærmeste 4 år –økonomiplanperioden Delplaner Pleie – og omsorgsplan Psykiatriplan Barnehageplan Kvalitetsplan Oppvekst Arealplan Tekniske planer Næringsplan M.V

6 Kommuneplanens kortsiktige del og økonomiplanen er to sider av samme sak Her sitter vi -framtida!

7

8 - Det hjelper ikke å snu seg vekk

9 Hvorfor margin?  KS sier det er nødvendig pga formuesbevaring  Rådgivningsselskaper sier det gir en sunnere økonomi  FM NTR sier minimum 2% Dekker normale underskudd Hindre ”brannslukking” Sikre jevn tjenesteproduksjon Langsiktig balanse gir mest penger til å produsere tjenester Hard underskuddsdekning utfordrer lovens minimum

10 Handlingsrom for lokal planlegging Globalisering Nasjonal politikk

11 Befolkningsutvikling på Innherred Befolkningsutviklingen på Innherred har vært ujevnt fordelt de siste ti år: Innbyggere 1,1,05Vekst 1994 – 2004 2005 –Levanger:18.009 685 +79 –Verdal:13.809 46 +85 –Inderøy: 5.900 7 +30 –Steinkjer:20.527 - 274 - 50 –Verran: 2.668 - 300 Sum60.913164 Kommunene i sør har hatt vekst, kommunene i nord har hatt tilbakegang. Samlet er det lite trøkk i befolkningsutviklingen

12 1721 Verdal 1.1 2005 1.1 2006 Endring 0-5 år1 0761 065-11 6-12 år1 4341 419-15 13-15 år59961617 16-19 år71074434 20-44 år4 4004 399 45-66 år3 8743 91743 67-79 år1 0721 08715 80 år og over6506533 Sum13 81513 90085 Folketallsutvikling Verdal 2005

13

14

15 Det politiske bildet ”Fra Erna til Åslaug”  Forsøk i kommunesektoren som del i sentral politikk.  Hva skjer med regionmeldinga?  Hvordan vil dette påvirke kommunesektoren?  NAV reformen – Den største velferds reform etter folketrygden.

16 ”Kallet” Profesjon Bruker Eldrerådet Råd for funksjonshemmede FUO Ungdomsrådet Hvordan møte innbyggerne i kommunen

17 - Ei ny tid krever nye arbeidsmetoder.  Myndiggjorte medarbeidere  Større grad av brukerdialog  Fleksibilitet  Integrering – innvolvering  Større fokus på utviklingsarbeid Større grad av teamorganisering Partnerskap

18 - Det dreier seg om å dra i lag i samme retning!


Laste ned ppt "Velkommen til Økonomiplanseminar Stiklestad Nasjonale kultursenter 8.mars 2006 Verdal - en kommune i vekst. Rådmann Rudolf Holmvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google