Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sonering i fjæra Supratidal - sprutsonen- uregelmessig dekt av sjø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sonering i fjæra Supratidal - sprutsonen- uregelmessig dekt av sjø"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sonering i fjæra Supratidal - sprutsonen- uregelmessig dekt av sjø
Øvre intertidal sonen - bare dekket av de største tidevann Midlere intertidal sonen - vanlige tidevann virker i denne sonen Lavere intertidal sonen - bare de laveste tidevann avdekker dette området Subtidalsone - ikke påvirket av tidevann

3

4

5

6

7

8

9

10 Elver - en ressurs i mangel?
Eksempler på internasjonale konflikter i forhold til vann? Bosettingsmønstre i forhold til elver? Miljøsituasjonen for vassdrag i ”u-land”? Miljøsituasjonen for vassdrag i ”i-land”?

11

12

13 River continuum concept (kontinuerlige elver)
CPOM - Coarse particulate organic matter FPOM - Fine particulate organic matter Shredders (oppdelere) spiser CPOM (grovt) Collectors (samlere) spiser FPOM (fint) FPOM øker nedover elva Antall arter/grupper øker ofte nedover både blant fisk, zooplankton, muslinger etc. Dominans av bentiske organismer, spesielt øverst

14

15

16 Tredimensjonal struktur i vann

17

18

19 De fire årstider

20 Horisontal og vertikal struktur

21

22 Oligotrof-Eutrof-Dystrof Autotrofi(egenproduksjon)-Allotrofi (tilført organisk materiale)

23 Oksygenmangel i hypolimnion i eutrofe innsjøer

24 Menneskelige inngrep i ferskvann
Sur nedbør Eutrofiering Generell forurensing Vassdragsreguleringer Fremmede arter

25 Sur nedbør

26 Eutrofiering Tilførsel av plantenæringsstoffer som endrer lokalitetens tilstand mot eutrof (næringsrik) Ved oksygensvinn oppstår det en eksplosiv frigjøring av plantenæringsstoffer (spesielt fosfor) ”Irreversibel prosess”

27 Vassdragsreguleringer
Miljøvirkninger i innsjøer Miljøvirkninger i vassdrag?

28

29

30

31 Fortsett å kollokvere!!!!


Laste ned ppt "Sonering i fjæra Supratidal - sprutsonen- uregelmessig dekt av sjø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google