Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intro.kurs – Rapportgeneratoren, Agenda 4 Generelt om rapp.gen 4 Skjermbildene i rapp.gen 4 Kjøre rapporter 4 Filtrering og (litt) pivotering 4 Kopiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intro.kurs – Rapportgeneratoren, Agenda 4 Generelt om rapp.gen 4 Skjermbildene i rapp.gen 4 Kjøre rapporter 4 Filtrering og (litt) pivotering 4 Kopiering."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Intro.kurs – Rapportgeneratoren, Agenda 4 Generelt om rapp.gen 4 Skjermbildene i rapp.gen 4 Kjøre rapporter 4 Filtrering og (litt) pivotering 4 Kopiering og endring av rapporter 4 Bokmerker, Wordmaler, Fletting Mange av slidene i dette dokumentet har til dels mye og liten tekst, altså uegnet som en presentasjon. Dokumentet kan gjerne tas med i kurset. Det kan også være en støtte hvis man skal lære seg Rapp.gen selv, eller vise den til andre. Opplæring i Banner ved BI 1

3 Rapp.gen. og “partnere” Opplæring i Banner ved BI eller flettede brev med word mal en Word liste eller flettede labels Data kan ende opp i Excel.....eller Banner Word Excel Rapport Generator Oppdatere SUAMAIL Data fra spørring Spør etter data Epost Sms BI Safe 2

4 Opplæring i Banner ved BI Fakta om rapportgeneratoren 4 Skrevet i Visual Basic av Aslak Vaa, første versjon i 1997 i forbindelse med innføring av Banner på BI. Oppdatert/omskrevet siden. 4 Alle Banner-brukere har tilgang 4 Fellesmaler: G:\BI_Apps\0100_RappGenMaler 4 Hilde S. på St.avd har ansvaret for malene 4 Felter fra BANNER klargjøres til bruk i rapportgeneratoren av IT-avdelingen 3

5 Opplæring i Banner ved BI Installasjon og dokumentasjon 4 Forhåndsinstallert på BIs PC’er 4 Oppgraderinger går normalt automatisk 4 Manuell installasjon mulig via Application Catalog, se ‘favorites bar’ i Internet Explorer. 4 Problemer oppstart/bruk av rapp.gen: Hør med kolleger eller it@bi.no 4 Veiledning: https://bikuben.bi.no//Arbeidsstotte1/stottetjenester/IT2/banner/Brukerveiledni nger2/Banner-Rapportgenerator/ 4

6 Opplæring i Banner ved BI Starte Rapportgeneratoren Start > Programs > BI Banner > Reporting tool… På nyere maskiner kan ikon finnes rett under Startmenyen. Hvis du ikke finner den, velg start og gå i feltet nederst “Search programs and files” og skriv reporting da dukker den opp øverst. Det er nå SSO, single sign on-løsning for rapp.gen, så du slipper å angi brukernavn og passord. Rapportgeneratoren starter selv opp Word og Excel i bakgrunnnen, dersom de ikke er åpnet allerede. 5

7 Stikkord/huskelapp-agenda 4 Innledende om Rapp.gen 4 Gjennomgang fremside og kriterier 4 Kjøre rapport til Excel (f.eks R01a) 4 Filtrere og pivotere 4 Kopiere og endre rapport, felter og kriterier 4 Lage rapport fra grunnen av (evt) 4 Oppgaver (evt) 4 Lunsjpause 4 Kjøre rapport til Word og Epost ** 4 Åpne malen og se på bokmerker 4 Kopiere/endre/lage mal 4 Oppgaver (evt) 4 Repetisjon, hvis tid.. Opplæring i Banner ved BI 6

8 Rapp.gen fremside Opplæring i Banner ved BI Meny for lagre rapport, søk etter rapport, lage ny, slette, etc. Edit, Tools og Help; ikke hyppig brukt Default file til Excel: BI_file.xlsx Utplukkskriterier/parametre slik de er satt opp i Maintain/Criteria Beskrivelse av valgt rapport Mapper med rapporter. Her velger du din rapport. Endring av tekst i mal, bare for den aktuelle/neste flettingen. Excel template: Lite brukt Hake for oppdatering av suamail; unngå at samme ID får samme brevkode i samme termin igjen. Telle antall rader som utplukket vil gi Velge fletting til brev, merkelapper, epost eller SMS (nytt 2011) Sette i gang fletting Kun hente data rett til Excel Det er kun dine egne rapporter du kan endre på i rapp.gen. De ligger i gruppen ”Private”. I fellesrapportene kan du kun endre kriterier /kjøreparametre. Kontakt it@bi.no hvis du ønsker endringer på en av fellesrapportene. For endringer i felles- maler, kontakt Studieavdelingen.it@bi.no 7 Archiving til BI Safe av flettet brev (og følgetekst i epost)

9 Legge inn kriterier, tips 4 Hvis det står operator LIKE, kan man enten bruke en verdi, eller angi %, som betyr ’Alle’ 4 Hvis det står operator =, må man angi en verdi, og kan ikke bruke % (det finnes noen få unntak). 4 Hvis det finnes en verdiliste i Basen, kan man få opp denne ved å trykke på knappen til høyre for verdifeltet. Verdilisen kalles LOV (list of values) i Banner. I selve Banner får man opp samme liste ved å trykke på F9 når man står i et felt. 4 Hvis det står operator LIKE, kan man også kombinere verdi og %. Hvis man f.eks vil velge alle majorkoder som begynner på HS…, kan man skrive inn HS% 4 Hvis der ikke er noen verdiliste å velge fra, vil ikke knappen for å få frem verdilisten finnes. Da må man angi utplukkskriteriet selv, og av og til må man bruke ’fnutter’ på hver side av verdien. Hvis der er noen vanskelige kriterie-felter i rapporten, så bør det stå noen tips om dette i rapportens beskrivelse. 4 En annen operator som av og til brukes er IN. Denne tillater at man angir en eller flere verdier i utplukket. Da angis verdien med ’fnutter’ på hver side, og komma mellom verdiene hvis man angir flere. F.eks kan et utplukk være Student Campus IN – da kan man angi f.eks ’B’,’O’,’T’ som ville inkludere BI Bergen, BI Oslo, BI Trondheim 4 Hvis ”To Excel”-knappen ikke er aktiv, så er det noe som mangler i kriteriene dine Opplæring i Banner ved BI 8

10 Fane: Common info, diverse om rapporten screenshoten må oppdateres, det har kommet tre faner nede til høyre, for options og adresser, samt en ny for digital arkivering Opplæring i Banner ved BI Skjule rapporten for andre brukere (hake på) Sjelden brukt: endre plassering av rapporten. Her redigeres rapportens navn Her redigeres rapportens beskrivelse Styre hvilken epostadresse- type som skal benyttes For rapporter med suamail- oppdatering; styre hvilken brevkode som skal settes inn i suamail. Hvilke ”actions” som kan brukes på denne rapporten. Valgte adressetyper og prioriteringsrekkefølge for disse. Valg av adressetyper (dobbelklikk); den første får høyest prioritet. 9

11 Fane: Fields/felter – hva skal hentes? Hvert felt fører til en kolonne i Excel, og et mulig flettefelt for word bokmerke Opplæring i Banner ved BI Felter som kan velges for å komme ut i kolonnene i Excel og ev. brukes som bokmerker i en mal. Gruppert i mapper for enklere oversikt. Obs: Det kan være problematisk å plukke data på tvers av enkelte mapper. Når man dobbelklikker på et felt, velges det, og går over til høyre i ”Report fields”. Valgte felter for rapporten. Det øverste feltet vil komme i kolonne A i Excel, det nest øverste i B, etc. Sorteringsrekkefølge for data. Hvis f.eks etternavn har 1, vil rapporten være sortert på det. Valg ’Ascending’/’Descending’ for sortering oppover eller nedover. Word bookmark: Viktig begrep for de som skal lage maler. De felter som ønskes flettet inn i malen må bokmerkes med dette. For å fjerne felter, klikk og trykk Delete. For å endre plassering, klikk og dra opp eller ned. Her kan man endre sorteringsoppsettet for feltet som er valgt oppe i listen. Etter å ha endret din rapport, og testet at den virker, husk Report > Save 10

12 Fane: Conditions – ”hvem” inkluderes? Conditions=utplukkskriterier, som påvirker hvilke data som blir plukket fra basen. Opplæring i Banner ved BI Liste med utplukkskriterier. & foran Value betyr at kriteriet fremkommer på fremsiden av rapporten, slik at brukeren kan velge selv før hun/han kjører rapporten. Hvis det står en fast verdi, f.eks student status = AS, sier vi at kriteriet er ”innebygd” og ikke vil vises som alternativ for brukeren. Oppsett for utplukkskriteriet som er valgt i listen over. Operator og Value er mest brukt. Parenteser er for de spesielt interesserte. Mapper med felter som kan brukes som kriterier for å snevre inn utplukket i rapporten. Man dobbelklikker på et kriterie- felt for å få det over i listen til høyre. Merk: Kriterier vises ikke som felter i Excel etter kjøring. De bestemmer ”hvem” som får være med i rapporten. Det som vises i Excel, og kan være bokmerker, er felter (Fields), se forrige slide. Hvis du har endret oppsett for et kriterium, husk å trykke Save info. Etter å ha endret din rapport, og testet at den virker, husk Report > Save Operatorer: Se egen slide. Value kan ha &+ledetekst for brukerstyrt verdi, eller en fast kode for å ikke gi bruker noe valg. For mer info. Om oppsett av kriterier, se rapp.gen brukerveiledning (link på innledende slide) 11

13 Felter og kriterier, noen tips 4 Banner har mange tabeller og felter, og det kan være vrient å få oversiktlige rapporter hvis man kombinerer data fra for mange områder samtidig. 4 Derfor kan det være lurt å lage rapporter med enkle sammensetninger av data. Greie kombinasjoner kan være f.eks: Person+Admission, Person+Student, Person+History eller Person+Exam. 4 Ønsker du å lage komplekse rapporter og ikke får til å sette sammen ønsket oppsett/utplukk, kontakt it@bi.no for hjelp. Vi kan skrive rapporter direkte i SQL i stedet for å bruke ordinære rapp.gen felter/kriterier, og kan således få satt opp et mer skreddersydd utplukk.it@bi.no 4 Rapp.gens vanlige felter og utplukksmuligheter er gode for kjøring innen en termin, men mindre passende hvis man ønsker å se på mange terminer samtidig. Opplæring i Banner ved BI 12

14 Varianter av ”mål” for data fra rapp.gen 4 Excel 4 Fletting til Word 4 Epost 4 Epost med flettet vedlegg > pdf 4 SMS 4 Listemaler og Labels 4 BI Safe 4 Excel template Opplæring i Banner ved BI 13

15 To varianter av rapportkonstruksjon 4 Ordinær – med rapportgeneratorens definerte felter og kriterier. Kan kopieres og endres av brukere. Passer for enkle utplukk i en angitt termin. 4 SQL-basert – skrevet ”direkte”. Kan kopieres, men ikke endres av brukeren. Brukes ofte når utplukk er komplisert eller flere terminer må hensyntas. Opplæring i Banner ved BI 14

16 Felles og private mapper for rapporter 4 Fellesrapportene kan ikke endres av brukere, men du kan kopiere og endre. 4 Rapportene i ”Private”-mappene kan kun endres av den brukeren som eier mappen. 4 Når du kopierer en rapport, havner kopien i din private-mappe 4 Når du kopierer en rapport, tar den med seg navnet sitt, men det kan du også endre navnet (maintain > report name) 4 Hvis andre skal kunne se/bruke rapporter i din private mappe, må Private report-haken være satt av (maintain). Den slås på automatisk når du kopierer en rapport. 4 Fellesrapportene vedlikeholdes/endres av IT-avd. og Studieavdelingen i samarbeid. Opplæring i Banner ved BI 15

17 Kopiere en rapport 4 Finn rapporten du ønsker å kopiere 4 Velg Report > Copy, vent mens den kopieres til din Private-mappe 4 Når rapporten er kopiert, blir du henvist til Maintain-Common info-fanen. Det er praktisk, i tilfelle du vil gi et nytt navn til rapporten og/eller skrive noe i Report description om f.eks hensikten med kopien. 4 Når du har gjort endringer i rapporten, lagre med Report > Save 4 PS: Hvis du gjør endringer i Conditions (kriterier), må du også lagre mellom hver endring (Save info-knappen), før du til slutt endrer med Report > Save. 4 Husk å teste rapporten din. Ta stikkprøver – f.eks ved å slå opp på studenter i Banner – slik at du vet at den henter det du ønsker deg. 4 PS: Hvis du fjerner «Fields» (felter) fra en rapport, kan den slutte å fungere mot maler den er laget for å virke sammen med.Men den vil stadig fungere for vanlig kjøring mot Excel. Opplæring i Banner ved BI 16

18 Endre Felt/kolonne 4 Gå til Maintain reports > Fields 4 I Available fields til venstre må du finne feltet du ønsker å føye til. 4 Dobbelklikk for å få feltet over i dine Report fields 4 Du kan nå gjerne test-kjøre rapporten for å se om du har fått med det du ønsket 4 Husk å lagre rapporten med Report > Save når du er fornøyd med endringen(e) 4 Dett var dett, men du kan eventuelt også endre rekkefølge og sortering på feltene dine; 4 Endre rekkefølge: Klikk på feltet og hold nede mustasten mens du drar feltet opp- eller nedover. De øverste feltene vil altså komme lengst til venstre i Excel. For vanlig brevfletting har denne rekkefølgen ikke noe å si. 4 Endre sortering på feltene: gå til feltet du ønsker å sortere på, og nede i Set sort order legger du inn 1 i Sort position. Som regel kan Ascending stå, altså sortering i stigende rekkefølge. Dersom feltet er et tall-felt, og du ønsker høyeste verdier øverst i Excel, så velger du Descending. Hvis det er flere felt som har 1 som sort position, kan du fjerne dette ved å gå til feltet og bare ta bort 1-tallet nede i Set sort order. Sorteringsendring har effekt både for radene i Excel og for rekkefølgen som brev blir flettet/kommer ut i. Opplæring i Banner ved BI 17

19 Endre Condition/utplukkskriterium 4 Gå til Maintain reports > Conditions 4 I Available condition fields til venstre må du finne feltet du ønsker å ha som kriterium 4 Dobbelklikk for å få feltet over i dine Report conditions 4 Velg operator, som regel er LIKE den mest anvendelige 4 Value har to alternative mekanismer: For å få kriteriumsvalget frem på forsiden av rapporten, slik at brukere kan endre dette før kjøring av rapporten, skriv en ampersand & og en passende ledetekst rett bak denne. F.eks &ID-nummer ledeteksten blir det som står foran kriteriet på forsiden av rapporten. Hvis du ønsker å legge inn et kriterium som er fast, og som brukeren ikke kan endre før kjøring, så kan du angi en fast verdi i Value, uten & foran. 4 Hvis kriteriet har en verdiliste i Banner, så som campus, student type, residence, major og lignende, så vil du få opp denne listen i Valuefeltet. Hvis du bruker &, så vil brukeren få opp listen på dette kriteriet før kjøring. 4 Husk å trykke Save info for hver endring i kriterier Opplæring i Banner ved BI 18

20 Post-adressetyper 4 Når man skal hente adresser med Rapp.gen, må det angis hvilke typer adresser som foretrekkes. 4 Standard er ST, PA, BU 4 Disse velges ved å dobbelklikke på listen til venstre i den prioriterte rekkefølge. 4 Kan ev. endres etterpå ved å dra opp/ned og slippe i Chosen-listen. Opplæring i Banner ved BI 19

21 Epost-adressetyper 4 Hvis man skal lage rapporter som skal hente epostadresser, må man velge rett type. 4 Felt for Epostadresser ligger i rapp.gen under fields/Person, bruk helst ”E-mail address Student”. Den er smart på den måten at dersom student-epost ikke finnes (f.eks for søkere, interessenter, eller studenter som har akseptert i dag), så henter den privat epostadresse i stedet. 4 Standard er at vi bruker studentepostadressen, da den videresendes til den adressen som studenten har angitt som foretrukket privat epost via søkeweb eller i portalen vår. 4 I rapporter som skal kunne brukes for å sende direkte til Epost, må feltnavn/bokmerke for epostadressen være angitt i rapporten (maintain, common info), f.eks: 4 Man kan også hente andre epostadressetyper via rapp.gen. (gjennomgås ved behov.) Opplæring i Banner ved BI 20

22 Operatorer for kriterier/conditions 4 De to mest brukte er = og LIKE 4 = brukes for en spesifikk angitt verdi, f.eks Student type = 1. Da plukkes kun de som går 1. år. 4 LIKE brukes når man ønsker å kunne angi en verdi, men også ønsker å kunne ignorere det valget. F.eks Student type LIKE 1. Da plukkes kun de som går 1. år, men det er også lov å si Student type LIKE % - da kommer alle med, uavhengig av Student type. 4 Andre relevante operatorer er > ”større enn”, >= ”større enn eller lik”, og vice versa. Det finnes også IS NULL, da blir de som mangler data i det angitte feltet plukket ut, og motsatt IS NOT NULL for å få bare de som har data i feltet. For mer om operatorer, se brukerveiledningen for rapp.gen. Opplæring i Banner ved BI 21

23 Filtrering og Pivotering i Excel 4 Gjennomgå i plenum, f.eks rapport Student /”R01a-Oversikt over studenter” og gjøre noen enkle filtreringer og pivoteringer: 4 Filtrere på en/flere verdier en/flere kolonner 4 Nulle ut filtreringer (data, filter, clear) 4 Pivotere, legge til/trekke fra kolonner 4 Filtrering i pivottabellen Opplæring i Banner ved BI 22

24 Word-maler (1) Mapper og plassering 4 Man bør beherske litt filbehandling for å holde på med maler. 4 Husk at Word-maler bør hete …dotx nå for tiden 4 Der er maler under G:\BI_Apps\0100_RappGenMaler\Felles som fint kan brukes som utgangspunkt 4 Plassering egne maler: IT ønsker ikke at man endrer på oppsettet for plassering av verken «User templates» eller «Workgroup templates», men det er ok å lage egne undermapper til User templates, der du kan legge maler som du har laget selv. 4 Word, sjekke hva som er mappe for dine User Templates: (ha et åpent doc i Word), velg File >Options>Advanced>File Locations(langt nede)> se hva som står i «User templates». For å kopiere den stien, trykk Modify, klikk i ‘stien’ øverst og kopiér denne. Da har du mappen for lagring av eventuelle egenproduserte maler. Når du skal lagre en mal senere, kan stien pastes inn i toppen når du har valgt ‘save as’. Alternativt kan du lage mal og flytte den dit etterpå. 4 Når du har funnet din user templates-mappe, så kan du legge dine maler direkte i mappen. 4 Ta også backup av de malene du har lagt ned arbeid i, og legg dem et sted du kan finne igjen…. Opplæring i Banner ved BI 23

25 Word-maler (2), generelt 4 Ved ’save as’, Bruk malnavn.dotx 4 Tips ang egne maler: Begynn med selve rapporten, og vær sikker på at den henter de ønskede studenter. Sjekk at rapporten henter de nødvendige felter/kolonner (som skal bli bokmerker i malen). Så lager du bokmerker i malen. 4 Bokmerkene i malen må finnes i rapporten. Unntak: personlige flettefelter fra swapinf. Opplæring i Banner ved BI 24

26 Word-maler (3) Legge inn bokmerke 4 Skriv brevet som vanlig. Der du skal ha inn bokmerker, skriv bokmerkenavn. Se rapp.gen Maintain/Fields > kolonnen Word bookmark. 4 Å kopiere bokmerkenavn fra Rapp.gen er mulig via en ”omvei”: I rapp.gen, velg meny Tools > Options >  Display SQL. Da får du en ’tab’/fane ekstra i din rapp.gen. I denne vises bokmerkenavn i ”hermetegn”, og du kan kopiere ved å markere og trykke Ctrl-C, og så lime inn i Word med Ctlr-V. Spesielt praktisk på lange og vanskelige bokmerkenavn. 4 Skru på visning av bokmerker i Word (ha et åpent dokument): File > Options > Advanced > Show document content > hake for Show Bookmarks 4 Lage bookmark i malen: Markér bokmerkenavnet og kopier det (Ctrl-C). 4 Velg Insert > Bookmark, lim inn (Ctrl-V) og trykk ’Add’. Opplæring i Banner ved BI 25

27 Word-maler (4) Eks. legge inn bokmerke 4 Eks. legge inn navn og adresse i en mal: 4 Bruk noen linjeskift (ev. toppmarg) i dokumentet, slik at du står på ca 4,4 cm. 4 Skriv Navn og ta et space* bak, og trykk enter** 4 Skriv Adresse og ta et space* bak., og trykk enter 4 Markér Navn (ikke ta med space), og kopiér (ctrl+c) 4 Velg Insert-fane > Bookmark 4 Lim inn bokmerket (ctrl+v) og trykk Add 4 Gjenta operasjonen for Adresse *** 4 *space bak bokmerker gjør det lettere å skille disse fra hverandre ved senere redigeringer. Man unngår også noen bugs der bokmerker blir ”klistret” sammen. ** hold gjerne nede Shift når du trykker Enter, dersom du ønsker enkel linjeavstand mellom Navn og Adresse *** når du lager et nytt bokmerke, så står forrige innlimte bokmerke i Bookmark name: feltet, men det skal du ikke bry deg om, det er bare å paste inn det nye. Opplæring i Banner ved BI ”Show bookmarks” for at du skal se klammene. Skriv gjerne ferdig hele brevet/malen før du lager til bokmerkene. ”Aliasene”, f.eks Navn, som du skriver i brevet behøver ikke å være lik bokmerket, men en ok vane. Selve bokmerkene derimot, må være helt like med bokmerket som du ser i rapp.gen, også mht store/små bokstaver. En mal kan kun inneholde en versjon av et bokmerke. For gjentagelse brukes Cross- reference (gjennomgås i kurset om ønskelig). Slike referanser kan skape tull med fonter, men det er mulig å løse. 26

28 Word-maler (5) Personlige bokmerker 4 Alle Bannerbrukere kan (og bør) legge inn data i swapinf. Da slipper man også melding om at de mangler hver gang man starter Rapp.gen. 4 Det som er angitt i swapinf kan brukes som bokmerker i en hvilken som helst mal 4 Feltene er ikke med i rapportens ”Fields”, de ligger i bakgrunnen hele tiden. 4 De mest brukte er: BIsignaturditt navn BItitteltittel/stilling BItelefontelefonnr BIepostdin epostadresse obs: ”eksternt format” 4 Når du har lagret/endret på data i swapinf, må du restarte Rapportgeneratoren for at feltene skal være klare til bruk i fletting. 4 Fordel: en og samme mal kan brukes av forskjellige saksbehandlere, som allikevel får sin ”hilsen” flettet inn i brevet. 4 Et ytterligere felt er BIdato, som også kan brukes uten at rapporten har det med som felt. Opplæring i Banner ved BI Bokmerker ovenfor. Markér gjerne og bruk copy (ctrl+c) og paste (ctrl+v) når du lager bokmerker i malen. 27

29 Suamail oppdatering 4 Den eneste endringen som rapp.gen gjør mot personer i databasen er eventuell oppdatering av suamail ”utpostkasse” i Banner (+ en log for selve rapportkjøringen). 4 Suamail oppdateres ikke når man klikker ”To Excel”, selv om suamailhaken er på. 4 Rapporter som skal oppdatere suamail må inneholde feltet PIDM (fra Person-mappen) 4 SUAMAIL oppdateres bare når suamail-haken på av rapp.gen har hake i seg. 4 Før oppdateringen faktisk skjer, så kommer det opp et spørsmål som gjør kansellering mulig (”Insert letter in SUAMAIL? Do you want to continue?” Yes, No). 4 Rapporten må være satt opp for suamail-oppdatering for at haken skal kunne settes på. Suamail kan oppdateres med brev, adresselapper og epost (med og uten word-vedlegg). 4 To fordeler med suamail-oppdatering: 1) unngå at samme person får samme brevkode i samme termin om igjen 2) kunne sjekke i Banner hva som er sendt + ev. lage rapporter for antall utsendte brev 4 Har du oppdatert suamail på mange studenter/personer uten å mene det? Da har vi mulighet til å masse-slette oppdateringen. Vi må vite din a-ident, termin, dato og brevkode eller rapport. Kontakt it@bi.noit@bi.no Opplæring i Banner ved BI 28

30 Ny versjon for Office 2013 og Windows7 4 Virker med Win 7 og Office 2013 4 Vedlegg til epost blir.pdf 4 Oppdatering av BI Safe mulig, epost-tekst + vedlegg (sjekk sms) 4 Bedre «finn rapport» funksjon, inkl. hente frem sist kjørte rapporter 4 Kan kansellere spørring (ikke når epost/sms-forsendelse har begynt) 4 Feilmeldinger mindre kryptiske 4 Mindre krasj ved feil i rapporter 4 Div.forbedringer, omskrevet til.net 4 Nytt opplegg mht maler (som følge av overgang fra Novell til MS) Opplæring i Banner ved BI 29

31 Logg på PC’ene i kursrommet Skru på pc’en og logg på lokalt med hake for ”Workstation Only”, med username kurs og passord nydalen og workstation only (mars 2011, nytt kursrom B2-020: gjest/nydalen skal visst også være ok som passord og brukernavn, eller ev. logge på med egen ident og passord. For foreleser-pc’en er brukernavn auditorium og passord nydalen, obs for nye Win7 pc’er er det Auditorium og så Password2013) - - - sjekk det ovenfor, stemmer antagelig ikke lenger i nytt pc-rom (og etter at Novell ble lagt ned) Opplæring i Banner ved BI 30


Laste ned ppt "Intro.kurs – Rapportgeneratoren, Agenda 4 Generelt om rapp.gen 4 Skjermbildene i rapp.gen 4 Kjøre rapporter 4 Filtrering og (litt) pivotering 4 Kopiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google